Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nowe dokonania w dziedzinie izolacji akustycznych

New achievements in the field of acoustic insulation
dr inż. Leszek Dulak  |  IZOLACJE 4/2012  |  08.05.2012
Plaza Centrum w Poznaniu – przykład zastosowania ceramiki akustycznej
Plaza Centrum w Poznaniu – przykład zastosowania ceramiki akustycznej
Terreal Terre Cuite

Nowoczesne, lekkie materiały konstrukcyjne, które wyparły przegrody masywne, charakteryzują się najczęściej niską izolacyjnością akustyczną. Trwają jednak prace nad polepszeniem tej właściwości.

Problem niewystarczającej izolacyjności akustycznej przegród występuje bardzo często w budynkach wzniesionych przy użyciu nowoczesnych (więc z pozoru bardzo dobrych) technologii.

Lekkie materiały konstrukcyjne o dobrych właściwościach termoizolacyjnych okazują się niewystarczające z punktu widzenia akustyki, podczas gdy w wielu budynkach przedwojennych wzniesionych przy użyciu tradycyjnych technologii standard akustyczny jest bardzo wysoki.

Właśnie ekspansja nowych materiałów konstrukcyjnych wymusza konieczność lepszej znajomości zagadnień akustycznych i stosowania rozwiązań niestandardowych, które pozwolą zapewnić lepszą ochronę przed hałasem w budynkach.

Niestety, wśród projektantów i wykonawców obserwuje się stosunkowo niski poziom wiedzy w tym zakresie. Jeżeli porówna się wiedzę dotyczącą ochrony przed hałasem ze stanem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego czy oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, okaże się, że akustyka jest ciągle dziedziną mało znaną.

Należy jednak pamiętać, że wszystkie te wymogi wymienione są w prawie budowlanym [1] jako wymagania podstawowe dotyczące projektowania i budowy obiektów budowlanych, a więc spełnienie każdego z nich powinno być traktowane przez uczestników procesu budowlanego jako równie ważne.

WARTO WIEDZIEĆ
Konferencja izolacje
Artykuł prezentowany na Konferencji IZOLACJE 2012

W dziedzinie izolacji akustycznych nie obserwuje się tak spektakularnego rozwoju technologii, jak chociażby w zakresie ochrony cieplnej. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak czynnika wymuszającego rozwój, jakim w wypadku termoizolacji jest rosnąca cena energii czy konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Termoizolacja a izolacyjność akustyczna ściany

Negatywny wpływ systemu ociepleń ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System), dawniej występującego pod nazwą BSO (Bezspoinowy System Ocieplenia) na parametry dźwiękoizolacyjne przegrody zewnętrznej jest znany już od kilku lat.

Producenci materiałów termoizolacyjnych od jakiegoś czasu prowadzą prace nad zminimalizowaniem tego wpływu.

tabeli 1 pokazano wyniki badań laboratoryjnych dotyczących tego zagadnienia w odniesieniu do ścian bazowych wykonanych z betonu komórkowego, ceramiki drążonej oraz bloczków silikatowych. Zarówno w wypadku ocieplenia w postaci styropianu, jak i wełny lamelowej obserwuje się znaczący spadek izolacyjności akustycznej.

Spadek ten jest tym większy, im wyższa masa powierzchniowa ściany bazowej. Właściwie jedynym rozwiązaniem, w którym zaobserwowano wzrost jednoliczbowego ważonego wskaźnika izolacyjności akustycznej właściwej RW, jest ściana z bloczków wapienno-piaskowych ocieplona styropianem EPS PLUS (ΔRW = 1 dB).

Niestety, zaobserwowano spadek wskaźników oceny izolacyjności akustycznej właściwej (ΔRA1 = –2 dB i ΔRA2 = –3 dB). Spadek ten był jednak mniejszy niż w wypadku systemu ETICS wykonanego przy użyciu styropianu zwykłego (ΔRA1 = –5 dB i ΔRA2 = –4 dB). Powodem tego zjawiska jest uzyskanie niższej częstotliwości rezonansowej systemu ze styropianem EPS PLUS. Efekt ten widoczny jest na rys. 1 przedstawiającym charakterystykę poprawy izolacyjności akustycznej właściwej w funkcji częstotliwości w odniesieniu do obu systemów.

Na rys. 1 umieszczono także wyniki pomiarów wykonane dla dodatkowej izolacji termicznej w postaci izolacji transparentnej o gr. 15 cm. Fot. 1 przedstawia próbkę zamontowaną w celu wyznaczenia izolacyjności akustycznej właściwej w otworze badawczym komór sprzężonych. Zasadniczym powodem stosowania izolacji transparentnych jest wykorzystanie energii słonecznej padającej na przegrodę.

Okazuje się jednak, że izolacje te charakteryzują się także korzystnym wpływem na parametry akustyczne przegrody bazowej. W analizowanym wypadku uzyskano wzrost każdego ze wskaźników charakteryzujących dźwiękoizolacyjność (ΔRW = 1 dB, ΔRA1 = 2 dB, ΔRA2 = 2 dB).

Na rys. 1. widać, że częstotliwość rezonansowa przesunięta została w kierunku wysokich częstotliwości (f0 = 1000 Hz), dzięki czemu możliwe było uzyskanie tak dobrych parametrów izolacyjnych. Należy pamiętać, że tego typu izolacje występują jedynie na fragmentach ścian, a nie na całej ich powierzchni. Niemniej uzyskane wyniki pozwalają na określenie wpływu izolacji transparentnej na izolacyjność wypadkową przegrody zewnętrznej.

Redukcja poziomu hałasu w pomieszczeniu przez kształtowanie fasady budynku

Zewnętrzny kształt elewacji może mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na ochronę akustyczną budynku. Pozytywny wynika z całkowitego lub częściowego ekranowania płaszczyzny ściany zewnętrznej przez balkony lub inne elementy. Negatywny wpływ spowodowany jest wzmocnieniem energii akustycznej na skutek dodatkowych odbić od elewacji i częściowo obudowanych balkonów.

Określenie wielkości tych efektów na podstawie danych geometrycznych jest w zadowalającym stopniu zgodne z wynikami pomiarów terenowych i pomiarami na modelach [4]. Wpływ kształtu elewacji na zmniejszenie poziomu hałasu ΔLfs ­przedstawiono w tabeli 2. Na rys. 2 umieszczono objaśnienie parametrów elewacji mających wpływ na zmniejszenie poziomu hałasu. Należy zauważyć, że istotnym czynnikiem warunkującym redukcję hałasu zewnętrznego jest dźwiękochłonność materiałów, z których wykonana jest elewacja (w tym także balkony).

Na podstawie informacji zawartych w tabeli 2 można stwierdzić, że dzięki odpowiedniemu ukształtowaniu fasady przy jednoczesnym zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych na elewacji budynku możliwe jest zredukowanie poziomu hałasu w pomieszczeniach nawet o 5–7 dB.

Jednym z rozwiązań, które może być stosowane w takich wypadkach, jest ceramika akustyczna. Są to elementy z otworami, w których wnętrzu umieszczona została wełna mineralna. Na fot. 2 pokazano przykładowe rozwiązanie mogące być elementem redukującym odbicie energii akustycznej [5–6]. Ceramika mocowana jest za pośrednictwem rusztu do ściany konstrukcyjnej. Istnieje możliwość pozostawienie pustki powietrznej zwiększającej dodatkowo dźwiękochłonność układu.

Na fot. 3 przedstawiono fasadę budynku Plaza Centrum w Poznaniu, na której zastosowano elewację z ceramiki akustycznej. Elementy ceramiki akustycznej mogą mieć kilka podstawowych form i kolorów, więc ich użycie powinno być uwzględnione na etapie powstawania projektu architektonicznego z powodu konieczności wkomponowania budynku z tego typu fasadą w otoczenie [6].

W wypadku elewacji narażonych na szczególnie wysoki poziom hałasu możliwe jest zastosowanie rozwiązania polegającego na wykonaniu dodatkowej fasady (np. aluminiowo-szklanej).

Rozwiązanie to pozwala na podniesienie izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej bez konieczności jej przysłaniania i zalecane jest w wypadku budynków klimatyzowanych, w których nie trzeba otwierać okien. Na fot. 4 pokazano przykładowe rozwiązanie tego typu podczas laboratoryjnego badania izolacyjności akustycznej właściwej.

tabeli 4 przedstawiono wyniki badań izolacyjności akustycznej fasady pojedynczej oraz podwójnej. Z analizy zamieszczonych danych wynika, że pomimo dołożenia do fasady podstawowej dodatkowego układu o wskaźniku oceny izolacyjności akustycznej RA2 = 36 dB izolacyjność tego wskaźnika poprawiła się o 13 dB. Jest to oczywiście sytuacja zupełnie prawidłowa z punktu widzenia akustyki. Przyrost izolacyjności akustycznej nie jest równy co do ­wartości izolacyjności „dokładanej” warstwy, tak jak ma to miejsce np. w obliczeniach oporu cieplnego komponentów.

Czytaj dalej Jak poprawić izolacyjność akustyczną właściwą ścian międzylokalowych?

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 4/2012

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.