Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Cz. II. Projektowanie i wykonawstwo. Określanie podstawowych wielkości akustycznych.
dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 5/2011  |  12.12.2012
Akustyczny sufit podwieszany
Akustyczny sufit podwieszany
Rockfon
Ciąg dalszy artykułu...

Hałas od urządzeń wyposażenia technicznego
Zagadnienia dotyczące hałasu pochodzącego od urządzeń wyposażenia technicznego są bardzo rozległym tematem. Do elementów, które stanowią zazwyczaj największą uciążliwość akustyczną w budynku, należą:

 • pomieszczenia, w których zlokalizowane są kotłownie, agregaty, węzły ciepłownicze, stacje trafo itp.,
 • szyby dźwigowe,
 • urządzenia zlokalizowane na dachu lub ostatniej kondygnacji technicznej: centrale wentylacyjne, klimatyzacyjne, wytwornice wody lodowej, pompownie, wentylatory,
 • rury instalacji c.o., zimnej i ciepłej wody, kanały wentylacyjne,
 • klimatyzatory wewnętrzne.

Warunkiem spełnienia wymagań dotyczących komfortu akustycznego jest oprócz właściwej lokalizacji urządzeń uciążliwych akustycznie, rozwiązań materiałowych dotyczących przegród budowlanych, stosowanie rozwiązań systemowych redukujących hałas i drgania. Należy bezwzględnie stosować sprawdzone rozwiązania, a elementy montować zgodnie ze specyfikacją producenta danego systemu. Do podstawowych środków mających na celu redukcję hałasu i drgań w tym zakresie należą:

 • montaż urządzeń za pośrednictwem podpór lub zawieszeń redukujących drgania (w zależności od potrzeby stosowanie stalowych lub betonowych podstaw pod urządzenia),
 • stosowanie elastycznych złączy między urządzeniami a zaworami odcinającymi,
 • elastyczne mocowanie poziomych odcinków rur za pomocą uchwytów lub zawieszeń,
 • elastyczne mocowanie pionowych odcinków rur za pomocą odpowiednich podpór i prowadnic,
 • uszczelnienia przejść przewodów przez stropy i ściany,
 • stosowanie tłumików akustycznych,
 • odpowiednie wykonanie szachtów instalacyjnych.

Podstawową zasadą dotyczącą redukcji hałasu pochodzącego od wyposażenia technicznego jest nieoszczędzanie na etapie doboru urządzenia. Koszty związane z redukcją hałasu są zazwyczaj wielokrotnie wyższe niż te wynikające z doboru urządzenia o lepszych parametrach akustycznych.

Jak pokazano w tabeli 1, hałas normowany jest za pomocą dopuszczalnego poziomu dźwięku A w dB. Urządzenia stanowiące wyposażenie techniczne budynku powinny być opatrzone informacją dotyczącą wielkości emisji hałasu. Dane te przedstawiane są w różny sposób i konieczne jest ich poprawne odczytanie. Na rys. pokazano fragment informacji technicznej dotyczącej agregatu chłodniczego. Producent podał w tym wypadku wartość emisji w postaci zarówno poziomu mocy akustycznej, jak i poziomu ciśnienia akustycznego (poziomu dźwięku) w odległości od źródła hałasu. Należy też zwrócić uwagę na to, które wartości podane są w dB A, gdyż to właśnie do nich należy się odnieść w analizie hałasu.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Jeżeli obliczenia akustyczne (symulacja komputerowa) prowadzane są w odniesieniu do poszczególnych częstotliwości, w pasmach oktawowych czy tercjowych, przydatne są informacje dotyczące poszczególnych pasm. Najczęściej jednak posługujemy się w obliczeniach wartością total. Istotna jest także odległość, w jakiej dokonano pomiaru poziomu dźwięku – dla wyników przedstawionych na rys. jest to odległość 10 m, ale podawana jest także czasami odległość 3 lub 1 m. Kolejnym elementem, który należy uwzględnić przy prognozowaniu hałasu od urządzenia, jest sposób jego lokalizacji. Wyniki podawane przez producentów dotyczą tzw. pola swobodnego, tymczasem w rzeczywistości zawsze mamy do czynienia z powierzchniami odbijającymi dźwięk, co powoduje zwiększenie poziomu hałasu. W uproszczonych szacunkach można przyjąć, że każda dodatkowa płaszczyzna zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie źródła dźwięku powoduje zwiększenie poziomu emisji hałasu o dodatkowe 3 dB. Jeżeli posiadamy wyłącznie informacje na temat poziomu mocy akustycznej, konieczne jest obliczenie poziomu dźwięku. Można to zrobić w sposób szacunkowy za pomocą wzoru:

 

gdzie:
Lp – poziom ciśnienia akustycznego (poziom dźwięku) [dB],
LW – poziom mocy akustycznej [dB],
r – odległość od źródła dźwięku [m],
A – chłonność akustyczna pomieszczenia [m²].

Chłonność akustyczną pomieszczenia wyznaczamy zgodnie z procedurą przedstawioną niżej.

Czas pogłosu w pomieszczeniu
Czas pogłosu w myśl normy PN-EN 12354-6:2005 [12] określany jest na podstawie wzoru:gdzie:
V – objętość pustej przestrzeni zamkniętej (pomieszczenia) [m³],
Ψ – frakcja obiektów,
c0 – prędkość dźwięku w powietrzu [m/s] (przyjęto c0 = 345,6 m/s),
A – całkowite równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej w zamkniętej przestrzeni (w pomieszczeniu).

Całkowite równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej (całkowita chłonność akustyczna) pomieszczenia wyznaczane jest z zależności:

 

gdzie:
n – liczba powierzchni i,
o – liczba obiektów j,
p – liczba układów obiektów k.
Równoważne pole powierzchni dla pochłaniania przez powietrze wyznacza się ze wzoru:

 

gdzie:
m – mocowy współczynnik pochłaniania w powietrzu [Np/m].

Frakcję obiektów wyznaczamy ze wzoru:

 

 

gdzie:
Vobj,j – objętość obiektu j [m³],
Vobj,k – objętość układu obiektów k [m³].

Artykuł jest częścią referatu wygłoszonego podczas XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w Szczyrku w 2011 r.


LITERATURA

 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 1994 r. nr. 89, poz. 414 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2009 r. nr 56, poz. 461).
 3. PN-B-02151-2:1987, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne poziomy dźwięku w pomieszczeniach”.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (DzU z 2007 r. nr 120, poz. 826).
 5. B. Szudrowicz, „Normowanie wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach – założenia do normy”, „Materiały Budowlane”, nr 8/2009, s. 9–12.
 6. PN-B-02151-3:1999, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania”.
 7. B. Szudrowicz, I. Żuchowicz-Wodnikowska, P. Tomczyk, „Właściwości dźwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów”, Instrukcja ITB nr 369, „Instrukcje, wytyczne, poradniki”, Warszawa 2002.
 8. PN-EN 12354-1:2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków powietrznych pomiędzy pomieszczeniami”.
 9. PN-EN 12354-2: 2002, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami”.
 10. B. Szudrowicz, P. Tomczyk, „Właściwości dźwiękoizolacyjne ścian, dachów, okien i drzwi oraz nawiewników powietrza zewnętrznego”, Instrukcja ITB nr 448, „Instrukcje, wytyczne, poradniki”, Warszawa 2009.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, tramwajową, lotniskiem, portem (DzU z 2007 r. nr 192, poz. 1392).
 12. PN-EN 12354-6:2005, „Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów. Część 6. Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach”.
 13. B. Szudrowicz, „Akustyka budowlana”, [w:] „Budownictwo ogólne”, t. 2: „Fizyka budowli”, P. Klemm i in., Wydawnictwo ARKADY, Warszawa 2005.

MAJ 2011

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
 • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.