Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ochrona cieplna i energooszczędność budynków – wymagania techniczno-budowlane

Część 1. Ocena stanu obowiązujących przepisów i analiza ich skuteczności
www.sxc.hu

W styczniu 2009 r. znowelizowano przepisy prawa budowlanego w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego prawa zapisów dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD). Celem wprowadzenia nowych wymagań prawnych była poprawa jakości energetycznej nowych budynków oraz istniejących, poddawanych modernizacji. Czy efekt ten został osiągnięty?

W 2009 r. dokonano zmian w ustawie Prawo budowlane [1], w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT 2008) [2], oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (RPB 2008) [3]. Wprowadzono również nowe rozporządzenie – w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej (RCHE 2008) [4]. W tych aktach prawnych zamieszczono wymagania w zakresie jakości energetycznej budynku. Przeanalizujmy te przepisy oraz ich zastosowanie w praktyce.

Wymagania dotyczące projektowania i wykonywania budynków

Wymagania podstawowe dotyczące projektowania i wykonywania budynków określone zostały w art. 5 Prawa budowlanego [1]. Zgodnie z tymi wymogami obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, z zapewnieniem:

 • bezpieczeństwa konstrukcji,
 • bezpieczeństwa pożarowego,
 • bezpieczeństwa użytkowania,
 • odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
 • ochrony przed hałasem i drganiami,
 • odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

Zgodnie z obowiązującym prawem realizację inwestycji należy rozpocząć od opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, którego zakres i forma zostały opisane w RPB 2008 oraz w WT 2008 i RCHE 2008.

Wymagania dotyczące projektu architektoniczno-budowlanego

W zakresie charakterystyki energetycznej projekt architektoniczno-budowlany powinien spełnić następujące wymagania. Powinien zawierać zwięzły opis techniczny oraz część rysunkową, określającą: kubaturę i zestawienie powierzchni, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji oraz charakterystykę energetyczną obiektu.

Kubatura i zestawienie powierzchni

W projekcie należy poprawnie określić powierzchnię użytkową, usługową i ruchu, kubaturę Ve (czyli ogrzewanej części budynku, pomniejszoną o podcienia, balkony, loggie, galerie itp., liczoną po obrysie zewnętrznym) oraz powierzchnię przegród zewnętrznych. W praktyce jednak dokumentacja projektowa prawie nigdy nie zawiera poprawnie określonych wskaźników powierzchniowych. Należy więc liczyć się z tym, że opracowane na tej podstawie charakterystyki energetyczne zawierają informacje nieprawidłowe w zakresie geometrii budynku.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Problemem jest również często występująca niespójność w zakresie informacji geometrycznych: powierzchni użytkowej, usługowej oraz ruchu. Zdarza się nierzadko, że parametry geometryczne zamieszczone w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku są zupełnie różne. Bywa również, że osoby sporządzające charakterystykę energetyczną manipulują w zakresie geometrii – zwiększają powierzchnię użytkową, by uzyskać korzystną ocenę energetyczną budynku.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji

Opis przegród budowlanych powinien zawierać dane dotyczące budowy przegród oraz parametrów charakteryzujących poszczególne elementy mające wpływ na projektowaną charakterystykę energetyczną przegrody. Praktyka pokazuje jednak, że wymagany opis przegród najczęściej zawiera błędnie określone parametry izolacyjne przegród, oparte na wartościach gwarantowanych współczynników przenikania ciepła, z pominięciem wpływu na termoizolacyjność mostków punktowych oraz niejednorodności przegród budowlanych.

Charakterystyka energetyczna budynku

Należy zauważyć, że jeżeli na etapie realizacji inwestycji nie wprowadzono zmian w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym, to projektowana charakterystyka staje się świadectwem charakterystyki energetycznej budynku.

Charakterystyka energetyczna obejmuje ocenę jakości budynku na podstawie wartości wskaźnika nieodnawialnej energii pierwotnej EP wyrażonego w kWh/(m²·rok). Wartość wskaźnika EP wyznacza się w ramach projektu wraz ze sprawdzeniem warunków granicznych, np. w odniesieniu do budynków mieszkalnych ogrzewanych EP ≤ EP (według WT 2008). Wymagania te nie dotyczą obiektów o prostej konstrukcji, takich jak: domy jednorodzinne, obiekty zabudowy inwentarskiej. Jeżeli budynek nie spełnia tego warunku, nie powinien otrzymać pozwolenia na budowę oraz na użytkowanie.

Praktyka projektowa jest jednak inna. Wykonanie na etapie projektu projektowanej charakterystyki energetycznej budynku jest rzadkością. Częściej wykonywane są niewymagane prawem, niedostosowane do polskich warunków certyfikaty LEED lub BREEM niż charakterystyki energetyczne budynków. Dodatkowo nie wiadomo, dlaczego rzadko podlegają weryfikacji pod względem uzyskanej wartości EP i spełnienia wymagań prawnych. Dzieje się tak przy uzyskiwaniu zarówno pozwolenia na budowę, jak i pozwolenia na użytkowanie. Tymczasem pominięcie tego podstawowego warunku prawnego lub niespełnienie w tym zakresie wymagań prawnych naraża użytkownika na wyższe koszty eksploatacyjne, a projektanta w przypadku roszczeń użytkowników mieszkań na nieprzewidziane i czasami bardzo przykre i kosztowne konsekwencje.

Niezrozumiała jest również praktyka nadzoru budowlanego, który powinien stać na straży prawa budowlanego i występować w obronie interesów użytkowników mieszkań. Inspektorzy nadzoru wymagają bowiem od inwestora świadectwa energetycznego jedynie jako jednego z dokumentów niezbędnych przy realizacji czynności odbiorowych, a gdy budynek nie spełnia warunku odpowiedniej charakterystyki energetycznej (rys. 1), dopuszczają go mimo to do użytkowania.

W ramach projektowanej charakterystyki energetycznej należy dodatkowo określić:

 • bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urządzeń służących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem budynku;
 • w przypadku budynku wyposażonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub chłodnicze – właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a także przegród przezroczystych i innych. Właściwości cieplne powinny być obliczone zgodnie z normą PN-EN 6946:2008 [5] z uwzględnieniem wpływu punktowych mostków cieplnych związanych z konstrukcją przegrody. Należy sprawdzić, czy przegrody spełniają wymagania szczegółowe, tj. nie przekraczają wartości granicznych U ≤ Umaks.;
 • parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego;
 • dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 10/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Czego użyć do napraw i uszczelnień?


Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.