Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nawierzchnia asfaltowa na obiektach inżynierskich

dr inż. Robert Jurczak  |  IZOLACJE 2/2011  |  28.03.2012  |  2
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
www.sxc.hu

Rola nawierzchni sprowadza się do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwwodnej płyty pomostu obiektu inżynierskiego oraz odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Najpopularniejszymi nawierzchniami na obiektach inżynierskich są nawierzchnie asfaltowe.

Szczególnie trudne warunki pracy nawierzchni na obiektach (z powodu oddziaływania czynników klimatycznych i środowiskowych oraz obciążenia kołami pojazdów) powodują, że naprężenia i odkształcenia wywołane w nawierzchni mostowej są większe niż w przypadku nawierzchni na korpusie drogowym [1]. Ze względu na większą sztywność podłoża (płyty pomostu) nawierzchni asfaltowej obciążenia pochodzące od kół pojazdów wywołują większe naprężenia ściskające i ścinające oraz rozciągające w spodzie warstw asfaltowych, co w przypadku zastosowania niewłaściwych materiałów może prowadzić w krótkim czasie do powstania trwałych odkształceń lub zmniejszenia trwałości zmęczeniowej.

Uszkodzenia nawierzchni

Uzyskanie trwałej nawierzchni asfaltowej na obiektach inżynierskich zależy od prawidłowego połączenia zarówno izolacji z płytą pomostu, jak i nawierzchni z izolacją. Niewłaściwe połączenie międzywarstwowe lub jego brak skutkuje większym naprężeniem rozciągającym w spodzie warstw asfaltowych, co w połączeniu z powtarzalnym obciążeniem od kół pojazdów objawia się znacznie szybszym pojawieniem uszkodzeń zmęczeniowych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nawierzchnia na takich obiektach w znacznie większym stopniu niż nawierzchnia drogowa narażona jest na zmiany temperatury. Praca nawierzchni na obiektach inżynierskich w takich trudnych warunkach może prowadzić do powstania zwłaszcza uszkodzeń w postaci [1]:

  • spękań siatkowych powstających wskutek powtarzalnego naprężenia rozciągającego w spodzie warstw asfaltowych, 
  • pojedynczych spękań niskotemperaturowych powstających w wyniku gwałtownych spadków temperatury lub wystąpienia bardzo niskiej temperatury,
  • trwałych odkształceń lepkoplastycznych warstw asfaltowych wskutek działania obciążenia ruchem w wysokiej temperaturze,
  • zniszczeń powierzchniowych powstających w wyniku działania wody, mrozu i środków odladzających.

Jak poprawić trwałość asfaltu?

Lepiszcze asfaltowe - materiał wiążący kruszywo mineralne w mieszankach przeznaczonych do nawierzchni i podstawowy składnik materiałów hydroizolacyjnych - jest materiałem termoplastycznym. Jego właściwości zależą nie tylko od temperatury, lecz także od czasu obciążenia. Lepiszcze asfaltowe przechodzi w wysokiej temperaturze w stan cieczy lepkiej (upłynnia się), a w niskiej staje się sprężyste i kruche [2].

Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza w przypadku nawierzchni na obiektach inżynierskich, stosowanie materiałów, które charakteryzują się wystarczająco szerokim zakresem lepko-sprężystym. Dzięki temu zachowane będą właściwości sprężyste (sztywności) w wysokiej temperaturze i właściwości lepkie w niskiej. Skutecznym sposobem rozszerzenia, a więc i poprawy trwałości materiałów z udziałem asfaltów (hydroizolacja, nawierzchnia), jest ich modyfikacja polimerami.

Istotnym kryterium decydującym o przydatności polimerów do modyfikacji asfaltów są jego właściwości fizykochemiczne i zgodność (kompatybilność) polimeru z asfaltem. Szczególnie ta druga cecha jest ważna ze względów praktycznych, ponieważ w przypadku zgodności pozwala wytworzyć homogeniczną mieszaninę o rozszerzonym w stosunku do czystego asfaltu zakresie lepko-sprężystym [2]. Z obszernej grupy dostępnych polimerów wydaje się, że najlepiej do modyfikacji asfaltów nadają się elastomery termoplastyczne, np. kopolimer styren-butadien- styren SBS, który jest najczęściej stosowanym polimerem.

Warstwy nawierzchni asfaltowej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3], nie precyzuje jednoznacznie wymagań dotyczących nawierzchni na takich obiektach poza ogólnym stwierdzeniem, że nawierzchnia powinna być szczelna i składać się co najmniej z dwóch warstw.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Nawierzchnia asfaltowa
ułożona na izolacji przeciwwodnej składa się zwykle z dwóch warstw, z których dolną powszechnie nazywa się warstwą ochronną, a górną warstwą ścieralną. Podstawową funkcją warstwy ochronnej jest zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej przed zniszczeniem w trakcie wykonywania nawierzchni oraz jej eksploatacji. Nawierzchnia wraz z izolacją stanowi nierozłączną całość i ma zapewnić szczelność i ochronę płyty pomostu.

Zaleca się, by na obiektach inżynierskich wykonywać warstwę ochronną z asfaltu lanego i warstwę ścieralną z mieszanki SMA (mastyks grysowy). Zamiast mieszanki SMA można również stosować mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU [1].

Izolacje i nawierzchnie – materiały

Charakterystyka stosowanych rozwiązań materiałowych w zakresie izolacji i nawierzchni na obiektach inżynierskich w województwie zachodniopomorskim zostanie przedstawiona na przykładzie budowy pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła „Klucz” do węzła „Pyrzyce” o długości 28,2 km.

Dwujezdniowa droga ekspresowa S3 bierze swój początek na przecięciu z istniejącą autostradą A6 Berlin – Szczecin (węzeł „Klucz”). Natomiast jej koniec znajduje się za projektowanym węzłem „Pyrzyce” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 122 Krajnik Dolny – Pyrzyce. Zastosowanie bezkolizyjnych rozwiązań sprawia, że konieczna jest przebudowa wszystkich ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z nią. W tym celu zbudowano trzy węzły dwupoziomowe: „Klucz”, „Gryfino” i „Pyrzyce”, które zapewniają bezpośrednie powiązanie projektowanej drogi ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym.

Na przecięciach drogi ekspresowej z istniejącymi drogami przewidziano również budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przepustów, bez dostępności do drogi ekspresowej. W sumie wybudowano 29 obiektów inżynierskich, w tym 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i 19 nad nią. Nawierzchnia asfaltowa na większości obiektów inżynierskich wykonanych w ramach budowy pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3 składa się z dwóch warstw: ścieralnej i ochronnej. Warstwę ścieralną grubości 4 cm stanowi mieszanka SMA o uziarnieniu do 11 mm, a warstwę ochronną asfalt lany o uziarnieniu do 12,8 mm i grubości 4 cm.

Izolacja

Do wykonania izolacji płyty pomostu wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano izolację arkuszową. Stanowiła ją papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej powleczonej obustronnie masą powłokową, którą stanowi asfalt modyfikowany kopolimerem SBS. Górna strona arkusza papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce posypką mineralną, a na dolnej stronie znajduje się warstwa polietylenowa. Papę przyklejano na przygotowane i zagruntowane betonowe podłoże płyty pomostu. Na etapie wykonywania warstwy izolacyjnej sprawdza się jedynie jej przyczepność do podłoża. Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych w trakcie budowy drogi ekspresowej S3 uzyskano wymagane wartości przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2011

Komentarze

(2)
Jan | 26.09.2013, 12:50
Ciekawy artykuł
sw | 18.10.2014, 00:16
drogi i mosty asfalt
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »Tych fachowców najczęściej poszukują Polacy »

Szybki montaż stropu - jak to zrobić »

3/4 Polaków deklaruje, że potrzebuje fachowca do wykonania pracy w domu lub mieszkaniu. Najczęściej poszukiwanym jest...
czytaj dalej »

Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie instalacji, montażu stropu bez użycia dźwigów i... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Doskonałe rozwiązanie do izolacji dachów płaskich »

Wpust balkonowy prosty, skośny, ogrzewany, nieogrzewany... Dobierz odpowiedni czytaj dalej » Hydroizolacja dachów odbywa się przy pomocy wałków lub natryskowo - najlepszą w danym przypadku metodę dobiera się... czytaj dalej »

Ochroń wnętrze domu przed silnym słońcem » »


Markizy, żaluzje, pergole, rolety - które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak zabepieczyć ocieplenie przed rwącym wiatrem?

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Siły działające na wybrany system ociepleń przenoszone są zarówno przez zaprawę klejową, jak i łączniki fasadowe. Dzięki...
czytaj dalej »

Zobacz, jak otrzymać uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce i UE czytaj dalej »

Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Izolacje piwnic i garaży. Jakie rozwiązanie wybrać?


Bierzemy pod uwagę wszystkie czynniki takie jak np. wymagania techniczne obiektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować idealną oszczędność energii do wskazanego pomieszczenia. ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
7/8/2019

Aktualny numer:

Izolacje 7/8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Wtórne hydroizolacje poziome
  • - Mocowanie elewacji wentylowanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.