Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Gładzie gipsowe w budownictwie

inż. Jacek Urban  |  27.04.2011  |  1
Knauf

Gładź jest ostatnią wierzchnią warstwą powierzchni tynkowanej, nadającą jej estetykę, wykonywaną z zaprawy lub masy tynkarskiej.

Najbardziej szlachetna odmiana gładzi do wykonywania powłok wewnętrznych w obiektach budowlanych to suche zaprawy tynkarskie wytwarzane na spoiwie gipsowym – tzw. gładzie gipsowe.

Stosuje się je na powierzchniach ścian i sufitów w celu ich wyrównania, a dzięki temu uzyskania wysokiej jakości podłoży gładkich przeznaczonych do malowania lub tapetowania.

Gładź gipsowa to gotowa sucha mieszanka przygotowana fabrycznie z użyciem gipsu drobno mielonego, wypełniacza mineralnego i dodatków modyfikujących. Mieszankę przed zastosowaniem miesza się z wodą zarobową i nakłada ręcznie lub mechanicznie na podłoża mineralne. 

Gładź gipsową nakłada się na podłoża równe, suche i nienarażone na działanie wilgoci, takie jak płyty gipsowe ścienne, tynki gipsowe i cementowo-wapienne, płyty gipsowo-kartonowe. Gładź może być również stosowana na gładkim betonie.

W recepturze gładzi jako spoiwo stosuje się zwykle wysokiej jakości drobno zmielony gips półwodny o wysokim stopniu białości. Do podobnych w działaniu należy zaliczyć również gładzie oparte na spoiwie anhydrytowym, aktywowane dodatkiem siarczanu potasu lub cementem.

Należy dodać, że na krajowym rynku budowlanym obecne są również gładzie gipsowo-polimerowe, wzbogacone o dodatek spoiwa polimerowego. Są one zalecane do stosowania na trudnych do tynkowania podłożach oraz gdy zachodzi konieczność prowadzenia prac w zmiennych warunkach cieplno-wilgotnościowych. Gładzie gipsowo-polimerowe wykazują zwiększone parametry wytrzymałościowe oraz przyczepność do podłoża, nie pylą, nie ulegają rozmyciu, a przede wszystkim mają wysoką retencję niezbędną do utrzymywania wody w zaczynie.

Podstawowe parametry gładzi podano w tabeli 1.

Zastosowanie gładzi gipsowych przynosi wymierne korzyści technologiczne, do których należą:

 • długi czas wiązania dostosowany do potrzeb wykonawstwa,
 • dobra urabialność zaprawy po zarobieniu wodą,
 • wysoka retencja wody pozwalająca na utrzymanie w zaprawie właściwej ilości wody niezbędnej do całkowitej hydratacji spoiwa,
 • dobra obróbka pozwalająca na wykonanie równej i gładkiej powierzchni,
 • szybkie wysychanie – zależnie od warunków panujących w wykańczanym pomieszczeniu,
 • wysoka przyczepność do różnych podłoży budowlanych, odporność na skurcze i spękania,
 • izolacyjność cieplna i ogniowa,
 • wysoka jakość wykonanych z ich użyciem powierzchni,
 • bardzo dobre podłoże do malowania i tapetowania.

Gładzie gipsowe – wymagania normowe

Zgodnie z wymaganiami normy europejskiej PN-EN 13279-1 „Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania” gładź gipsową z uwagi na zawartość gipsu należy zaliczyć do tynków cienkowarstwowych: C6 w przypadku udziału spoiwa gipsowego > 50%, lub do tynków gipsowych B2 przy zawartości < 50% spoiwa gipsowego. Porównanie wymagań stawianych tynkom B2 i C6 według normy PN -EN 13279-1 przedstawiono w tabeli 2.

Wykonywanie gładzi

Zakres stosowania

Gładzie gipsowe mogą być wykonywane na równych podłożach gipsowych, gipsowo-kartonowych, z cegły ceramicznej, wapienno-piaskowej, na mocnych tynkach cementowo- wapiennych i cementowych oraz z betonu komórkowego lub betonu ciężkiego (w tym gładkiego) wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Nie należy stosować gładzi gipsowych w pralniach i łazienkach oraz w innych pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza przekraczającej przez dłuższy czas 75%.

Materiały

Do wykonywania gładzi poza materiałem niezbędne są:

 • woda do wykonania zaczynu gipsowego,
 • środek do gruntowania podłoży (ze świadectwem dopuszczenia wyrobu do stosowania w budownictwie),
 • narożniki aluminiowe perforowane (25×25 mm) do zabezpieczenia naroży zewnętrznych,
 • siatka z włókna szklanego (5×5 mm).

Warunki przystąpienia do wykonywania robót

Wymagania ogólne:

 • do prowadzenia robót można przystąpić w pomieszczeniach, w których zostały zakończone prace instalacyjne, wbudowano okna i drzwi, oraz tam, gdzie wykonane zostały podłoża pod gładzie. Okna, drzwi i inne elementy, które nie będą tynkowane, należy zabezpieczyć folią lub innymi materiałami ochronnymi. Dotyczy to także gniazdek elektrycznych;
 • temperatura w pomieszczeniach powinna wynosić min. +5ºC przez okres co najmniej jednej doby od wykonania gładzi;
 • do wykonania gładzi należy przystąpić nie wcześniej niż po 4 tyg. od czasu wykonania ścian i stropów przy korzystnych warunkach (np. latem), natomiast w warunkach niekorzystnych (np. przy wysokiej wilgotności powietrza, ochłodzeniu) – najwcześniej po 8 tyg.

Przygotowanie podłoży

Wymagania ogólne dla podłoży

 Ze względu na to, że stosowanie gładzi gipsowych jest ekonomiczne przy nieznacznej ich grubości, zaleca się wykonywanie ich na powierzchniach równych, bez większych zwichrowań i krzywizn. Podłoża murowane z cegieł, bloczków i pustaków powinny mieć spoiny całkowicie wypełnione zaprawą. Odchylenie od dwumetrowej łaty przyłożonej w dowolnym kierunku nie powinno być większe niż 3 mm.

Taki stopień równości mogą w praktyce zapewnić wielkowymiarowe elementy prefabrykowane, ściany monolityczne wykonane w deskowaniach przestawnych lub ślizgowych oraz starannie wykonane, na pełne spoiny lub klejone z bloczków mury.

Wilgotność podłoża, na którym ma być nanoszona gładź gipsowa, nie może przekraczać 2–3%.

Podłoże powinno być stałe (mocne), suche, czyste, bez brudu i tłuszczu. Stare odstające warstwy i obsypujące się tynki należy usunąć. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wykonania, jak ubytki, wybrzuszenia i wypukłości, trzeba usunąć. Ubytki i dziury należy wypełnić zaprawą cementową w proporcji 1:3 (cement:piasek) lub zaprawą gipsową wykonaną z kleju gipsowego. W przypadku użycia zaprawy cementowej naprawy należy dokonać na 3 dni przed wykonaniem gładzi i zagruntować środkiem gruntującym.

Powierzchnie zatłuszczone należy zmyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie czystą wodą. Odsłonięte części metalowe powinny być zabezpieczone przed korozyjnym działaniem gipsu. Zabezpieczenia te można wykonać przez nałożenie powłok malarskich, owinięcie foliami z tworzyw sztucznych lub, w przypadku przeprowadzenia przez ściany rur gazowych, CO i wodociągowych, zastosowanie tulejek ochronnych z PCW.

Przy wykonywaniu zabezpieczeń zaleca się korzystanie z instrukcji wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne zabezpieczania elementów stalowych w budownictwie przed korozyjnym działaniem gipsu”.

Wszystkie gniazda elektryczne należy zabezpieczyć specjalnymi zatyczkami plastikowymi lub papierami.

W przypadku występowania na płaszczyźnie lub w narożach połączeń dwóch materiałów, np. cegły i betonu, lub stropów wykonywanych z płyt prefabrykowanych, należy na tych połączeniach przykleić zaprawą gipsową pasek z siatki nylonowej o oczkach 5×5 mm i szerokości 30 cm. Narożniki aluminiowe należy osadzać na kleju gipsowym lub gipsie szpachlowym.

Wymagania szczegółowe dla niektórych rodzajów podłoży

Podłoża o wysokiej chłonności, np. z bloczków z betonu komórkowego, starych tynków cementowych i cementowo-wapiennych, należy zagruntować środkiem do gruntowania.

Podłoża z elementów betonowych (betonu ciężkiego) należy sprawdzić pod kątem obecności środka antyadhezyjnego (środek przeciw przyczepności elementu betonowego do formy). Powierzchnię betonu zanieczyszczonego środkiem antyadhezyjnym należy zmyć wodą z detergentem, następnie czystą wodą i nanieść na warstwę kontaktową środek zwiększający przyczepność.

Podłoża betonowe podlegające obróbce termicznej za pomocą nagrzewania (np. wielka płyta, stropy żerańskie) powinny być sprawdzone pod kątem pełnego związania i stwardnienia warstwy wierzchniej.

Na podłożach z nie w pełni związaną warstwą wierzchnią nie można wykonywać gładzi gipsowych bez uprzedniego dokładnego usunięcia łuszczącej się lub pylącej warstwy. Następnie po wyschnięciu podłoże należy zagruntować właściwym preparatem gruntującym.

Gruntowanie podłoża jest obowiązkowe podczas tynkowania gipsem. Praktyka budowlana wskazuje na potrzebę stosowania środków gruntujących na wszystkich występujących w budownictwie podłożach ze względu na bezpieczeństwo oraz trwałość wykonywanych tynków.

W przypadku gładzi gipsowych istotnym czynnikiem jest dobór właściwego preparatu gruntującego, uwzględniający chłonność podłoża, na którym nakładana jest gładź gipsowa, oraz kompatybilność zaprawy z podłożem.  Środek gruntujący należy nanieść szczotką, pędzlem lub wałkiem malarskim bądź metodą natrysku.

powiązane produkty

Komentarze

(1)
sylwester | 04.11.2012, 17:59
Pan inzynier jest w błędzie gładzie powinny być takie jak tynki czyli jak tynk kat III to odchylenia od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej 3mm w liczbie nie większej niż 3 na całej dlugości łaty kontrolnej czyli 2m, od pionu 4mm w pomieszczeniach do3,5 m wysokości od poziomu nie wiecej niż 3mm na dl 1m i nie więcej niż 6mm na całej pow. ograniczonej przegrodami np ściany odchylenie od kąta nie więcej niż 3mm na 1m kątownik kontrolny ramiona 0,5x1m połączenie zewnętrzne ściete. Kłania się PNB-10100. Pozdrawiam
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przeglądaj materiały budowlane w okazyjnych cenach!


Panele warstwowe są dostępne w różnych kolorach, grubościach izolacji i mogą być produkowane w oparciu o indywidualne wymagania dotyczące długości. ZOBACZ »


Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Pierwszy krok do pozbycia się wilgoci »


Walka z pojawiającą się wilgocią na ścianach powinna zacząć się od... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Ten system gwarantuje doskonałą izolację termiczną i akustyczną »


Innowacyjny system o wyjątkowym i ekskluzywnym wyglądzie, który poprawia współczesne przestrzenie mieszkalne. ZOBACZ »


Doskonała alternatywna dla tradycyjnych izolacji »

Wibroizolacja i wibroakustyka - co warto wiedzieć?

Dzięki swoim właściwościom – m.in. wysokiej odporności na ściskanie, wodoszczelności, paroszczelności... czytaj dalej » To jedyna dostępna na polskim rynku ściana dwuwarstwowa, w której obie warstwy – mur i ocieplenie, wykonane są z tego samego materiału... czytaj dalej »

Zatrzymaj ciepło i ochroń dom przed zimnem »


Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji balkonów?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Tradycyjne systemy balkonowe sprawdzają się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonawstwo jest na najwyższym poziomie... czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Trwałe mocowanie izolacji - czego użyć?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Które parametry gwarantują stabilność układu ociepleniowego i przeciwdziałają drganiom wywołanym przez siły ssące wiatru?
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Jak zaoszczędzić dzięki kompleksowej izolacji domu?

Chcesz wziąć udział w międzynarodowych targach izolacji?

Ciepło ucieka przez dach, ściany, okna, drzwi oraz podłogi na gruncie lub piwnicę.
czytaj dalej »

"Organizujemy wyjazd na targi izoloacji IEX w formie wystawcy i zwiedzającego!" czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
2/2020

Aktualny numer:

Izolacje 2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Ludomir Duda: Warunki Techniczne muszą być zmienione
 • - Płyty fundamentowe - posadowienie i układ warstw
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.