Warunki szczelności tarasu

Magdalena Wrona  |  IZOLACJE 7/8/2009  |  12.04.2011
Aby taras długo pełnił swoją funkcję, konieczne jest poprawne jego zaprojektowanie, a później wykonanie.
Aby taras długo pełnił swoją funkcję, konieczne jest poprawne jego zaprojektowanie, a później wykonanie.
www.sxc.hu
Ciąg dalszy artykułu...

Jastrych stanowi podłoże do wykonania warstwy uszczelniającej, a przede wszystkim jest to sztywna konstrukcja rozkładająca obciążenia użytkowe z posadzki na izolację termiczną. Jastrych musi być wodo- i mrozoodporny. Od jego wytrzymałości w oczywisty sposób zależy trwałość posadzki.

Do wykonania jastrychu zaleca się stosowanie szybko twardniejącej masy posadzkowej do wykonywania podkładów podłogowych. Alternatywnie można stosować jastrych tradycyjny, jednak trzeba mieć świadomość znacznego opóźnienia robót ze względu na proces dojrzewania. Prawidłowo wykonany i pielęgnowany (utrzymywany w warunkach wilgotnych przez przez min. 7 dni) jastrych powinien mieć stałą grubość min. 5,5 cm.

Przy większych obciążeniach można go dodatkowo wzmacniać prętami zbrojeniowymi. Jastrych, podobnie jak posadzka, narażony jest na wahania temperatury i należy mu zapewnić swobodę odkształceń. Z tego wynika konieczność dzielenia, tzw. dylatowania jastrychu. Poszczególne pola powinny mieć zwarty, prostokątny kształt, to znaczy największy ich wymiar może być najwyżej dwukrotnie dłuższy od wymiaru najmniejszego. Chodzi o to, by ruchy termiczne były podobne w obydwu kierunkach.

Uwzględniając wielkość odkształceń jastrychu (zwężania i powiększania się szczelin dylatacyjnych), wielkość pól należy przyjmować jako nie większą niż 4–5 m², a odległości pomiędzy szczelinami dylatacyjnymi mogą wynosić od 1,5 do 3 m. Wymiary pól wynikają również z tego, że do wykonywania posadzek najczęściej stosowane są płytki ceramiczne. Ruchy termiczne jastrychu nie powinny być ograniczane.

Aby zmniejszyć siły tarcia pomiędzy jastrychem a izolacją termiczną, należy zastosować warstwę oddzielającą. Zaleca się ją wykonać z włókniny poliestrowej o gramaturze 200–300 g/m².

Izolacja podpłytkowa wykonywana jest z elastycznego, mineralnego materiału, na którym bezpośrednio mocowane są płytki warstwy uszczelniającej i zdolności do krycia powierzchniowych rys podłoża – w miejscach szczególnych należy ją dodatkowo wzmacniać wodoszczelną, odporną na rozrywanie taśmą. Takie miejsca to: szczeliny dylatacyjne, połączenia ze ścianami, styki z obróbkami blacharskimi itp. Warstwa uszczelniająca powinna być wywinięta na przylegające ściany i progi drzwiowe na wysokość min. 10 cm ponad posadzkę oraz osłonięta płytkami cokołowymi.

Posadzka – jak już wspomniano, do wykonywania posadzek na tarasach najczęściej stosowane są płytki ceramiczne. Inne materiały posadzkowe, np. z masy lastryko, z kostki brukowej czy impregnowanego drewna, spotykane są bardzo rzadko. Równie rzadko stosuje się posadzki z żywic syntetycznych, ponieważ stosowanie takich rozwiązań wymaga spełnienia dodatkowych warunków związanych m.in. z paroszczelnością konstrukcji. Tak więc płytki ceramiczne (ewentualnie kamienne) ze względu na estetykę, trwałość i łatwość utrzymania w czystości są bezkonkurencyjne.

Płytki muszą być mrozoodporne – odpowiednie będą tu bardzo popularne płytki gresowe, ale ze względu na bezpieczeństwo użytkowników należy wykluczyć stosowanie płytek o gładkiej powierzchni, np. gresów polerowanych. Oprócz tego płytki powinny mieć jasny kolor i rozmiary nie większe niż 30–35 cm. Te ostatnie zalecenia wynikają z tego, że pod wpływem światła słonecznego płytki się rozgrzewają.

Te same powody wpływają na dobór materiału do mocowania płytek. Musi mieć on stosunkowo małą sztywność, co zapobiegnie powstawaniu naprężeń ścinających, wysoką przyczepność do elastycznej warstwy uszczelniającej i do praktycznie nienasiąkliwych płytek gresowych. Zaprawa do spoinowania musi się także cechować pewną elastycznością.

Trzeba mieć na uwadze, że posadzka ulega cyklicznym, czasami szybko przebiegającym wahaniom temperatury oraz że jest ona narażona na odkształcenia wynikające np. z drgań płyty balkonowej, sprężystości izolacji termicznej (w przypadku tarasów).

Wyjątkowo wysoka elastyczność (rozciągliwość i ściśliwość) oraz przyczepność do brzegów płytek musi cechować materiał wypełniający szczeliny dylatacyjne. Wspomniane wyżej wielkości pól jastrychu muszą uwzględniać wielokrotności kształtu płytek, a szczeliny dylatacyjne muszą być powtórzone w okładzinie ceramicznej.

Szerokość dylatacji wynika z możliwych wahań temperatury, odkształcalności termicznej jastrychu i zdolności do deformacji materiału uszczelniającego szczeliny. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić przynajmniej 10 mm. Od strony krawędzi tarasu czy balkonu należy układać całe płytki.

Krok po kroku do pełnej szczelności

Prace związane z wykonaniem tarasu należy rozpocząć od przygotowania warstwy spadkowej, umożliwiającej bezproblemowe odprowadzanie wody z powierzchni i/lub drenażu. Kształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach tarasu. W poziomie warstwy spadkowej, wzdłuż otwartych krawędzi tarasu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się pierwszą warstwę obróbki blacharskiej.

Kolejny etapem jest przygotowanie paroizolacji. Stosowane rozwiązania to folia paroszczelna PE o grubości min. 0,2 mm, papa paroizolacyjna na folii aluminiowej, membrana izolacyjna czy też preparaty bitumiczne. Należy pamiętać o tym, aby paroizolacja była układana na suchym podłożu, dlatego w zależności od użytej wcześniej zaprawy konieczne jest odczekanie od kilku dni do kilku tygodni na jej wyschnięcie.

Następnym elementem jest izolacja termiczna z materiału odpornego na zawilgocenie, np. płyty ze styropianu ekstrudowanego. Warstwę termoizolacji zabezpiecza się od góry warstwą poliestrowej włókniny odsączającej o gramaturze 200–300 g/m². Następną czynnością jest wykonanie izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej, układanej metodą zgrzewania na papie podkładowej.

Oprócz papy termozgrzewalnej można zastosować membrany z tworzyw sztucznych lub bitumiczne. Kolejny krok to naniesienie warstwy dociskowej, którą stanowi jastrych podkładowy o wytrzymałości na ściskanie przynajmniej 20 MPa. Minimalna grubość warstwy dociskowej nie powinna być mniejsza niż 5,5 cm. Jastrych należy podzielić szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20–25 m². Pola te powinny być figurami wypukłymi, najlepiej prostokątami o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje się też w miejscach uskoku tarasu, zmiany jego kształtu itp. Konieczne jest zastosowanie dylatacji brzegowej od strony ścian budynku.

Następną warstwą hydroizolacyjną są hydroizolacyjne masy szpachlowe, np. szlamy hydroizolacyjne (mikrozaprawy). Są to zaprawy uniemożliwiające wodom opadowym przedostawanie się w niższe warstwy konstrukcji tarasu. Wymogiem koniecznym dla tej warstwy jest elastyczność i wysoka przyczepność. Aby uniknąć powstawania pęknięć, między warstwy szlamu można (o ile jest to zalecane przez producenta) wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego o gramaturze podanej przez producenta zaprawy.

Istotnym czynnikiem przed naniesieniem zaprawy jest jakość podłoża, które powinno być stabilne, równe, lekko porowate i oczyszczone z kurzu. Szlamy nakłada się na matowo wilgotne powierzchnie. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narożach – na styku jastrychu ze ścianą budynku, w pierwszą warstwę szlamu wkleja się taśmę uszczelniającą.

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
IZO-newslettera »

Ostatnim elementem jest ułożenie mrozoodpornych i antypoślizgowych płytek ceramicznych, które mocuje się do powierzchni elastyczną zaprawą klejącą przeznaczoną na podłoża wymagające i krytyczne. Podobnie zastosowane zaprawy do spoinowaniu powinny oprócz mrozo- i wodoodporności charakteryzować się wysoką elastycznością.

Płytki ceramiczne należy układać tak, aby szczeliny miedzy nimi pokrywały się w linii z wykonanymi w jastrychu szczelinami dylatacyjnymi. W miejscach tych połączeń zaprawa do spoinowania powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu lub silikonem. Dodatkowo elastyczna spoina z silikonu powinna się pojawić między płytkami na tarasie w takich liniach, które podzielą jego powierzchnię na pola o wielkości 5–6 m², oraz w styku wykładziny ceramicznej z cokolikiem wokół tarasu.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Alternatywa dla tradycyjnych materiałów izolacyjnych »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Powłoka ta stanowi elastyczne, trudnościeralne pokrycie posadzek betonowych szczególnie polecane do...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
  • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.