Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ocieplone stropodachy - wady i usterki

Stropodachy dwudzielne na lekkich dźwigarach drewnianych

Ze względów ekonomicznych częstym rozwiązaniem w budynkach ogrzewanych jest stropodach wykonany z lekkich dźwigarów kratowych lub klejonych, który zabezpiecza wnętrze przed opadami atmosferycznymi oraz zmianami temperatury.

Bezpośrednio na podsufitce mocowanej do pasa dolnego dźwigara zamocowana jest izolacja termiczna, powyżej której znajduje się wentylowana przestrzeń powietrzna oraz deskowanie pełne lub szalowanie pod pokrycie dachowe oparte na górnym pasie dźwigara. W budynkach z takimi stropodachami nie występują nad najwyższą kondygnacją stropy żelbetowe lub gęstożebrowe, ponad którymi zwykle budowana jest osobna konstrukcja dachowa.

Dwudzielne stropodachy płaskie

Na rys. 1, 2 i 3 przedstawiono przykłady rozwiązań konstrukcyjnych drewnianych stropodachów dwudzielnych na drewnianych oszczędnościowych dźwigarach dachowych. Przy małym nachyleniu połaci dachu można stosować na pokryciu dachowym posypkę żwirową.

Powinien to być żwir płukany o średnicy od 16 do 32 mm. Minimalna grubość warstwy powinna wynosić 5 cm. Zakończenie krawędzi dachów z odwodnieniem wewnętrznym wymaga zastosowania specjalnego odboju pochylonego do środka dachu pod kątem co najmniej 30° (rys. 1), a pokrycie powinno wystawać ponad powierzchnię posypki żwirowej min. 10 cm i być mocowane na zewnętrznej stronie powierzchni odboju.

Dotychczas stosowane otwory wentylacyjne nawiewne i wywiewne miały powierzchnię netto co najmniej równą 2‰ (1/500) powierzchni całej połaci dachowej. By zapewnić lepszą wentylację przestrzeni powietrznej nad izolacją termiczną stropodachu, zaleca się zwiększyć powierzchnię otworów nawiewnych i wywiewnych do 3‰ powierzchni wszystkich połaci dachowych [1].

Na rys. 3 po lewej jego stronie na górnej powierzchni papy wierzchniego krycia znajduje się specjalna posypka odbijająca promieniowanie słoneczne. Po prawej stronie rysunku pod warstwą posypki żwirowej znajduje się warstwa wodoszczelna z folii z PVC. Pozostałe warstwy stropodachu pod warstwą wodoszczelną w obu rozwiązaniach są jednakowe.

Na rys. 4 znajduje się szczegół uwarstwienia pokrycia dachowego ułożonego nad górnym pasem dźwigara stropodachu.

Szalowanie dachowe z drewna

Jest to nośny element przekrycia dachu wykonany najczęściej z desek, bali lub z płyt drewnopochodnych. Tworzy on górną powierzchnię dachu i pracuje na obciążenia od wiatru i śniegu oraz na obciążenia montażowe podczas prac remontowych i konserwacyjnych (np. deskowanie pełne – por. rys. 1–4).

Maksymalne ugięcie szalowań dachowych przy pełnym obciążeniu wynosi do 1/200 rozpiętości, a pod ciężarem własnym i obciążeniem siłą skupioną 1 kN (osobą) do 1/100 rozpiętości.

Szalowanie lub odeskowanie z litego drewna wykonuje się z desek z drewna iglastego łączonych najlepiej na pióro i wpust. Grubość desek powinna wynosić d ≥ 24 mm przy rozstawie dźwigarów dachowych maks. 75 cm, a stosowana szer. desek – od 8 do 16 cm.

Szalowanie dachowe z płyt drewnopochodnych

Materiałami drewnopochodnymi na szalowania mogą być:

 • drewno klejone warstwowo lub płyty masywne z drewna,
 • sklejka budowlana (co najmniej 5 warstw, min. gr. 6 mm, przy zastosowaniu tylko do usztywnienia dachu – co najmniej 3 warstwy),
 • płyty OSB (Oriented Strand Board) o gr. co najmniej 8 mm,
 • płyty wiórowe spojone żywicą sztuczną (płyty płasko prasowane) o gr. co najmniej 8 mm,
 • płyty wiórowe spojone cementem (min. gr. 8 mm),
 • płyty pilśniowe (min. gr. 6 mm).

Zalecane maksymalne rozpiętości szalowań z płyt drewnopochodnych przy lekkich dachach, kiedy szalowanie nie pracuje jako tarcza usztywniająca w płaszczyźnie dachu, wynoszą przykładowo:

 • drewno klejone warstwowo przy gr. 27 mm – do ok. 1,60 m, przy gr. 57 mm – do ok. 3,00 m,
 • sklejka budowlana przy gr. 18 mm – do ok. 80 cm, przy gr. 30 mm do – ok. 1,60 m,
 • płyty wiórowe spojone sztuczną żywicą (płyty płasko prasowane) przy gr. 22 mm – do ok. 80 cm, przy gr. 36 mm – do ok. 1,20 m.

Płyty powinny być układane z przewiązaniem prostopadłym do krokwi lub dźwigarów. Należy je mocować na każdej podporze, a wzdłuż wolnych brzegów łączyć ze sobą na pióro i wpust lub podobnymi sposobami. Styki przebiegające równolegle do podpór wolno sytuować tylko na szerokości podpory (krokwie, ptatwie, dźwigary).

Między płytami należy utworzyć szczeliny z uwagi na możliwe wydłużenia. Szerokość szczeliny powinna wynosić przy płytach płasko prasowanych 2 mm na długości płyty, przy sklejce budowlanej 1 mm na długości płyty.

Przyczyny oblodzenia okapów i sposoby ich likwidacji

Na okapach dachów wielu budynków w okresie zimowym tworzą się sople lodu i pokrywy lodowe. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że przyczyną tworzenia się lodu w okolicy okapu jest ciepło z ogrzewania wnętrza budynku, a nie słońce. Wykazano, że w celu zredukowania tworzących się oblodzeń wymagane jest połączenie prawidłowej termoizolacji, wentylowania i prawidłowej konstrukcji stropodachu.

Najlepszym sposobem ochrony dachów przed oblodzeniem okapów jest specjalny system wentylowania poddaszy. Aby uniknąć oblodzeń okapów, zaleca się utrzymanie temperatury na poddaszu –1°C przy zewnętrznej temperaturze powietrza –5,5°C. Na rys. 5 przedstawiono przekrój przez błędnie rozwiązany stropodach dwudzielny na dźwigarach drewnianych, deskowych, z lekkim, ocieplonym stropem podwieszonym do pasa dolnego dźwigara. Pokrycie dachu stanowią płyty faliste o nachyleniu ok. 30%. Otwory nawiewne znajdują się w okapie, natomiast brakuje otworów wywiewnych powietrza w kalenicy, ponieważ płyty pokrycia na zakładach tworzą za małe szczeliny. Ponadto brakuje w tym przykładzie paroizolacji na stropie poddasza.

Na rys. 6 przedstawiono zachowanie się tego stropodachu podczas zimy. Widać oblodzenie okapu, lodoszreń w pasie nadrynnowym i przecieki wody z topniejącego śniegu na stykach podłużnych płyt falistych.

Te niekorzystne zjawiska pojawiają się z powodu zasypania śniegiem otworów wywiewnych na stykach płyt dachowych. Ponadto dyfundująca z ogrzewanego wnętrza para wodna skrapla się i zamarza na dolnej powierzchni dachu w części okapowej, a powstający szron i sople lodu tamują odpływ zimnego powietrza przez za małe otwory wentylacyjne do przestrzeni powietrznej stropodachu. Poprawione rozwiązanie stropodachu z rys. 5 zostało przedstawione na rys. 7.

Najważniejsze dodatkowe elementy poprawionego dachu to otwory wlotowe między deskowaniem pod okapem. Ponadto wprowadzono paroizolację oraz pogrubiono termoizolację stropu. Zaprojektowano również dodatkowe odeskowanie pod pokryciem w strefie okapu w celu odprowadzenia do rynien ewentualnego kondensatu i wody opadowej spod płyt pokrycia dachowego.

Właściwa wielkość otworów wentylacyjnych nawiewu i wywiewu powietrza oraz odpowiednie ocieplenie stropu zapewniają równomierne topnienie śniegu na całej połaci dachu pod wpływem promieniowania słońca. W okolicy okapu nie powstaje próg lodowy oraz nie następuje oblodzenie okapu.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 9/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnij dach! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Dobra robota zaczyna się od dobrego materiału... ZOBACZ »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »dr inż. Czesław Byrdy
dr inż. Czesław Byrdy
Ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej. Naukowo... więcej »
dr inż. Aleksander Byrdy
dr inż. Aleksander Byrdy
Aleksander Byrdy ukończył Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Jest adiunktem w Zakładzie Budownictwa i Fizyki Budowli Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Kra... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
 • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.