Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Cz. II. Ochrona przed hałasem oraz określanie podstawowych wielkości akustycznych
dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 5/2011  |  12.12.2012
Akustyczny sufit podwieszany
Akustyczny sufit podwieszany
Rockfon

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

Głównym zadaniem projektanta w zakresie wymagań związanych z ochroną przed hałasem jest określenie wielkości akustycznych (izolacyjności, poziomu hałasu, czasu pogłosu) i porównanie otrzymanych wartości z wymaganiami. Zazwyczaj możliwe jest to na drodze obliczeniowej, czasami jednak konieczne jest wykonanie specjalistycznych pomiarów (np. określenie hałasu zewnętrznego w miejscu zamierzenia inwestycyjnego itp.).

Ochrona przed hałasem

Dopuszczalny poziom hałasu w budynku
W celu obiektywnego stwierdzenia, czy użytkownicy budynków w wystarczający sposób chronieni są przed hałasem w myśl Prawa budowlanego [1, 2], należy odnieść się do dopuszczalnych wartości hałasu zawartych w normie PN-B-02151-02:1987 [3]. Podane są w niej dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków. Kryteria dotyczą hałasu ustalonego i nieustalonego, z wyłączeniem hałasu ultradźwiękowego i infradźwiękowego.

Maksymalne dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie ze wszystkich źródeł usytuowanych poza tym pomieszczeniem pokazano w tabeli 1.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
W związku z obowiązkiem ograniczenia hałasu generowanego przez budynek, tak aby nie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w budynkach sąsiadujących [2], najczęściej konieczne jest „zamknięcie” emisji hałasu w obszarze inwestycji. Poza jej granicą konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonych w załączniku do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [4]. Wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 2.

Czas pogłosu w pomieszczeniach
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], wprowadza obowiązek ochrony przed hałasem pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. Zjawisko to nie tylko powoduje podniesienie poziomu hałasu w pomieszczeniu, lecz także stwarza niekorzystne warunki odbioru pożądanych przez słuchacza sygnałów akustycznych (porozumiewanie się itp.). Obecnie nie ma normalizacji dotyczących tego zagadnienia i w związku z tym należy posiłkować się założeniami do normy PN-B-02151-4. Założenia te opracowane zostały przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej [5].

 

W pracach nad wymienioną normą założono, że wymagania dotyczyć będą dwóch grup zagadnień:

  • ograniczenia hałasu pogłosowego, przez określenie maksymalnego czasu pogłosu,
  • kształtowania właściwych warunków pogłosowych, przez określenie optymalnego czasu pogłosu.

Pierwsza grupa zagadnień dotyczy pomieszczeń, w których istotne jest jedynie ograniczenie poziomu hałasu, np. korytarzach, klatkach schodowych, salach przedszkolnych itp. Do drugiej grupy pomieszczeń należy zaliczyć te, w których ważne jest uzyskanie odpowiednich warunków do komunikacji werbalnej czy prowadzenia zajęć muzycznych.

Proponowane wartości maksymalnego czasu pogłosu w wybranych pomieszczeniach przedstawiono w tabeli 3.

Wartości maksymalne czasu pogłosu przedstawione w tabeli 3 dotyczą pomieszczeń o przeciętnej (dla danego typu budynków) objętości, wykończonych i umeblowanych (zagospodarowanych) zgodnie z ich przeznaczeniem (lecz bez obecności ludzi). Wartości czasu pogłosu dotyczą pasm oktawowych w przedziale częstotliwości 250–4000 Hz. W oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości f = 125 Hz przyjęto, że czas pogłosu może być większy o 20%. W tabeli 4 przytoczono propozycję dotyczącą optymalnego czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej.

Wartości optymalne czasu pogłosu przedstawione w tabeli 4 dotyczą pomieszczeń wykończonych i całkowicie zagospodarowanych, z ludźmi (przy 100% zapełnieniu ludźmi przewidzianym dla danego pomieszczenia w warunkach normalnego użytkowania); czas pogłosu w salach sportowych i pływalniach bez dostępu publiczności odnosi się do pomieszczeń z wyposażeniem, lecz bez ludzi. Wartość czasu pogłosu dotyczy pasm oktawowych w przedziałach częstotliwości podanych w tabeli 4, przyjmowana na podstawie tabeli 4 ze względu na zrozumiałość mowy i odbiór dźwięków muzycznych, jest podana jako wartość optymalna, co oznacza, że faktyczny czas pogłosu pomieszczenia powinien odpowiadać tej wartości z dopuszczalnym odchyleniem +/- (x, s) określonym przez stosunek T/Toptymalne w odniesieniu do poszczególnych pasm oktawowych. Zakres tolerancji dotyczący omawianego zagadnienia przedstawiono w tabelach 5 i 6.

Podczas pomiarów kontrolnych czasu pogłosu w zrealizowanym obiekcie mogą wystąpić trudności związane z koniecznością całkowitego wyposażenia pomieszczeń czy wypełnienia ludźmi. W związku z tym założenia do normy [5] uwzględniają możliwość porównania wielkości mierzonej z wartościami czasu pogłosu obliczonymi bez uwzględnienia wyposażenia czy osób.

Prognozowanie wielkości akustycznych

Poniżej przedstawiono metody dotyczące określenia podstawowych wielkości związanych z ochroną akustyczną, które powinny być stosowane przy projektowaniu oraz realizacji budynków.

Izolacyjność akustyczna
W celu uzyskania projektowych wartości wskaźników, które można porównać z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999 [6], należy przyjmować dane uzyskane podczas badań w laboratorium (na podstawie aprobat technicznych). Jeśli nie ma danych pomiarowych, dopuszczalne jest korzystanie z wzorów empirycznych „prawa masy” [7] przedstawionych niżej. Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu zwykłego (2200–2400 kg/m³ i m’ > 100 kg/m²):

 

 

Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu komórkowego odmiany 300–700 (m’= 40–70 kg/m²):

 

 

Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu komórkowego odmiany 300–700 (m’= 71–250 kg/m²):

 

 

gdzie:
m’ – masa powierzchniowa przegrody [kg/m²].

Zaleca się, by przy doborze rodzaju przegród budowlanych na podstawie wskaźników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych wzorów tych przegród, w projektach były przyjmowane wartości tych wskaźników skorygowane o 2 dB. Nazywane są one wartościami projektowanymi i oznaczane odpowiednim wskaźnikiem z literą R w indeksie dolnym:

 

 

 

 

gdzie:
RA1R, RA2R, Ln,wR, ΔLwR – wartości projektowe wskaźników,
RA1, RA2, Ln,w, ΔLw – wartości laboratoryjne wskaźników.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zapisz się na szkolenie z hydroizolacji na gorąco »

Weź udział w wydarzeniu online: "Jak hałas wpływa na nasze życie"

ciepły dach

Systemy natryskowe są wodoszczelne oraz mają doskonałe właściwości mostkujące pęknięcia. Dzięki swojej lekkości i odporności na zużycie, idealnie nadają się do hydroizolacji dachów we wszystkich rodzajach budynków... czytaj dalej »

Już 17 września dowiesz się: Czym jest hałas? Jak na nas wpływa? Dlaczego cisza ma tak duże znaczenie?
Premierowy pokaz przygotowany przez ekspertów Centrum Nauki Kopernikć...
dowiedz się więcej »

Z czego wykonać sufit podwieszany?


Poza ścianami osłonowymi i przekryciami płyty warstwowe stosowane są jako... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Jak zabezpieczyć budynek przed drganiami?

Skuteczna ochrona przed wilgocią »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów... czytaj dalej » W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Chcesz zaoszczędzić nawet 30% na zużyciu energii?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Oprócz niższych rachunków za energię mamy zdecydowanie wyższy komfort mieszkania... czytaj dalej »

Jak zrobić spadki na balkonie i tarasie?


Dach, balkon czy taras jest płaski, a więc jak wygląda kwestia odwodnienia? ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.