Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nawierzchnia asfaltowa na obiektach inżynierskich

dr inż. Robert Jurczak  |  IZOLACJE 2/2011  |  28.03.2012  |  2
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
www.sxc.hu
Ciąg dalszy artykułu...

Nawierzchnia asfaltowa

Asfalt lany w porównaniu z betonem asfaltowym zawiera ok. 2% więcej asfaltu i prawie dwa razy więcej wypełniacza. Różni się też od wszystkich innych mieszanek tym, że nie trzeba go zagęszczać. Z asfaltu lanego można wykonywać warstwy ścieralne nawierzchni drogowych i mostowych. Stosowany jest również do wykonywania warstwy wiążącej (ochronnej) nawierzchni na obiekcie inżynierskim. Oprócz budownictwa drogowego asfalt lany wykorzystuje się w budownictwie przemysłowym do wykonywania posadzek w halach fabrycznych i w budownictwie ogólnym do wykonywania izolacji [4].

Na wcześniej oczyszczoną powierzchnię izolacji wbudowano asfalt lany w sposób mechaniczny przy użyciu specjalistycznej układarki. Transport mieszanki asfaltu lanego z wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych WMB odbywał się w specjalnych kotłach transportowych. Układanie asfaltu lanego odbyło się połową szerokości jezdni. Bezpośrednio po ułożeniu asfaltu lanego posypywano go grysem lakierowanym 2/5. Etapy wbudowania asfaltu lanego przedstawiono na fot. 1-4.

Dokumentacja projektowa powstawała w okresie, w którym dopiero wprowadzano normy europejskie PN-EN na mieszanki mineralno-asfaltowe i nie było mowy o dokumencie aplikacyjnym wprowadzającym te normy do stosowania. W związku z tym przyjęto (opisane w szczegłowej specyfikacji technicznej) wymagania dotyczące mieszanek mineralno-asfaltowych do nawierzchni, w tym również na obiektach, opierając się na obowiązującej wówczas polskiej normie PN-S-96025:2000 [5].

Zakres badań asfaltu lanego w czasie bieżącej obsługi laboratoryjnej prowadzonej w ramach budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła „Klucz” do węzła „Pyrzyce” obejmował przede wszystkim:

  • określenie składu asfaltu lanego metodą ekstrakcji przy użyciu automatycznego ekstraktora ultradźwiękowego,
  • określenie penetracji (twardości) mierzonej zagłębieniem trzpienia i jej przyrostu po następnych 30 min.

W ramach bieżącej kontroli laboratoryjnej pobrano do badań próbki asfaltu lanego na 15 losowo wybranych obiektach inżynierskich ze wszystkich 29 przewidzianych do budowy w ramach realizacji pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3. Założony skład mieszanki asfaltu lanego o uziarnieniu 0/12,8 mm przeznaczonego do warstwy ochronnej przedstawiano w tabeli 1.

Krzywą uziarnienia przyjętej mieszanki mineralnej wraz z krzywymi granicznymi dla asfaltu lanego o uziarnieniu 0/12,8 mm do warstwy ochronnej nawierzchni asfaltowej na obiekcie obciążonym ruchem kategorii KR3-6 przedstawiono na rys.

Uzyskane na etapie zatwierdzania recepty wyniki badań wraz wymaganiami dla asfaltu lanego o uziarnieniu do 12,8 mm przeznaczonego do warstwy ochronnej nawierzchni obciążonej ruchem kategorii KR3-6 przedstawiono w tabeli 2.

Na podstawie uzyskanych wyników badań składu asfaltu lanego metodą ekstrakcji obliczono procentowe odsiewy oraz zawartość asfaltu, przesiew mieszanki mineralnej, a także odchyłki zawartości asfaltu i przesiewów na poszczególnych sitach od wartości założonych w recepcie. Obliczone odchyłki porównano z wartościami dopuszczalnych tolerancji dla mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do nawierzchni obciążonych ruchem kategorii KR3-6. Ich analiza pozwala stwierdzić, że w części pobranych próbek przekroczono na poszczególnych sitach dopuszczalne tolerancje w zakresie uziarnienia. Średnia zawartość asfaltu była o 0,3% mniejsza od zakładanej wartości w recepcie, ale mieściła się w granicach dopuszczalnych tolerancji. Na podstawie badań penetracji stemplem (twardości) stwierdzono, że wszystkie próbki spełniały wymagania przyjęte w SST. Średnia wartość zagłębienia trzpieniem (stemplem) dla asfaltu lanego wynosiła 3,8 mm. Natomiast średni przyrost penetracji po następnych 30 minutach nie przekraczał wartości 0,6 mm.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Od warstwy ochronnej (asfaltu lanego) oczekuje się zapewniania skutecznej ochrony izolacji. Analiza najczęstszych uszkodzeń nawierzchni asfaltowych na obiektach inżynierskich pozwala stwierdzić, że mieszanki mineralno-asfaltowe przeznaczone do warstw ochronnych powinny charakteryzować się zarówno wystarczającą odpornością na zmęczenie, jak i odpornością na odkształcenia trwałe. Biorąc pod uwagę wysoki moduł sprężystości konstrukcji nośnej obiektu, która stanowi podłoże dla nawierzchni, powinno się dobierać materiały jak dla nawierzchni sztywnych. W związku z tym materiały charakteryzujące się dużą sztywności (np. mieszanki o niskiej zawartości lepiszcza asfaltowego) w niskich temperaturach pod obciążeniem mogą dość szybko ulegać uszkodzeniom w postaci spękań.

Dlatego trudno zrozumieć przyjęty w wymaganiach technicznych [6] zalecanych do stosowania na drogach krajowych kierunek zmian wobec twardości (odporności na deformacje trwałe) wyrażonej zagłębieniem trzpienia. Takie podejście jest jak najbardziej uzasadnione w przypadku stosowania asfaltu lanego do warstw ścieralnych, od których wymaga się m.in. odpowiedniej odporności na deformacje trwałe (koleiny), a zupełnie niecelowe w przypadku asfaltów lanych przeznaczonych do warstw ochronnych nawierzchni na obiektach inżynierskich. W celu uzyskania wymaganych wartości penetracji stemplem konieczne będzie obniżenie zawartości lepiszcza w asfalcie lanym, co może prowadzić do zwiększenia jego kruchości i sztywności w niskich temperaturach. A te właściwości nie są wskazane dla materiałów przeznaczonych na warstwy ochronne.

PODSUMOWANIE

Coraz częściej dąży się do zwiększania trwałości wznoszonych budowli (np. obiektów inżynierskich) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ich eksploatacji. Można to osiągnąć już na etapie projektowania poprzez właściwe konstruowanie elementów i wybór odpowiednich materiałów do budowy.

Trwałość nawierzchni asfaltowych na obiektach inżynierskich można poprawić dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych polimerami, w szczególności elastomerem SBS. Oczywiście przy założeniu, że są to produkty o wysokiej jakości, a nie asfalty modyfikowane tylko z nazwy. Należy jednak zaznaczyć, że konieczna jest również wnikliwa kontrola wykonywanych robót, ponieważ nawet najlepsze materiały nie zapewnią skutecznej ochrony i wymaganej trwałości, jeśli będą niewłaściwie wbudowane.

LITERATURA

  1. D. Sybilski, „Bitumiczne nawierzchnie mostowe”, „Drogownictwo”, nr 9/1994, s. 197–201.
  2. B. Stefańczyk, P. Mieczkowski, „Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania”, WKŁ, Warszawa 2008.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (DzU z 2000 r. nr 63, poz. 735).
  4. J. Piłat, P. Radziszewski, „Nawierzchnie asfaltowe”, WKŁ, Warszawa 2004.
  5. PN-S-96025:2000, „Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania”.
  6. Wymagania Techniczne WT-2, „Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych”, 2010.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2011

Komentarze

(2)
Jan | 26.09.2013, 12:50
Ciekawy artykuł
sw | 18.10.2014, 00:16
drogi i mosty asfalt
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »


Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? ZOBACZ »


Poznaj sposoby izolacji dachu płaskiego »

Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

Jaki materiał zastosować na dachu płaskim, zielonym, odwróconym, a jak na dachu pokrytym wcześniej papą termozgrzewalną?
czytaj dalej »

W przypadku budynków istniejących należy dokładnie sprawdzić jakość... czytaj dalej »

Uzyskaj tytuł mgr. inż. i uprawnienia budowlane!


Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Rewolucja na rynku termoizolacji?

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz obiektu, położonego w wymagającej strefie... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czym ocieplić piwnicę lub garaż?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Izolacja stropów nad garażami podziemnymi musi spełniać wysokie wymagania akustyczne, cieplne i przeciwpożarowe... czytaj dalej »

Malowanie kafli krok po kroku »


Malowanie kafli to wciąż mało popularny sposób zmiany wystroju wnętrza... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
7/8/2020

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tarasy wentylowane
  • - Zastosowanie kruszyw lekkich
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.