Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Cz. II. Projektowanie i wykonawstwo. Określanie podstawowych wielkości akustycznych.
dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 5/2011  |  12.12.2012
Akustyczny sufit podwieszany
Akustyczny sufit podwieszany
Rockfon
Ciąg dalszy artykułu...

Dodatkowo oprócz przedstawionej korekty wartości laboratoryjnej elementy budowlane przeznaczone do wykonywania przegród wewnętrznych w budynku powinny się charakteryzować na tyle dużą izolacyjnością od dźwięków powietrznych wyrażoną za pomocą wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA1R lub RA2R oraz na tyle małą wartością znormalizowanego poziomu uderzeniowego wyrażoną za pomocą wskaźnika ważonego Ln,wR, aby po uwzględnieniu wpływu bocznego przenoszenia dźwięku w budynku przegrody wewnętrzne wykonane z tych elementów osiągnęły wymaganą izolacyjność akustyczną. Jest ona wyrażona w postaci wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej R’A1 lub R’A2 min. malizowanego poziomu uderzeniowego przybliżonego L’n,w maks. (prim przy wskaźniku oznacza uwzględnienie przenoszenia bocznego). W celu uwzględnienia wpływu bocznego przenoszenia dźwięku na obniżenie izolacyjności między pomieszczeniami należy stosować procedury obliczeniowe zawarte w normach: PN-EN 12354-1:2002 [8] oraz PN-EN 12354-2:2002 [9]. Należy dodać, że z chwilą wejścia w życie wymienionych norm załącznik D normy PN-B-02151 -3:1999 [7], pozwalający oszacować udział przenoszenia bocznego, stał się nieaktualny.

Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych
Ze względu na stosunkowo złożony sposób obliczania wskaźników za pomocą algorytmów zawartych w normie PN-EN 12354-1:2002 [8] Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej opracował metodę szacunkową, pozwalającą w prosty sposób uwzględnić wpływ przenoszenia bocznego. Metodyka przedstawiona została w Instrukcji ITB nr 406/2005 [10]. Metoda szacunkowa określa wskaźnik R’A1 według wzoru:

 

gdzie:
Ka – wpływ bocznego przenoszenia dźwięku na wartość wskaźnika oceny R’A1 przybliżonej izolacyjności akustycznej przegrody rozdzielającej dane pomieszczenia w budynku [dB] (Ka ≥ 0).

Wartość poprawki Ka odczytuje się z tablic zamieszczonych w instrukcji [10] na podstawie rodzaju przegrody rozdzielającej i przegród bocznych (materiału, z jakiego są wykonane, grubości i długości). W przypadku prognozowania izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych norma PN-EN 12354-1:2002 [8] pozwala pominąć wpływ bocznego przenoszenia dźwięku. Przy przegrodach z oknami lub drzwiami dopuszcza się obliczanie wypadkowej izolacyjności akustycznej wyrażone za pomocą wskaźnika RA1 lub RA2 według uproszczonej zależności podanej poniżej. Wzór można odnieść także do wskaźników RA2,wyp, R’A1,wyp, R’A2, wyp [6]:

 

 


gdzie:
RA1,i – wskaźnik oceny izolacyjności akustycznej poszczególnych części ściany lub dachu [dB],
Si – powierzchnia poszczególnych części ściany lub dachu [m²],
n – liczba poszczególnych części przegrody uwzględnionych w obliczeniu odpowiednich wskaźników wypadkowej izolacyjności akustycznej przegrody zewnętrznej.

W przypadku ścian zewnętrznych ocieplonych w systemie ETICS należy wziąć pod uwagę niekorzystny efekt obniżenia izolacyjności takiej ściany w stosunku do przegrody bazowej (bez ocieplenia). Na podstawie wyników badań przedstawionych w tabeli 7 należy stwierdzić, że obniżenie wartości wskaźnika oceny izolacyjności akustycznej właściwej RA2 może wynieść nawet 3 dB. Spadek izolacyjności obserwuje się w odniesieniu do ścian ocieplonych zarówno styropianem, jak i wełną mineralną. Jest mniejszy w wypadku ścian o dużej masie powierzchniowej.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego można wyznaczyć z równania (na podstawie obliczeniowego modelu uproszczonego przedstawionego w normie PN-EN 12354-2:2002 [9]):

 

gdzie:
Ln,w,eq – równoważny ważony wskaźnik poziomu uderzeniowego znormalizowanego stropu bez dodatkowych warstw [dB],
ΔLwR – ważony wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego przez podłogę [dB],
K – poprawka uwzględniająca przenoszenie dźwięków uderzeniowych przez jednorodne elementy boczne [dB] (tablica 1 normy PN-EN 12354-2:2002 [9]).

Średnią masę powierzchniową przegród bocznych, od której zależy wartość poprawki K, należy obliczać ze wzoru [6]:

 

 

gdzie:
mbi – masa powierzchniowa i-tej przegrody bocznej [kg/m²],
Sbi – powierzchnia i-tej przegrody bocznej (po odliczeniu powierzchni otworów drzwiowych lub okiennych w przegrodzie) [m²],
n – liczba uwzględnionych przegród bocznych.

Hałas w miejscu planowanej inwestycji
Najlepszym sposobem uzyskania informacji na temat miarodajnego poziomu dźwięku A na zewnętrz projektowanego budynku jest wykonanie pomiarów. Dzięki pomiarom możemy dokładnie stwierdzić, z jaką wartością poziomu hałasu mamy do czynienia w miejscu planowanej inwestycji. Zgodnie z normą PN-B-02151-3:1999 [6] w celu dobrania wymagań dotyczących izolacyjności przegród zewnętrznych konieczne jest określenie:

  • wartości miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu dla 8 kolejnych najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia,
  • wartości miarodajnego poziomu dźwięku A hałasu dla 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocnej (jeżeli budynek będzie funkcjonował między godz. 22.00 a 6.00).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linia tramwajową, lotniskiem [11] pomiary w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej należy wykonać na wysokości 4 m ponad poziomem terenu, a dla zabudowy wielorodzinnej na wysokości 10 m. Najskuteczniejszym sposobem wyznaczenia poziomów hałasu jest metoda bezpośrednia ciągłych pomiarów w okresie 24 godz. Gwarantuje ona wyznaczenie rzeczywistych 8 kolejnych najbardziej niekorzystnych godzin pory dnia i 1 godziny pory nocnej. Wykonywanie testów innymi metodami (np. z wykorzystaniem próbkowania) wymaga wcześniejszego pomiaru struktury i natężenia ruchu i na podstawie tych danych wybrania odpowiednich okresów czasowych. Przed wykonaniem badań istotne jest wybranie punktów referencyjnych i dodatkowych punktów pomiarowych. Oczywiście nie jest możliwe wykonanie pomiarów we wszystkich punktach, w których potrzebna jest informacja o poziomie hałasu.

W celu uzyskania pełnego obrazu dotyczącego hałasu w pobliżu elewacji projektowanego budynku często konieczne jest wykonanie analizy obliczeniowej propagacji hałasu za pomocą odpowiedniego programu komputerowego. Obliczenia propagacji hałasu powinny uwzględniać ewentualne zmiany infrastruktury drogowej czy kolejowej. Szczególnie w przypadku dużych obiektów taka analiza pozwala zróżnicować wymagania akustyczne w odniesieniu do fragmentów przegrody zewnętrznej i zoptymalizować np. dobór stolarki budowlanej. Niejednokrotnie spotyka się projekty, w których wymagania dotyczące okien są jednakowe w odniesieniu do całego budynku. Powoduje to niejednokrotnie duże koszty związane z zastosowaniem szklenia o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych, również w tych fragmentach fasady, gdzie nie jest to konieczne.

Podczas wykonywania pomiarów hałasu w związku z planowaną inwestycją warto również w wypadku sąsiedztwa terenów chronionych przed hałasem wykonać pomiary na granicy inwestycji w celu pozostawienia sobie w przyszłości możliwości porównania poziomu hałasu w środowisku sprzed realizacji budynku z wartościami aktualnymi. Taka ocena niejednokrotnie pozwala odeprzeć zarzuty dotyczące wpływu inwestycji na zwiększenie się poziomu hałasu na wspomnianych terenach chronionych.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.