Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Zmiany klimatyczne a wymagania izolacyjności cieplnej

Climate changes vs thermal insulation requirements
www.sxc.hu

Osiem z ostatnich dziesięciu lat było najcieplejszych spośród wszystkich dotychczas zmierzonych, czyli od 1817 r. Prowadzone są badania i prace analityczne mające ustalić przyczyny tego ocieplenia. Za najbardziej prawdopodobne uznaje się, że są nimi działalność człowieka i antropogeniczne zanieczyszczenie środowiska, w tym emisja gazów cieplarnianych.

Prace nad przyczynami i skutkami zmian klimatycznych prowadzone są od ponad dwóch dekad (od 1988 r.) przez społeczność międzynarodową pod auspicjami Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) oraz Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatycznych (IPCC).

Działalność IPPC

IPCC zajmuje się monitoringiem publikacji naukowych i syntezą wiedzy dotyczącej zmian klimatu, konsekwencji tych zmian, adaptacji do nich i możliwości przeciwdziałania ich skutkom. Wśród ekspertów IPCC są również polscy naukowcy: profesorowie Zbigniew Kundzewicz, Zdzisław Kaczmarek, Mirosław Miętus i Piotr Tryjanowski. W 2007 r. zespół IPCC wspólnie z Alem Gore’em (byłym wiceprezydentem USA) otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla za badania nad klimatem i konsekwencjami jego zmian.

WARTO WIEDZIEĆ
Konferencja izolacje
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2012

W nieregularnych kilkuletnich odstępach IPPC publikuje zbiorcze raporty ze swoich prac. Ostatni raport (nr 4 [1]) został opublikowany w 2007 r. Obecnie trwają prace nad 5. raportem, które mają się zakończyć w latach 2013–2014 r.

W dotychczasowych raportach można zauważyć proces zmiany wniosków polegający na podkreślaniu coraz większego negatywnego wpływu człowieka na środowisko. W pierwszym raporcie pisano „o niewielkim świadectwie odróżnialnego wpływu człowieka na klimat”. W ostatnim można znaleźć informację, że „większość zaobserwowanego wzrostu średniej temperatury globalnej od połowy XX w. jest bardzo prawdopodobnie (ponad 90%) spowodowana wywołanym przez człowieka wzrostem stężenia gazów cieplarnianych”.

Lata testowe w obliczeniach energetycznych

W symulacjach energetycznych od lat wykorzystuje się uśrednione parametry klimatyczne, takie jak: promieniowanie słoneczne (bezpośrednie i rozproszone), temperaturę powietrza zewnętrznego, wilgotność, prędkość wiatru i jego kierunek. Przy czym uśrednienie może mieć różne kroki czasowe (np. godzinę, miesiąc), z reguły dostosowane do algorytmu obliczeniowego.

Istotnym zagadnieniem w obliczeniach energetycznych jest reprezentatywność danych klimatycznych. Dąży się do tego, by dane do obliczeń były jak najbliższe typowym przebiegom zmienności parametrów klimatycznych. Określenie wiarygodnego roku referencyjnego wymaga danych z przynajmniej 30-letnimi ciągami pomiarów tych parametrów. Typowy rok meteorologiczny do obliczeń energetycznych ISO został opracowany przez International Organization for Standardization i zaakceptowany przez CEN jako norma EN ISO 15927-4:2005 [2].


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Roczny ciąg danych pogodowych do obliczeń energetycznych tworzony jest na podstawie 12 mies. wybranych z okresu min. 10 lat obserwacji meteorologicznych danej lokalizacji. Rekomenduje się trzydziestoletni ciąg pomiarów. Wyboru miesiąca dokonuje się przez wyznaczenie z wielolecia 3 mies., dla których suma statystyk Finkelsteina-Schafera natężenia całkowitego promieniowania słonecznego, temperatury termometru suchego i wilgotności względnej jest najmniejsza. Spośród tych 3 mies. jako najlepszy wybiera się ten, w którym odchylenie średniej prędkości wiatru od miesięcznej średniej wieloletniej jest najmniejsze. Wiele krajów do dzisiaj nie ma odpowiednich ciągów danych pomiarowych. Wyjściem z tej sytuacji są pseudolosowe generatory wzajemnie powiązanych parametrów klimatycznych. W Polsce takie generatory zostały opracowane w latach 90. przez Aleksandra D. Panka [3] i Piotra Narowskiego [4]. Za granicą najczęściej do tego celu używany był program ­MeteoNorm.

W obecnej sytuacji wymienione generatory mogą być wykorzystane do symulacji przyszłego klimatu, który ukształtuje się w wyniku zmian klimatycznych. W tym celu w kilku ośrodkach naukowych odtwarza się lokalne typowe przebiegi parametrów klimatycznych na podstawie wyników obliczeń uzyskanych z ogólnych globalnych modeli cyrkulacji atmosferyczno-oceanicznych (AOGCM).

W dalszej części pracy na potrzeby obliczeń wykorzystano typowe lata meteorologiczne zamieszczone na stronie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Założono, że w wyniku zmian klimatycznych wzrośnie temperatura powietrza zewnętrznego odpowiednio średniorocznie o 2 i 4°C w stosunku do temperatury aktualnej. Podstawą tego założenia jest niezmienność promieniowania słonecznego docierającego do granicy atmosfery (stała słoneczna w ciągu ostatnich kilkuset lat nie ulegała istotnym zmianom). Energia kumulowana w atmosferze i ziemi odpowiada za wzrost temperatury, co wobec braku danych dotyczących przyszłego zachmurzenia powoduje, że przyszły klimat (w 2060 r.) będzie charakteryzował się podobnymi wartościami promieniowania bezpośredniego i ­rozproszonego oraz odpowiednio przesuniętymi o 2–4°C wartościami temperatury powietrza zewnętrznego. Oczywiście jest to założenie upraszczające, które powinno zostać sprawdzone z wykorzystaniem symulatorów klimatu pracujących na danych zagregowanych podawanych w raportach IPCC [1].

Eksperyment obliczeniowy

Z prezentowanego eksperymentu obliczeniowego płyną łatwe do przewidzenia wnioski – zwiększenie zapotrzebowania na chłodzenie i zmniejszenie zapotrzebowania na ogrzewanie. Znacznie ciekawsze są jednak rozważania dotyczące kosztów i konsekwencje wynikające z tych obliczeń dla przyszłych wymagań energetycznych, którym mają odpowiadać budynki. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdyż w związku z koniecznością wdrażania tzw. Recastu, czyli dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków [5], nowe wymagania mają być określane za pomocą metodyki kosztu optymalnego.

Wzrastać będą ceny energii i struktura jej zużycia. Będziemy zużywać mniej energii na ogrzewanie, a więcej na chłodzenie. Jeśli w wyniku zmian klimatu wewnętrzne warunki cieplne ukształtują się tak, że budynki mieszkalne będą wymagały chłodzenia, to powinno mieć to wpływ na formułowanie wymagań energetycznych.

Rozpatrzony został horyzont czasowy równy cyklowi życia budynku. W odniesieniu do budynków mieszkalnych jest to ok. 50 lat. Z rys. 1 wynika, że ok. 2050 r. możemy się spodziewać wzrostu temperatury globalnej o 2°C.

Obliczenia wykonano w odniesieniu do domu jednorodzinnego zaprojektowanego jako dom wolno stojący, niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 104 m² i kubaturze 406 m³. Projekt przewiduje wykonanie domu w technologii murowanej z bloczków silikatowych ocieplonych styropianem lub wełną mineralną o różnej grubości, różnie ogrzewanego.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 6/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »dr inż. Aleksander Dariusz Panek
dr inż. Aleksander Dariusz Panek
Ukończył Politechnikę Warszawską, tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jako adiunkt. Naukowo interesuje się fizyką budowli, zagadnieniami ... więcej »
dr inż. Piotr Narowski
dr inż. Piotr Narowski
Ukończył Politechnikę Warszawską, tytuł doktora nauk technicznych uzyskał w 2001 r. Pracuje na Wydziale Inżynierii Środowiska PW jako adiunkt. Naukowo interesuje się fizyką budowli, ogrzewnictwem ... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.