Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nawierzchnia asfaltowa na obiektach inżynierskich

dr inż. Robert Jurczak  |  IZOLACJE 2/2011  |  28.03.2012  |  2
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
Nawierzchnia mostu powinna zapewnić odpowiedni komfort i bezpieczeństwo jazdy.
www.sxc.hu

Rola nawierzchni sprowadza się do zapewnienia skutecznej ochrony przeciwwodnej płyty pomostu obiektu inżynierskiego oraz odpowiedniego komfortu i bezpieczeństwa jazdy. Najpopularniejszymi nawierzchniami na obiektach inżynierskich są nawierzchnie asfaltowe.

Szczególnie trudne warunki pracy nawierzchni na obiektach (z powodu oddziaływania czynników klimatycznych i środowiskowych oraz obciążenia kołami pojazdów) powodują, że naprężenia i odkształcenia wywołane w nawierzchni mostowej są większe niż w przypadku nawierzchni na korpusie drogowym [1]. Ze względu na większą sztywność podłoża (płyty pomostu) nawierzchni asfaltowej obciążenia pochodzące od kół pojazdów wywołują większe naprężenia ściskające i ścinające oraz rozciągające w spodzie warstw asfaltowych, co w przypadku zastosowania niewłaściwych materiałów może prowadzić w krótkim czasie do powstania trwałych odkształceń lub zmniejszenia trwałości zmęczeniowej.

Uszkodzenia nawierzchni

Uzyskanie trwałej nawierzchni asfaltowej na obiektach inżynierskich zależy od prawidłowego połączenia zarówno izolacji z płytą pomostu, jak i nawierzchni z izolacją. Niewłaściwe połączenie międzywarstwowe lub jego brak skutkuje większym naprężeniem rozciągającym w spodzie warstw asfaltowych, co w połączeniu z powtarzalnym obciążeniem od kół pojazdów objawia się znacznie szybszym pojawieniem uszkodzeń zmęczeniowych.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że nawierzchnia na takich obiektach w znacznie większym stopniu niż nawierzchnia drogowa narażona jest na zmiany temperatury. Praca nawierzchni na obiektach inżynierskich w takich trudnych warunkach może prowadzić do powstania zwłaszcza uszkodzeń w postaci [1]:

  • spękań siatkowych powstających wskutek powtarzalnego naprężenia rozciągającego w spodzie warstw asfaltowych, 
  • pojedynczych spękań niskotemperaturowych powstających w wyniku gwałtownych spadków temperatury lub wystąpienia bardzo niskiej temperatury,
  • trwałych odkształceń lepkoplastycznych warstw asfaltowych wskutek działania obciążenia ruchem w wysokiej temperaturze,
  • zniszczeń powierzchniowych powstających w wyniku działania wody, mrozu i środków odladzających.

Jak poprawić trwałość asfaltu?

Lepiszcze asfaltowe - materiał wiążący kruszywo mineralne w mieszankach przeznaczonych do nawierzchni i podstawowy składnik materiałów hydroizolacyjnych - jest materiałem termoplastycznym. Jego właściwości zależą nie tylko od temperatury, lecz także od czasu obciążenia. Lepiszcze asfaltowe przechodzi w wysokiej temperaturze w stan cieczy lepkiej (upłynnia się), a w niskiej staje się sprężyste i kruche [2].

Dlatego tak ważne jest, zwłaszcza w przypadku nawierzchni na obiektach inżynierskich, stosowanie materiałów, które charakteryzują się wystarczająco szerokim zakresem lepko-sprężystym. Dzięki temu zachowane będą właściwości sprężyste (sztywności) w wysokiej temperaturze i właściwości lepkie w niskiej. Skutecznym sposobem rozszerzenia, a więc i poprawy trwałości materiałów z udziałem asfaltów (hydroizolacja, nawierzchnia), jest ich modyfikacja polimerami.

Istotnym kryterium decydującym o przydatności polimerów do modyfikacji asfaltów są jego właściwości fizykochemiczne i zgodność (kompatybilność) polimeru z asfaltem. Szczególnie ta druga cecha jest ważna ze względów praktycznych, ponieważ w przypadku zgodności pozwala wytworzyć homogeniczną mieszaninę o rozszerzonym w stosunku do czystego asfaltu zakresie lepko-sprężystym [2]. Z obszernej grupy dostępnych polimerów wydaje się, że najlepiej do modyfikacji asfaltów nadają się elastomery termoplastyczne, np. kopolimer styren-butadien- styren SBS, który jest najczęściej stosowanym polimerem.

Warstwy nawierzchni asfaltowej

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie [3], nie precyzuje jednoznacznie wymagań dotyczących nawierzchni na takich obiektach poza ogólnym stwierdzeniem, że nawierzchnia powinna być szczelna i składać się co najmniej z dwóch warstw.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Nawierzchnia asfaltowa
ułożona na izolacji przeciwwodnej składa się zwykle z dwóch warstw, z których dolną powszechnie nazywa się warstwą ochronną, a górną warstwą ścieralną. Podstawową funkcją warstwy ochronnej jest zabezpieczenie izolacji przeciwwodnej przed zniszczeniem w trakcie wykonywania nawierzchni oraz jej eksploatacji. Nawierzchnia wraz z izolacją stanowi nierozłączną całość i ma zapewnić szczelność i ochronę płyty pomostu.

Zaleca się, by na obiektach inżynierskich wykonywać warstwę ochronną z asfaltu lanego i warstwę ścieralną z mieszanki SMA (mastyks grysowy). Zamiast mieszanki SMA można również stosować mieszanki o nieciągłym uziarnieniu MNU [1].

Izolacje i nawierzchnie – materiały

Charakterystyka stosowanych rozwiązań materiałowych w zakresie izolacji i nawierzchni na obiektach inżynierskich w województwie zachodniopomorskim zostanie przedstawiona na przykładzie budowy pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3 od węzła „Klucz” do węzła „Pyrzyce” o długości 28,2 km.

Dwujezdniowa droga ekspresowa S3 bierze swój początek na przecięciu z istniejącą autostradą A6 Berlin – Szczecin (węzeł „Klucz”). Natomiast jej koniec znajduje się za projektowanym węzłem „Pyrzyce” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 122 Krajnik Dolny – Pyrzyce. Zastosowanie bezkolizyjnych rozwiązań sprawia, że konieczna jest przebudowa wszystkich ciągów komunikacyjnych krzyżujących się z nią. W tym celu zbudowano trzy węzły dwupoziomowe: „Klucz”, „Gryfino” i „Pyrzyce”, które zapewniają bezpośrednie powiązanie projektowanej drogi ekspresowej z istniejącym układem komunikacyjnym.

Na przecięciach drogi ekspresowej z istniejącymi drogami przewidziano również budowę dwupoziomowych bezkolizyjnych przepustów, bez dostępności do drogi ekspresowej. W sumie wybudowano 29 obiektów inżynierskich, w tym 10 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej i 19 nad nią. Nawierzchnia asfaltowa na większości obiektów inżynierskich wykonanych w ramach budowy pierwszego odcinka drogi ekspresowej S3 składa się z dwóch warstw: ścieralnej i ochronnej. Warstwę ścieralną grubości 4 cm stanowi mieszanka SMA o uziarnieniu do 11 mm, a warstwę ochronną asfalt lany o uziarnieniu do 12,8 mm i grubości 4 cm.

Izolacja

Do wykonania izolacji płyty pomostu wszystkich obiektów inżynierskich zastosowano izolację arkuszową. Stanowiła ją papa zgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej powleczonej obustronnie masą powłokową, którą stanowi asfalt modyfikowany kopolimerem SBS. Górna strona arkusza papy jest zabezpieczona przed sklejeniem w rolce posypką mineralną, a na dolnej stronie znajduje się warstwa polietylenowa. Papę przyklejano na przygotowane i zagruntowane betonowe podłoże płyty pomostu. Na etapie wykonywania warstwy izolacyjnej sprawdza się jedynie jej przyczepność do podłoża. Na podstawie przeprowadzonych badań kontrolnych w trakcie budowy drogi ekspresowej S3 uzyskano wymagane wartości przyczepności papy zgrzewalnej do podłoża.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2011

Komentarze

(2)
Jan | 26.09.2013, 12:50
Ciekawy artykuł
sw | 18.10.2014, 00:16
drogi i mosty asfalt
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Wyniki badań statystycznych wskazują, że ok. 80% wszystkich uszkodzeń obiektów budowlanych sprowadza się w rezultacie do problemów z nieszczelną hydroizolacją.  czytaj dalej »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.