Działanie śniegu na dach płaski i pochyły

mgr inż. Krzysztof Patoka  |  IZOLACJE 5/2010  |  15.11.2011  |  1
Fot. 1. W wielu regionach, gdzie występują duże opady śniegu, nie stosuje się rynien z wiadomych powodów. Z dachem styka się jodła, która wcześniej lub później zostanie złamana. Wokół takich dachów lepiej nie sadzić drzew, bo będą okaleczone.
Fot. 1. W wielu regionach, gdzie występują duże opady śniegu, nie stosuje się rynien z wiadomych powodów. Z dachem styka się jodła, która wcześniej lub później zostanie złamana. Wokół takich dachów lepiej nie sadzić drzew, bo będą okaleczone.
K. Patoka

Dachy płaskie i pochyłe (inaczej: strome, skośne) mają z reguły zupełnie inne pokrycia, co wynika z tego, że pokrycia funkcjonują inaczej w zależności od kąta nachylenia dachu (jego płaskości lub pochyłości). Ma to związek np. z obciążeniem wynikającym z zalegania śniegu. Inaczej działa śnieg na dach płaski, a inaczej na pochyły.

W budynkach jednorodzinnych najczęściej wykonywane są dachy pochyłe. Zasadniczą przyczyną ich popularności jest zaleta polegająca na łatwym pozbywaniu się opadów atmosferycznych. Więcej kłopotów na dachach może, oczywiście, spowodować śnieg niż deszcz.

Widać to bardzo dobrze podczas śnieżnych zim – na wielu dachach pojawiają się problemy wynikające z zalegania śniegu.

Śnieg na dachach pochyłych

Problem śniegu spadającego z dachu

 To, że z dachów pochyłych śnieg sam się zsuwa, jest oczywistością, jednak sam proces oczyszczania się dachów nie jest już taki banalny. Spadający śnieg może zagrażać przechodniom, rżnym instalacjom lub roślinom znajdującym się blisko okapu dachu (fot. 1, 2). Dodatkowe problemy stanowią też rynny, które bardzo często uszkadzane są przez spadający śnieg.

Z tych powodów wiele osób uważa, że dachy pochyłe sprawiają podobnie wiele kłopotów co płaskie i w związku z tym ich zalety nie są aż tak oczywiste.

Dachy pochyłe są z wielu powodów lepszym rozwiązaniem, a problemy związane ze spadaniem z nich śniegu wynikają z błędów projektowych lub wykonawczych. Błędy te powstają z wielu powodów: m.in. z braku konsekwencji w projektowaniu i wykonywaniu dachów.

Jeżeli zaletą dachu pochyłego jest to, że łatwo pozbyć się z niego śniegu, to nie należy tego utrudniać. Chodzi tu o to, że rynny powinny być tak zamontowane, aby śnieg ich nie uszkodził (rys. 1). Natomiast spadający śnieg nikomu nie będzie zagrażał, jeżeli budynek na etapie projektu zostanie tak usytuowany na działce, aby połacie dachu zostały skierowane tam, gdzie spadający śnieg nikomu nie będzie przeszkadzał (fot. 3).

Oczywiście, są takie budynki (np. przy ulicy), w których nie można ominąć tego problemu. Wtedy trzeba zatrzymać śnieg nad okapem za pomocą specjalnych blokad (kratek, drabinek, belek itp.). Jednak trzeba pamiętać, że wytrzymałość takich instalacji przeciwśniegowych jest ograniczona.

Jeżeli budynek znajduje się w górach, a jego dach ma duży kąt nachylenia, to drabinki mogą nie wytrzymać naporu masy śniegu, który, opierając się na nich, może mieć wagę większą, niż pozwala na to wytrzymałość ich konstrukcji (fot. 5, 6). Na długiej połaci o wysokim kącie ilość śniegu naciskającego na drabinki jest bardzo duża.

W takich miejscach lepiej jest nie zatrzymywać śniegu za pomocą płotków, lecz pozwolić mu spaść na ziemię. Jedyną wtedy przeszkodą na drodze śniegu mogą być rynny, które w związku z tym powinny być zamontowane tak, aby spadający śnieg ich nie zrywał.

Na rys. 1 widać zależność między kątem nachylenia a prawidłowym usytuowaniem rynien. Szkic w górnym prawym rogu rysunku przedstawia okap połaci nachylonej pod kątem 40º (często stosowany kąt dachu), w którym przedstawiono optymalne ustawienie rynny polegające na tym, że krawędź dachówki wchodzi w rynnę na 1/3 jej średnicy, a linia pochylenia pokrycia (czerwona przerywana) znajduje się ponad krawędzią rynny o 4–6 cm.

Odległość ta zależy od miejsca na długości rynny (w stosunku do rury spustowej). Wiadomo bowiem, że rynny powinny mieć spadek w przedziale 1–5 mm/1 m.b. rynny. Aby zachować ten warunek, w końcu rynny znajdującym się najdalej od rury spustowej, odległość linii pochylenia (czerwona przerywana na rys. 1) powinna być mniejsza od tej samej odległości mierzonej nad rynną spustową.

W dachach pochylonych pod kątem 50º zachowanie warunków optymalnych (1/3, 4–6 cm) oznacza inne usytuowanie rynny wobec brzegu pierwszej dachówki. Okap takiego dachu powinien być tak dobrany wymiarowo, aby krawędź A50 była bardziej wysunięta do przodu niż krawędź A40, co oznacza dłuższy pas nadrynnowy niż na dachu nachylonym pod kątem 40º. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, woda z pokrycia nie będzie wpadać do rynny.

Powiększenie pasa nadrynnowego ma jednak wpływ na wygląd dachu, szczególnie gdy budynek jest niski. Szeroka blacha zakłóca proporcje architektoniczne.

Warto zauważyć, że w ostatnich czasach inwestorzy zbyt często stosują dwa kryteria wyboru: wygląd i niską cenę, a zapominają o podstawowych wymaganiach technicznych gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie dachu. A jaki związek ma cena z opisywaną szerokością pasa nadrynnowego? Szerszy pas kosztuje więcej.

A co się stanie, gdy kąt nachylenia się zmniejszy? 

Główne wady polskich dachów (cz. 1)

Jak prawidłowo zamontować kosz dachowy?

Stan techniczny dachów zielonych wykonywanych w budynkach w Polsce – wyniki badania sondażowego

Metoda podwójnego pomiaru dachówek

Jak projektować i wykonywać gzymsy?

W dachach pochylonych pod kątem 30º zachowanie warunków optymalnych (1/3, 4–6 cm) oznacza takie usytuowanie rynny, przy którym krawędź A30 powinna być bardziej cofnięta do wewnątrz niż krawędź A40 (dachu nachylonego pod kątem 40º).

W przeciwnym przypadku spadający śnieg będzie zaczepiać o tę część rynny, która jest wyżej, a woda deszczowa będzie spadać nie do rynny, lecz na pas nadrynnowy i powodować powstawanie efektu wody odbitej penetrującej wszystkie elementy pod pokryciem.

Rys. 1 przedstawia jeden z wielu sposobów wykonania okapu. W każdym z nich przedstawiony problem zmiany kątów może wywoływać inne efekty.

Czapa śniegowo-lodowa

Omawiając obciążenia dachów śniegiem, trzeba koniecznie poruszyć temat czap śniegowo-lodowych powstających w okresie topnienia śniegów. Czapa ta na dachach pochyłych powoduje podnoszenie się wody do góry zarówno na pokryciu, jak i pod nim na warstwie wstępnego krycia (rys. 2). Zjawisko to staje się dość uciążliwe i groźne przy zmiennym polskim klimacie, zwłaszcza gdy zima jest śnieżna.

Zobacz też: Systemy przeciwoblodzeniowe - przegląd

Im kąt nachylenia jest mniejszy, tym więcej wody zalega na dachu (rys. 3) i spływa pod pokrycie dachów pochyłych. Z tych samych powodów na dachach płaskich woda ta na większej powierzchni penetruje wszelkie nieszczelności.

Z powodu jej działania lepszym (w porównaniu z przedstawionym na rys. 2) wariantem wykonania okapu jest ten pokazany na rys. 4, ponieważ w tym rozwiązaniu skropliny i przecieki są odprowadzane po warstwie wstępnej pod rynnę i czapa nie powoduje zalegania wody (i jej zamarzania) pod pokryciem. Takie zaleganie występuje w rozwiązaniach jak na rys. 2, gdzie skropliny odprowadzane są do rynny przez pas nadrynnowy i czapa śniegowo-lodowa zalegająca w rynnie podnosi wodę pod pokryciem.

Rozwiązanie pokazane na rys. 2 jest również gorsze, bo w trakcie zalegania czapy zatrzymane jest działanie wentylacji pokrycia. Jest to groźne, ponieważ bez wentylacji ciepło uciekające przez dach dociera do pokrycia i przyspiesza topnienie śniegu, a przez to zwiększa wielkość czapy śniegowo-lodowej. Gdyby wentylacja działała (tak jak na rys. 4), ciepło byłoby zabierane przez powietrze i śnieg na pokryciu byłby topiony tylko przez słońce, a w dni pochmurne czapa by się nie powiększała.

Warto podkreślić, że wentylacja dachów lub ich pokryć zmniejsza negatywne skutki zalegania śniegu na wszelkich dachach, ponieważ ogranicza dopływ uciekającego z wnętrza budynku ciepła. Zmniejsza w ten sposób ilość wody powstającej ze śniegu na styku z pokryciem, a dzięki temu minimalizuje szanse na spenetrowanie przez wodę wszelkich nieszczelności, co zwiększa trwałość pokrycia.

Pokrycia dachów pochyłych i płaskich są uszkadzane przez zamarzającą wodę, która dostała się pod połączenia materiałów tworzących pokrycie (np. obróbka blacharska – papa). A przy bardzo zmiennym polskim klimacie procesy zamarzania i rozmarzania są groźne. Dlatego im mniej ciepła dociera z wnętrza dachu do zalegającego śniegu, tym lepiej dla pokrycia tego dachu.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 5/2010

Komentarze

(1)
kulik86 | 10.08.2016, 10:38

czy ktoś może zamawiał ochronę przeciwśnieżną z firmy Traffic?

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Płyty warstwowe - co warto wiedzieć?


Płyty warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych, oddzielonych... ZOBACZ »


Wszystko o skutecznej hydroizolacji »

Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie czytaj dalej »

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne..... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Systemy mocowań - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne płyty styropianowe »

Dobór system mocowań elewacyjnych uzależniony jest m.in. od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są ściany... czytaj dalej » Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy... czytaj dalej »

Ogniochronny bandaż pęczniejący - gdzie i kiedy go stosować?


Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy... ZOBACZ »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Jak obliczyć spadek balkonu? Po co wykorzystywać sznur dylatacyjny? czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Chcesz poprawić efektywność energetyczną domu?

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Mniej więcej jedna trzecia globalnie zużywanej energii jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków... czytaj dalej »

Szukasz narzędzi i materiałów do codziennej pracy?


Szukasz produktów w specjalnych promocyjnych cenach? ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury...czytaj dalej »

Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI do... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Kiedy zastosować izolację z keramzytu?

Izolacja keramzyt

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Keramzyt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu, dlatego można... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.