Błędy na polskich dachach

Przykłady systemów dachów płaskich | Konsekwencje modyfikacji systemów
Major flaws of Polish roofs. Part 3 | Błędy na polskich dachach
Major flaws of Polish roofs. Part 3 | Błędy na polskich dachach
K. Patoka

Większość błędów popełnianych w konstrukcjach dachów płaskich wynika z oczekiwania inwestorów, by koszty realizacji były jak najniższe. Jest to częściowo uzasadnione wielkością budynków, na których wykonuje się dachy płaskie.

Aby jednak tanie systemy przyniosły spodziewane oszczędności, należy najpierw ocenić granice ich bezpiecznego stosowania. Bardzo łatwo bowiem uzyskać efekt przeciwny do zamierzonego i zbudować dach, który będzie bardzo drogi w eksploatacji z powodu konieczności ciągłego remontowania.

Zobacz galerię – błędy na dachach

Wykonanie dobrego dachu nie zawsze oznacza maksymalizację kosztów. Polega raczej na dobrym wyborze materiałów i systemu ich ułożenia dopasowanego do wymagań budynku oraz warunków budowy.

Przykłady systemów dachów płaskich

Współczesne dachy przemysłowe często zbudowane są na bazie konstrukcyjnej blachy trapezowej ocieplonej wełną mineralną lub styropianem. Pokrywane są membranami wierzchniego krycia (EPDM, PCW itp.) lub papami. Paroizolacją w tych konstrukcjach są folie polietylenowe.

Wszystkie warstwy łączone są za pomocą łączników mechanicznych zakotwiczonych w blasze trapezowej (rys. 1). Tego typu dachy są obecnie bardzo popularne. Warto jednak przypomnieć także inne, zdecydowanie bardziej trwałe systemy dachów płaskich.

ZOBACZ POPRZEDNIE CZĘŚCI
Główne wady polskich dachów
(cz. 1)
Jakie wady mają polskie dachy? (cz. 2)

Przykładem takiego wyjątkowo trwałego systemu są dachy z termoizolacją ze szkła spienionego (rys. 2). Dachy ocieplone w ten sposób mają bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i odporność na działanie pary wodnej. Mogą służyć jako parkingi i są znakomitym podłożem pod intensywne dachy zielone.

Ich zaletą są też niskie koszty eksploatacji. Szkło spienione charakteryzuje się dużą wytrzymałością na naciski i niezmienną izolacyjnością termiczną. Wymaga jednak połączeń za pomocą gorącego bitumu, który należy odpowiednio nagrzać w specjalnych kotłach ustawianych na dachu.

Innym dobrym przykładem jest system pokazany na rys. 3, który jest dostosowany do szybkiego wykonania na nowym budynku. Na nowych stropach betonowych trzeba utworzyć warstwę rozprężającą parę wodną. Warunek ten doskonale spełnia klej układany pasmami.

Wiadomo, że w nowych budynkach beton stropów wylewanych na ostatniej kondygnacji bardzo długo pozostaje mokry. Z tego powodu pokrycie znajdujące się na takim stropie musi być odporne na stałe działanie pary wodnej pochodzącej z betonu.

System ocieplenia i pokrycia musi więc rozprężać podgrzaną parę wodną, która jest groźna dla termoizolacji i papy (nawilża termoizolację, pod papą zaś tworzy skupiska, a następnie pęcherze, które powodują jej pękanie).

System przedstawiony na rys. 3 charakteryzuje się wysoką odpornością na wilgoć z betonu i bardzo wysoką paroszczelnością. Zawiera dwie warstwy rozprężające papę: pierwszą pod papą paroizolacyjną, a drugą pod termoizolacją. Warstwy te utworzone są przez pasma specjalnego kleju, który tworzy połączone przestrzenie przeznaczone do rozchodzenia się pary wodnej.

ABSTRAKT

W artykule opisano problemy występujące w konstrukcjach dachów płaskich i konsekwencje zastosowania niewłaściwie dobranych elementów systemów. Porównano systemy ze styropianem i wełną mineralną oraz łączenie mechaniczne i klejenie. Poruszono również problem odśnieżania dachów płaskich i przydatności kominków odpowietrzających.

The article describes problems that occur in flat roof designs, as well as the consequences of using inappropriately selected elements of the systems. It compares the systems that utilise expanded polystyrene and mineral wool, as well as mechanical joining and adhesive bonding. It also raises the problems of removing snow from flat roofs and the usability of ventilation chimneys.

Ogromnym atutem systemów przedstawionych na rys. 2–3 jest sposób łączenia, czyli to, że są one klejone. Każda dziura w podłożu wykonana przez łączniki jest bowiem potencjalnym źródłem problemów. Dotyczy to szczególnie dachów wspartych na blachach trapezowych (rys. 1). Klejenie daje większą pewność połączeń i umożliwia łączenie pokrycia z elementami przechodzącymi przez dach (klapami dymowymi, kominami itp.).

Konsekwencje modyfikacji systemów

Pokazany na rys. 1 dach jest wersją ekonomiczną często stosowaną na dachach przemysłowych, które przeznaczone są do krótkiego czasu eksploatacji i na których nie ma potrzeby montażu większej liczby instalacji. Cechą przedstawionego układu materiałów jest ich odpowiedni do wymagań dobór.

Jeżeli chce się zaoszczędzić na paroizolacji i wybiera się folię PE, to jako termoizolację warto zastosować styropian, który będzie sztywniejszy. Do ułożenia pod wełną mineralną lepsza zaś będzie mocna papa paroizolacyjna.

Dla styropianu lepszym pokryciem są membrany łączone gorącym powietrzem, ponieważ temperaturę ich łączenia można dopasować tak, by styropian się nie topił. Precyzję w ustawieniu gorącego powietrza gwarantują specjalne automaty zgrzewające dopasowujące parametry zgrzewania do temperatury otoczenia, rodzaju membrany i szerokości zgrzewu.

Niestety, drogie w układaniu membrany często zastępuje się tańszymi papami zgrzewanymi ręcznie palnikami gazowymi. Takie zgrzewanie jest dużo mniej precyzyjne i bardzo łatwo jest uzyskać jeden z dwóch efektów ubocznych: w wypadku zbyt słabego ogrzania pap zakład nie jest dobrze połączony, jeśli jest zaś zbyt mocno ogrzany, styropian się topi.

Warto zauważyć, że w metodzie mechanicznego mocowania pap łączniki usytuowane są w pasie zgrzewu o szerokości ok. 15 cm, co zmniejsza powierzchnię połączenia i zwiększa prawdopodobieństwo nieprawidłowego wykonania zgrzewu.

Choć styropian montowany na tego typu dachach wyposażony jest fabrycznie w ochronną warstwę papy, to są to dość cienkie papy z bitumu oksydowanego na osnowie z welonu szklanego (lub tektury) o słabych własnościach mechanicznych i nieodporne na niskie temperatury.

Zbyt długie ogrzewanie tak przygotowanych płyt w czasie zgrzewania połączeń papy nawierzchniowej jest częstą przyczyną wytopienia górnej warstwy styropianu. Takie wytopienia tworzą zagłębienia, w których łatwo gromadzi się woda. Jeśli we wklęsłościach pod zgrzewnymi zakładami stoi woda, to bardzo szybko penetruje ona każdą szczelinę w połączeniu. Problemem są też częste w Polsce cykle zamarzania, w wyniku których szczeliny ulegają rozszerzeniu.

Najgroźniejsze są miejsca, w których występuje tzw. zimny zgrzew, czyli niecałkowite zgrzanie zakładu pap powstające w niskich temperaturach, którym towarzyszy duża wilgotność względna. Zimny zgrzew objawia się rozwarstwieniem połączenia po pierwszym sezonie zimowym.

Ważne jest również to, że pokazany na rys. 1 układ, w którym zamiast membrany jest papa, ma tylko jedną warstwę hydroizolacji bitumicznej łączonej na zakładach.

Warstwa papy podkładowej przyklejonej fabrycznie do styropianu nie tworzy drugiej warstwy bitumu działającej tak jak w typowym pokryciu dwuwarstwowym (fot. 1), w którym obie papy (nawierzchniowa i podkładowa) są ze sobą zgrzane na całej powierzchni (tak jak w dachach na rys. 2–3).

Różnica między pokryciem papowym z dwiema warstwami zgrzanymi na całej powierzchni a jednowarstwowym jest ogromna. Poziomy szczelności obu porównywanych hydroizolacji dzieli przepaść.

Skutki uboczne ma także użycie wełny mineralnej zamiast styropianu w systemach takich jak ten przedstawiony na rys. 1. Wynika to m.in. z metody mocowania systemu pokazanego na rys. 1, w której paroizolacje z folii polietylenowej dziurawione są łącznikami. To powoduje, że nie jest spełniony warunek szczelności powłoki paroizolacyjnej.

Dodatkowo folie nie są odpowiednio sztywnym podłożem dla wełny i w czasie eksploatacji dachu w wyniku chodzenia po nim i długiego zalegania śniegu materiały te wyciągają się i zwisają w obszarze wolnej przestrzeni profilu blach trapezowych.

Do największych uszkodzeń dochodzi jednak w czasie odśnieżania. Występujące wówczas obciążenia powodują uginanie się pokrycia i są przyczyną uszkadzania łączników grzybkowych (rys. 4) w trakcie usuwania śniegu.

Do osiadania wełny przyczyniają się również podziurawione folie, które nie tworzą osłony przed parą wodną. Para wodna po skropleniu nawilża więc wełnę i osłabia jej wytrzymałość na naciski. Dotyczy to zwłaszcza wełny słabszej gatunkowo (często stosowanych zamienników).

Występujące w polskim klimacie co kilka lat zimy z intensywnymi opadami śniegu dowiodły, że jeśli na dachach zalega on w dużej ilości, to niektóre rozwiązania stwarzają ponadto poważne zagrożenia. Do takich rozwiązań zaliczają się opisane dachy płaskie z wełną przykrytą elastycznymi materiałami hydroizolacyjnymi mocowanymi uginającymi się łącznikami teleskopowymi oraz nisko nachylone dachy z blachami dachówkopodobnymi (fot. 2–3) [1].

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.