Podkłady podłogowe i masy wyrównujące - rodzaje i właściwości

Część I
Powierzchnia słabego jastrychu cementowego wykonanego metodą tradycyjną (na budowie) zniszczona po pierwszej zimie
Powierzchnia słabego jastrychu cementowego wykonanego metodą tradycyjną (na budowie) zniszczona po pierwszej zimie
Archiwum autorów
Ciąg dalszy artykułu...

Podkłady magnezjowe

Bazują one na spoiwie magnezjowym, w którym materiałem wiążącym jest wodny roztwór tlenku magnezu i soli magnezu (najczęściej chlorku magnezu) z dodatkiem wypełniaczy organicznych (mączki drzewnej, papierowej i korkowej) i nieorganicznych (piasku kwarcowego, talku). Mogą być barwione i czasem mieszane są z trocinami i wiórami drzewnymi. Podkład zawierający trociny lub wióry z drewna to inaczej skałodrzew lub ksylolit.

Podkłady magnezjowe charakteryzują się szybkim procesem wiązania (kilka godzin), dużą wytrzymałością na ściskanie i ścieranie oraz wysoką odpornością na wpływ czynników chemicznych (działanie alkaliów i rozpuszczalników). Są to podkłady niepylące o estetycznym wyglądzie, których trwałe kolory nie ulegają wyblaknięciu czy starciu podczas użytkowania. Mogą być stosowane w obiektach użyteczności publicznej (biurach, szkołach), na halach magazynowych i produkcyjnych. Ich zaletą jest również łatwość wykonania, dlatego stosowane są najczęściej w systemach podłóg pływających.

Wadą tych podkładów jest, podobnie jak w przypadku podkładów anhydrytowych, brak odporności na wilgoć i wodę. Z tego powodu są stosowane wyłącznie w pomieszczeniach suchych. Nie mogą ponadto wchodzić w bezpośredni kontakt z zaprawami zarabianymi wodą, a ze względu na dużą zawartość chlorków oddziałują silnie korodująco na beton i zbrojenie stalowe.

Obecnie podkłady magnezjowe są rzadko stosowane. Dawniej zaprawy na spoiwie magnezjowym stosowano do wykonywania bezspoinowych posadzek i podkładów, do wyrobu płytek okładzinowych, podokienników i detali architektonicznych. Składniki podkładu były mieszane bezpośrednio na placu budowy i układane w postaci gęstoplastycznej masy. Po upływie kilku godzin, gdy rozpoczynał się proces wiązania, ułożony podkład był zagęszczany i wygładzany. Dzięki temu uzyskiwało się twardą, bardzo mało porowatą, szczelną i odporną na ścieranie powierzchnię. Podkłady tego typu mogły również funkcjonować jako posadzki.

Podkłady asfaltowe

Podkłady asfaltowe składają się z mieszanki asfaltu i wypełniaczy mineralnych (grysu, piasku i mączki kamiennej). Odznaczają się wieloma pożądanymi właściwościami, jak wodoszczelność, duża odporność na ścieranie, izolacyjność elektryczna, izolacyjność na dźwięki uderzeniowe. Są wykonywane bez użycia wody. Już w kilka godzin po ostygnięciu ułożonej masy mogą być użytkowane. Dzięki wodoszczelności stosuje się je w pomieszczeniach, w których ze względu na warunki użytkowania istnieje możliwość zawilgocenia konstrukcji budynku. Podkłady z asfaltu lanego ze względu na skład nie są odporne na działanie benzenu, benzyny, olejów, smarów i ługów. Bezspoinowe posadzki z asfaltu lanego mają zastosowanie m.in. w budynkach przemysłowych, użyteczności publicznej, halach targowych i wystawowych, spichlerzach, chłodniach, pralniach, papierniach itp. Wykorzystuje się je również na zewnątrz budynku, np. na dachach, przejazdach, balkonach i tarasach. Obecnie podkłady asfaltowe są rzadko stosowane.

Właściwości normowe

Podkłady podłogowe i masy wyrównawcze zostały ujęte w normie PN-EN 13813:2003 [7], która podaje klasyfikację, wymagania oraz metody badań materiałów do wykonywania podkładów podłogowych przeznaczonych do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Norma ta nie obejmuje tzw. podkładów podłogowych nośnych, tj. takich, których nośność jest uwzględniana przy wyznaczaniu konstrukcji. Dotychczas nie opracowano dokumentu normowego dla tego typu produktów z uwzględnieniem ich stosowania na zewnątrz, mimo że znaczna część dostępnych na rynku podkładów i mas może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

W normie podano wymagania i metody badań dotyczące właściwości zarówno mieszanki po zarobieniu wodą (czas wiązania, konsystencję, wartość pH), jak i stwardniałych materiałów (wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie, twardość powierzchni, twardość podkładów asfaltowych, wytrzymałość na nacisk koła, skurcz i pęcznienie, moduł sprężystości, przyczepność, odporność na uderzenia, reakcja na ogień, właściwości akustyczne, opór cieplny i odporność chemiczna). Wykaz właściwości normowych materiałów stosowanych na podkłady podano w tabeli 1.

Z tabeli 1 wynika, że parametry wytrzymałościowe są podstawą klasyfikacji większości podkładów. W normie przewidziano klasy wytrzymałości na ściskanie i zginanie. Przedstawiono je w tabelach 2–3.
Ważną cechą podkładów podłogowych jest również odporność na ścieranie. Parametr ten podawany jest w normie:

 • dla produktów cementowych i epoksydowych – jako odporność na ścieranie,
 • dla produktów magnezjowych i asfaltowych – jako twardość powierzchni.

W odniesieniu do produktów cementowych i epoksydowych cechę tę można deklarować na podstawie badań wykonanych jedną z trzech metod: na tarczy Böhmego, metodą BCA lub w postaci wytrzymałości na nacisk koła. Właściwości te są znakowane odpowiednio: A (A1,5, A3, A6, A9, A12, A15, A22), AR (AR0,5, AR1, AR2, AR4, AR6) lub RWA (RWA1, RWA10, RWA20, RWA100, RWA 300). Twardość powierzchni dla podkładów magnezjowych jest deklarowana i oznaczana symbolem SH (SH30, SH40, SH50, SH70, SH100, SH150, SH200), a dla asfaltowych, w zależności od metody badania, symbolami: IP lub ICH.

W normie podano też wiele innych istotnych wymagań dotyczących:

 • odporności na nacisk koła – RWFC (RWFC 150, 250, 350, 450, 550),
 • modułu sprężystości – E (E1, E2, E5, E10, E15, E20 i wyższe z wielokrotnością kN/mm²),
 • przyczepności – B (B0,2; B0,5; B1,0; B1,5 i B2,0),
 • wartości pH (dla produktów na bazie siarczanu wapnia) – pH ≥ 7,

a także innych parametrów, dla których klas/wartości nie podano: czasu wiązania, skurczu i pęcznienia oraz konsystencji.

Niekiedy materiały na podkłady podłogowe wykazują, oprócz wymienionych, właściwości szczególne, które producent może deklarować nawet wówczas, gdy przepisy tego nie wymagają. Są to:

 • oporność elektryczna,
 • odporność chemiczna,
 • reakcja na ogień,
 • wydzielanie substancji powodujących korozję lub korozyjność materiałów przeznaczonych do wykonywania podkładów podłogowych,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • opór cieplny,
 • przepuszczalność wody,
 • izolacyjność od dźwięków uderzeniowych,
 • pochłanianie dźwięków.

LITERATURA

 1. PN-EN 13318:2002, „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia”.
 2. DIN 18560:2009, „Estriche im Bauwesen. Teil 2: Estriche und Heizestriche auf Dämmschichten (schwimmende Estriche)”.
 3. EN 13813:2002, „Screed material and floor screeds. Screed material. Properties and requirements”.
 4. W. Brylicki, A. Derdacka-Grzymek, M. Gawlicki, J. Małolepszy, J. Olejarz, „Technologia budowlanych materiałów wiążących. Cześć 1 – Wapno i gips”, WSiP, Warszawa 1979.
 5. S. Chłądzyński, „Spoiwa gipsowe w budownictwie”, DW Medium, Warszawa 2008.
 6. P. Pichniarczyk, S. Chłądzyński, „Odmiany półwodnego siarczanu wapnia”, IZOLACJE, nr 1/2008, s. 48–50.
 7. PN-EN 13813:2003 „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania”.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 11/12/2011

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnij dach! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Dobra robota zaczyna się od dobrego materiału... ZOBACZ »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
 • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.