Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Gładź, czyli tynk cienkowarstwowy - właściwości, rodzaje, zastosowanie

Przygotowywanie próbki do badania przyczepności-spójności według PN-EN 13963:2008
Przygotowywanie próbki do badania przyczepności-spójności według PN-EN 13963:2008
Archiwum Odziału Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB
Ciąg dalszy artykułu...

Wymagania normowe

Gładzie i masy szpachlowe gipsowe

Wśród tynków i zapraw specjalnego przeznaczenia opisanych w normie PN-EN 13279-1:2009 [1] sklasyfikowany jest tynk gipsowy cienkowarstwowy. Zastosowanie wyrobów tego rodzaju obrazuje fot. 1.

Tynk gipsowy cienkowarstwowy jest zdefiniowany w normie jako tynk gipsowy typu C6 nakładany w warstwie od 3 do 6 mm. Wymagania dla tynków gipsowych cienkowarstwowych przedstawiono w tabeli 1.

Ograniczeniem do stwierdzenia zgodności gładzi gipsowej z normą [1] jest często wymaganie dotyczące zawartości CaSO4. Gładzie gipsowe zawierają bowiem najczęściej mniej gipsu, co uwarunkowane jest właściwościami użytkowymi. Z tego względu wyroby tego rodzaju klasyfikowane są często do grupy tynków typu B lub ze względu na zastosowanie poddawane ocenie zgodności z normą PN-EN 13963:2008 [2]. Opisane są w niej masy szpachlowe stosowane do spoinowania i wykańczania płyt gipsowo-kartonowych w systemach suchej zabudowy. Jeden z obszarów zastosowania opisanych w niej wyrobów przedstawiono na fot. 2.

Podział na dwie grupy wyrobów oparty jest w normie na mechanizmie wiązania i twardnienia. Masy szpachlowe gipsowe zdefiniowane są jako wyroby wiążące i twardniejące na drodze reakcji chemicznych – masy typu B. Szczegółowy podział mas przedstawiono w tabeli 2.

Gładzie i masy szpachlowe polimerowe

Drugą grupą mas szpachlowych są według normy PN-EN 13963:2008 [2] opisane w tabeli 2 masy typu A zdefiniowane jako wyroby wiążące i twardniejące tylko w wyniku procesu wysychania.

Badania normowe mas szpachlowych typów A i B obejmują takie same własności: reakcję na ogień, wytrzymałość złącza płyt gipsowo-kartonowych ze spoiną, spękania, cząstki grube, przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej. Wyjątkiem jest badanie czasu wiązania, które dotyczy wyłącznie mieszanek typu B. Fot. 3–4 ilustrują przebieg wybranych badań.

Polimerowe masy szpachlowe, tzw. gotowe gładzie szpachlowe, stosowane są równie często na innych podłożach budowlanych jak płyty gipsowo-kartonowe.

Dokumentem odniesienia umożliwiającym dokonanie oceny zgodności i wprowadzenie do obrotu jest nowa norma dla tynków i wypraw cienkowarstwowych na bazie spoiw organicznych – PN-EN 15824:2009 [3]. Obejmuje ona fabrycznie wytworzone tynki zewnętrzne i wewnętrzne oparte na spoiwach organicznych, takich jak akryle, silikaty, silany, siloksany i silikony, które można stosować na rożnych podłożach. Wymagania opisane w tej normie obejmują oznaczanie wspłczynnika przenikania pary wodnej według PN-EN ISO 7783-2:2001 [4] (tynki zewnętrzne), oznaczenie absorpcji wody na podstawie PN-EN 1062-3:2008 [5] (tynki zewnętrzne), oznaczenie przyczepności według PN-EN 1542:2000 [6] oraz oznaczanie trwałości termicznej na podstawie PN-EN 13687-3:2002 [7] (tynki zewnętrzne o wysokiej absorpcji wody) oraz badania i/lub deklarację klasy reakcji na ogień oraz współczynnika przewodzenia ciepła.

Dokument ten wypełnia lukę, jaka pojawiła się w normalizacji po wycofaniu ze zbioru polskich norm PN-B-10106:1991 [8].

Gładzie cementowe, cementowo-wapienne

Wyroby na bazie cementu lub cementu i wapna są najmniej powszechnymi spośród gładzi i szpachli. Z uwagi na trwałość wyrobów cementowych w kontakcie z wodą najczęściej stosowane są w przypadku wykonywania prac naprawczych lub w celu uzyskania gładkiej powierzchni ścian zewnętrznych. Wyroby takie klasyfikowane są zgodnie z normą europejską PN-EN 998 -1:2001 [9].

Nakładanie i obróbka

Wykończenie powierzchni ścian i sufitów gładzią powinno się składać z pięciu etapów.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie przeznaczone do wykańczania gładzią muszą być suche, czyste, stabilne oraz powinny mieć odpowiednią chłonność. Podłoża słabe, zmurszałe lub z łuszczącymi się warstwami wymagają wcześniejszej obróbki mechanicznej (czyszczenia i odpylenia). Jeśli w podłożu są rysy lub większe ubytki, należy je oczyścić szczotką i wypełnić odpowiednią masą szpachlową. Powierzchnie przed nałożeniem gładzi powinny być przetestowane pod kątem stopnia chłonności wody. Takie czynności mają istotne znaczenie, ponieważ zbyt chłonne podłoża wysysają wodę z nakładanej gładzi, co nie tylko znacznie osłabia siły wiązania z podłożem, lecz także utrudnia obróbkę i może powodować powstawanie spękań.

Do wyrównania chłonności podłoża większość producentów materiałów budowlanych oferuje preparaty gruntujące regulujące chłonność, a jednocześnie niepogarszające przepuszczalności pary wodnej przez ściany oraz zwiększające przyczepność gładzi do podłoża.

Nanoszenie gładzi

Temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna być niższa niż 5ºC ani wyższa niż 35ºC. Przy użyciu gładzi można zniwelować nierówności o głębokości dochodzącej do 3–5 mm. Większe usuwa się, nanosząc warstwę tynku lub gipsu szpachlowego. Gładź nanosi się stalową pacą nierdzewną lub za pomocą odpowiedniego agregatu. Równą i dobrze przygotowaną powierzchnię można wykończyć jedną warstwą, zazwyczaj konieczne jest jednak nanoszenie gładzi w kilku warstwach.

Szlifowanie

Można je rozpocząć, dopiero gdy gładź całkowicie wyschnie. Nierówności przeszlifowuje się pacą z siatką ścierną lub specjalnie do tego przeznaczoną szlifierką. Na rynku materiałów budowlanych dostępne są również gładzie, które po odpowiedniej aplikacji na ścianę można obrabiać na mokro. Obróbka na mokro pozwala uzyskać gładką i równą powierzchnię ściany z pominięciem uciążliwego etapu szlifowania. Gładzie z możliwością obróbki na mokro wymagają jednak stosowania określonego reżimu technologicznego.

Gruntowanie i malowanie

Na drugi dzień po wygładzeniu ścian można je poddać ostatecznemu wykończeniu. Szlifowane powierzchnie należy oczyścić z pyłu i zagruntować, np. przed malowaniem.

PODSUMOWANIE

Różnorodna oferta tego rodzaju materiałów pozwala na znaczną dowolność w projektowaniu gładzi. Bogaty zakres dokumentów odniesienia pozwala na szybki rozwój tego segmentu oraz podniesienie jakości obecnych już od dawna na rynku marek i wyrobów.
Różnorodność dostępnych gładzi, wiele rodzajów spoiwa, a co za tym idzie zastosowań powinny skłaniać do dokładniejszego wczytywania się w instrukcję użycia, aby nie popełnić błędów technologicznych na etapie wykonawstwa. Mogą one bowiem prowadzić do awarii budowlanej.

LITERATURA

 1. PN-EN 13279-1:2009, „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań”.
 2. PN-EN 13963:2008, „Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań”.
 3. PN-EN 15824:2009, „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych opartych na spoiwach organicznych”.
 4. PN-EN ISO 7783-2:2001, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 2: Oznaczanie i klasyfikacja wspłczynnika przenikania pary wodnej (przepuszczalności)”.
 5. PN-EN 1062-3:2008, „Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na mury i beton. Część 3: Oznaczanie przepuszczalności wody”.
 6. PN-EN 1542:2000, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie”.
 7. PN-EN 13687-3:2002, „Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Oznaczanie kompatybilności termicznej. Część 3: Cykle termiczne bez soli odladzającej”.
 8. PN-B-10106:1991, „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”.
 9. PN-EN 998-1:2004, „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”.
 10. M. Sobala, K. Nosal, „Gładź czy masa szpachlowa?”, „IZOLACJE”, nr 10/2010, s. 58–59.
 11. M. Sobala, K. Nosal, P. Pichniarczyk, „Masy szpachlowe do spoinowania ścian z suchej zabudowy”, „IZOLACJE”, nr 5/2010, s. 34–36.
Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 2/2011
powiązane produkty

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

mgr inż. Krzysztof Nosal
mgr inż. Krzysztof Nosal
Ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracuje w Oddziale Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB w Krakowie jako pracownik naukowy w Zakładzie Gipsu i Ch... więcej »
mgr inż. Michał Wieczorek
mgr inż. Michał Wieczorek
Michał Wieczorek ukończył Wydział Inżynierii Środowiska na Akademii Rolniczej. Pracuje w Oddziale Szkła i Ceramiki ICiMB w Krakowie jako kierownik Zakładu Gipsu i Chemii Budowlanej. Jest aut... więcej »
dr inż. Małgorzata Niziurska
dr inż. Małgorzata Niziurska
Małgorzata Niziurska ukończyła Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracuje w Oddziale Szkła i Ceramiki ICiMB w Krakowie jako kierownik Zakładu Gipsu i... więcej »
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Budowa w czasach pandemii
 • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.