Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nawierzchnia asfaltowa na obiektach inżynierskich

dr inż. Robert Jurczak  |  IZOLACJE 2/2011  |  28.03.2012  |  4
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
www.sxc.hu
Ciąg dalszy artykułu...

Nawierzchnia asfaltowa

Asfalt lany w porównaniu z betonem asfaltowym zawiera ok. 2% więcej asfaltu i prawie dwa razy więcej wypełniacza. Różni się też od wszystkich innych mieszanek tym, że nie trzeba go zagęszczać. Z asfaltu lanego można wykonywać warstwy ścieralne nawierzchni drogowych i mostowych. Stosowany jest również do wykonywania warstwy wiążącej (ochronnej) nawierzchni na obiekcie inżynierskim. Oprócz budownictwa drogowego asfalt lany wykorzystuje się w budownictwie przemysłowym do wykonywania posadzek w halach fabrycznych i w budownictwie ogólnym do wykonywania izolacji [4].

Na wcześniej oczyszczoną powierzchnię izolacji wbudowano asfalt lany w sposób mechaniczny przy użyciu specjalistycznej układarki. Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych WMB odbywał się w specjalnych kotłach transportowych. Układanie asfaltu lanego odbyło się połową szerokości jezdni. Bezpośrednio po ułożeniu asfaltu lanego posypywano go grysem lakierowanym 2/5. Etapy wbudowania asfaltu lanego przedstawiono na fot. 1-4.

Dokumentacja projektowa powstawała w okresie, w którym dopiero wprowadzano normy europejskie PN-EN na mieszanki mineralno-asfaltowe i nie było mowy o dokumencie aplikacyjnym wprowadzającym te normy do stosowania. W związku z tym przyjęto (opisane w szczegłowej specyfikacji technicznej) wymagania dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni, w tym również na obiektach, opierając się na obowiązującej wówczas polskiej normie PN-S-96025:2000 [5].

Zakres badań asfaltu lanego w czasie bieżącej obsługi laboratoryjnej prowadzonej w ramach budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła „Klucz” do węzła „Pyrzyce” obejmował przede wszystkim:

  • określenie składu asfaltu lanego metodą ekstrakcji przy użyciu automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego,
  • określenie penetracji (twardości) mierzonej zagłębieniem trzpienia i jej przyrostu po następnych 30 min.

W ramach bieżącej kontroli laboratoryjnej pobrano do badań próbki asfaltu lanego na 15 losowo wybranych obiektach inżynierskich ze wszystkich 29 przewidzianych do budowy w ramach realizacji pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3. Założony skład mieszanki asfaltu lanego o uziarnieniu 0/12,8 mm przeznaczonego do warstwy ochronnej przedstawiano w tabeli 1.

Krzywą uziarnienia przyjętej mieszanki mineralnej wraz z krzywymi granicznymi dla asfaltu lanego o uziarnieniu 0/12,8 mm do warstwy ochronnej nawierzchni asfaltowej na obiekcie obciążonym ruchem kategorii KR3-6 przedstawiono na rys.

Uzyskane na etapie zatwierdzania recepty wyniki badań wraz wymaganiami dla asfaltu lanego o uziarnieniu do 12,8 mm przeznaczonego do warstwy ochronnej nawierzchni obciążonej ruchem kategorii KR3-6 przedstawiono w tabeli 2.

Na podstawie uzyskanych wyników badań składu asfaltu lanego metodą ekstrakcji obliczono procentowe odsiewy oraz zawartość asfaltu, przesiew mieszanki mineralnej, a także odchyłki zawartości asfaltu i przesiewów na poszczególnych sitach od wartości założonych w recepcie. Obliczone odchyłki porównano z wartościami dopuszczalnych tolerancji dla mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do nawierzchni obciążonych ruchem kategorii KR3-6. Ich analiza pozwala stwierdzić, że w części pobranych próbek przekroczono na poszczególnych sitach dopuszczalne tolerancje w zakresie uziarnienia. Średnia zawartość asfaltu była o 0,3% mniejsza od zakładanej wartości w recepcie, ale mieściła się w granicach dopuszczalnych tolerancji. Na podstawie badań penetracji stemplem (twardości) stwierdzono, że wszystkie próbki spełniały wymagania przyjęte w SST. Średnia wartość zagłębienia trzpieniem (stemplem) dla asfaltu lanego wynosiła 3,8 mm. Natomiast średni przyrost penetracji po następnych 30 minutach nie przekraczał wartości 0,6 mm.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Od warstwy ochronnej (asfaltu lanego) oczekuje się zapewniania skutecznej ochrony izolacji. Analiza najczęstszych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych na obiektach inżynierskich pozwala stwierdzić, że mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do warstw ochronnych powinny charakteryzować się zarówno wystarczającą odpornością na zmęczenie, jak i odpornością na odkształcenia trwałe. Biorąc pod uwagę wysoki moduł sprężystości konstrukcji nośnej obiektu, która stanowi podłoże dla nawierzchni, powinno się dobierać materiały jak dla nawierzchni sztywnych. W związku z tym materiały charakteryzujące się dużą sztywności (np. mieszanki o niskiej zawartości lepiszcza asfaltowego) w niskich temperaturach pod obciążeniem mogą dość szybko ulegać uszkodzeniom w postaci spękań.

Dlatego trudno zrozumieć przyjęty w wymaganiach technicznych [6] zalecanych do stosowania na drogach krajowych kierunek zmian wobec twardości (odporności na deformacje trwałe) wyrażonej zagłębieniem trzpienia. Takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione w przypadku stosowania asfaltu lanego do warstw ścieralnych, od których wymaga się m.in. odpowiedniej odporności na deformacje trwałe (koleiny), a zupełnie niecelowe w przypadku asfaltów lanych przeznaczonych do warstw ochronnych nawierzchni na obiektach inżynierskich. W celu uzyskania wymaganych wartości penetracji stemplem konieczne będzie obniżenie zawartości lepiszcza w asfalcie lanym, co może prowadzić do zwiększenia jego kruchości i sztywności w niskich temperaturach. A te właściwości nie są wskazane dla materiałów przeznaczonych na warstwy ochronne.

PODSUMOWANIE

Coraz częściej dąży się do zwiększania trwałości wznoszonych budowli (np. obiektów inżynierskich) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich eksploatacji. Można to osiągnąć już na etapie projektowania poprzez właściwe konstruowanie elementów i wybór odpowiednich materiałów do budowy.

Trwałość nawierzchni asfaltowych na obiektach inżynierskich można poprawić dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych polimerami, w szczególności elastomerem SBS. Oczywiście przy założeniu, że są to produkty o wysokiej jakości, a nie asfalty modyfikowane tylko z nazwy. Należy jednak zaznaczyć, że konieczna jest również wnikliwa kontrola wykonywanych robót, ponieważ nawet najlepsze materiały nie zapewnią skutecznej ochrony i wymaganej trwałości, jeśli będą niewłaściwie wbudowane.

LITERATURA

  1. D. Sybilski, „Bitumiczne nawierzchnie mostowe”, „Drogownictwo”, nr 9/1994, s. 197–201.
  2. B. Stefańczyk, P. Mieczkowski, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania”, WKŁ, Warszawa 2008.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735).
  4. J. Piłat, P. Radziszewski, „Nawierzchnie asfaltowe”, WKŁ, Warszawa 2004.
  5. PN-S-96025:2000, „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.
  6. Wymagania Techniczne WT-2, „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”, 2010.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2011

Komentarze

(4)
Jan | 26.09.2013, 12:50
Ciekawy artykuł
sw | 18.10.2014, 00:16
drogi i mosty asfalt
Anglea Kincheloe | 22.01.2020, 23:12
VP
Eugenio Human | 23.01.2020, 03:16
QS
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.