Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Akustyka budowlana - podstawowe wielkości akustyczne

Cz. II. Ochrona przed hałasem oraz określanie podstawowych wielkości akustycznych
dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 5/2011  |  12.12.2012
Akustyczny sufit podwieszany
Akustyczny sufit podwieszany
Rockfon

Proces projektowania budynków jest obecnie dużo bardziej rozbudowany niż jeszcze kilka lat temu. Wymaga bowiem znajomości wielu wprowadzonych w ostatnich latach zmian w zakresie metodologii dotyczącej prognozowania oraz pomiarów izolacyjności akustycznej.

Głównym zadaniem projektanta w zakresie wymagań związanych z ochroną przed hałasem jest określenie wielkości akustycznych (izolacyjności, poziomu hałasu, czasu pogłosu) i porównanie otrzymanych wartości z wymaganiami. Zazwyczaj możliwe jest to na drodze obliczeniowej, czasami jednak konieczne jest wykonanie specjalistycznych pomiarów (np. określenie hałasu zewnętrznego w miejscu zamierzenia inwestycyjnego itp.).

Ochrona przed hałasem

Dopuszczalny poziom hałasu w budynku
W celu obiektywnego stwierdzenia, czy użytkownicy budynków w wystarczający sposób chronieni są przed hałasem w myśl Prawa budowlanego [1, 2], należy odnieść się do dopuszczalnych wartości hałasu zawartych w normie PN-B-02151-02:1987 [3]. Podane są w niej dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej oraz dopuszczalne poziomy dźwięku hałasu wytwarzanego przez urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach technicznych stałego wyposażenia instalacyjnego budynków. Kryteria dotyczą hałasu ustalonego i nieustalonego, z wyłączeniem hałasu ultradźwiękowego i infradźwiękowego.

Maksymalne dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia łącznie ze wszystkich źródeł usytuowanych poza tym pomieszczeniem pokazano w tabeli 1.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
W związku z obowiązkiem ograniczenia hałasu generowanego przez budynek, tak aby nie powodował przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku w budynkach sąsiadujących [2], najczęściej konieczne jest „zamknięcie” emisji hałasu w obszarze inwestycji. Poza jej granicą konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku określonych w załączniku do rozporządzenia ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [4]. Wymagania określone w cytowanym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 2.

Czas pogłosu w pomieszczeniach
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [2], wprowadza obowiązek ochrony przed hałasem pogłosowym, powstającym w wyniku odbić fal dźwiękowych od przegród ograniczających dane pomieszczenie. Zjawisko to nie tylko powoduje podniesienie poziomu hałasu w pomieszczeniu, lecz także stwarza niekorzystne warunki odbioru pożądanych przez słuchacza sygnałów akustycznych (porozumiewanie się itp.). Obecnie nie ma normalizacji dotyczących tego zagadnienia i w związku z tym należy posiłkować się założeniami do normy PN-B-02151-4. Założenia te opracowane zostały przez Zakład Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej [5].

 

W pracach nad wymienioną normą założono, że wymagania dotyczyć będą dwóch grup zagadnień:

  • ograniczenia hałasu pogłosowego, przez określenie maksymalnego czasu pogłosu,
  • kształtowania właściwych warunków pogłosowych, przez określenie optymalnego czasu pogłosu.

Pierwsza grupa zagadnień dotyczy pomieszczeń, w których istotne jest jedynie ograniczenie poziomu hałasu, np. korytarzach, klatkach schodowych, salach przedszkolnych itp. Do drugiej grupy pomieszczeń należy zaliczyć te, w których ważne jest uzyskanie odpowiednich warunków do komunikacji werbalnej czy prowadzenia zajęć muzycznych.

Proponowane wartości maksymalnego czasu pogłosu w wybranych pomieszczeniach przedstawiono w tabeli 3.

Wartości maksymalne czasu pogłosu przedstawione w tabeli 3 dotyczą pomieszczeń o przeciętnej (dla danego typu budynków) objętości, wykończonych i umeblowanych (zagospodarowanych) zgodnie z ich przeznaczeniem (lecz bez obecności ludzi). Wartości czasu pogłosu dotyczą pasm oktawowych w przedziale częstotliwości 250–4000 Hz. W oktawowym paśmie o środkowej częstotliwości f = 125 Hz przyjęto, że czas pogłosu może być większy o 20%. W tabeli 4 przytoczono propozycję dotyczącą optymalnego czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej.

Wartości optymalne czasu pogłosu przedstawione w tabeli 4 dotyczą pomieszczeń wykończonych i całkowicie zagospodarowanych, z ludźmi (przy 100% zapełnieniu ludźmi przewidzianym dla danego pomieszczenia w warunkach normalnego użytkowania); czas pogłosu w salach sportowych i pływalniach bez dostępu publiczności odnosi się do pomieszczeń z wyposażeniem, lecz bez ludzi. Wartość czasu pogłosu dotyczy pasm oktawowych w przedziałach częstotliwości podanych w tabeli 4, przyjmowana na podstawie tabeli 4 ze względu na zrozumiałość mowy i odbiór dźwięków muzycznych, jest podana jako wartość optymalna, co oznacza, że faktyczny czas pogłosu pomieszczenia powinien odpowiadać tej wartości z dopuszczalnym odchyleniem +/- (x, s) określonym przez stosunek T/Toptymalne w odniesieniu do poszczególnych pasm oktawowych. Zakres tolerancji dotyczący omawianego zagadnienia przedstawiono w tabelach 5 i 6.

Podczas pomiarów kontrolnych czasu pogłosu w zrealizowanym obiekcie mogą wystąpić trudności związane z koniecznością całkowitego wyposażenia pomieszczeń czy wypełnienia ludźmi. W związku z tym założenia do normy [5] uwzględniają możliwość porównania wielkości mierzonej z wartościami czasu pogłosu obliczonymi bez uwzględnienia wyposażenia czy osób.

Prognozowanie wielkości akustycznych

Poniżej przedstawiono metody dotyczące określenia podstawowych wielkości związanych z ochroną akustyczną, które powinny być stosowane przy projektowaniu oraz realizacji budynków.

Izolacyjność akustyczna
W celu uzyskania projektowych wartości wskaźników, które można porównać z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999 [6], należy przyjmować dane uzyskane podczas badań w laboratorium (na podstawie aprobat technicznych). Jeśli nie ma danych pomiarowych, dopuszczalne jest korzystanie z wzorów empirycznych „prawa masy” [7] przedstawionych niżej. Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu zwykłego (2200–2400 kg/m³ i m’ > 100 kg/m²):

 

 

Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu komórkowego odmiany 300–700 (m’= 40–70 kg/m²):

 

 

Wartości wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej ścian z betonu komórkowego odmiany 300–700 (m’= 71–250 kg/m²):

 

 

gdzie:
m’ – masa powierzchniowa przegrody [kg/m²].

Zaleca się, by przy doborze rodzaju przegród budowlanych na podstawie wskaźników uzyskanych w badaniach laboratoryjnych wzorów tych przegród, w projektach były przyjmowane wartości tych wskaźników skorygowane o 2 dB. Nazywane są one wartościami projektowanymi i oznaczane odpowiednim wskaźnikiem z literą R w indeksie dolnym:

 

 

 

 

gdzie:
RA1R, RA2R, Ln,wR, ΔLwR – wartości projektowe wskaźników,
RA1, RA2, Ln,w, ΔLw – wartości laboratoryjne wskaźników.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Szkło piankowe - czego jeszcze o nim nie wiesz?

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Przekonaj się, jak wiele zalet ma nowa generacja stropów gęstożebrowych ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Planujesz renowację budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Jeśli docieplenie z zewnątrz nie jest możliwe, co jest częste w przypadku obiektów zabytkowych, mamy... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
1/2020

Aktualny numer:

Izolacje 1/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szron na dachu
  • - Ile można zyskać na termomodernizacji?
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.