Warunki szczelności tarasu

Magdalena Wrona  |  IZOLACJE 7/8/2009  |  12.04.2011
Aby taras długo pełnił swoją funkcję, konieczne jest poprawne jego zaprojektowanie, a później wykonanie.
Aby taras długo pełnił swoją funkcję, konieczne jest poprawne jego zaprojektowanie, a później wykonanie.
www.sxc.hu

Tarasy wpisały się na stałe w obraz współczesnych domów i mieszkań. Są miejscem idealnym do wypoczynku i łączą wnętrze z otoczeniem. Niestety, błędy popełniane podczas wykonywania warstw tarasowych bywają przyczyną usterek ograniczających funkcje użytkowe zarówno tarasu, jak i pomieszczeń znajdujących się pod nim. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń należą przecieki wód opadowych, przemarzanie i zawilgocenie stropów oraz uszkodzenia posadzek. U podstaw większości z nich leży destrukcyjne działanie wody, to zaś jest skutkiem źle dobranej albo nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA - kliknij tutaj »

Aby taras idealnie pełnił założone funkcje dłużej niż do pierwszego deszczu czy mrozu, konieczne jest poprawne jego zaprojektowanie, a później wykonanie. W tym wypadku nawet drobne niedociągnięcia są przyczyną poważnych usterek. Ich naprawa pochłania czas, a także jest dużym obciążeniem finansowym.

Tarasy sytuowane są zazwyczaj po południowej, nasłonecznionej stronie elewacji. W upalne dni lata ich posadzki, szczególnie te o ciemnej nawierzchni, mogą się nagrzewać do temperatury +70°C. Zimą zdarzają się mrozy do –30°C i do takiego poziomu spada temperatura tarasu będącego swoistym agregatorem zimna w takich warunkach.

Opady deszczu, zaleganie i topnienie śniegu, duże dobowe wahania temperatury oraz znaczna ilość przejść temperatury powietrza przez próg 0°C w okresie wczesno- i późnozimowym tworzą ekstremalnie trudne warunki eksploatacji. Prawidłowe wykonanie warstw tarasowych nie bez powodu uznawane jest więc za jedną z najtrudniejszych prac wykończeniowych w budownictwie.

Najistotniejsze w projekcie i pracach wykonawczych jest to, by w sposób efektywny, przy użyciu sprawdzonych technologii i systemów, połączyć efekt przenoszenia odkształceń konstrukcji związanych ze zmianami temperatury z zabiegami gwarantującymi pełną szczelność. Do kluczowych czynników gwarantujących pozytywny efekt zaliczamy: właściwy wybór i zastosowanie izolacji, skuteczne odprowadzanie wody oraz poprawnie wykonane dylatacje.

Definicja wymusza wymagania

Tarasy w zależności od przyjętych rozwiązań architektonicznych mogą przylegać do budynków (skonstruowane jako tarasy naziemne lub tarasy nad ziemią – betonowe lub drewniane) albo stanowić ich integralną część jako wykończenie stropodachu, którego warstwa przystosowana jest do okresowego przebywania na nim osób.

Przeczytaj także: Wodoszczelne stropy, stropodachy i tarasy

Taras jako wykończenie stropodachu w odróżnieniu od balkonu stanowi przegrodę poziomą nad pomieszczeniami użytkowymi. Po obydwu stronach tej przegrody występują różne temperatury i wilgotności względne powietrza.

Taras, oprócz oczywistego wymogu szczelności dla wód opadowych, musi mieć izolację termiczną oraz barierę dla pary wodnej, czyli paroizolację. Konstrukcja tarasu wspiera się na ścianach i słupach pomieszczeń użytkowych, czasami oddylatowanych od głównej części budynku. Rozmiary i kształty tarasów mogą być bardzo zróżnicowane.

Na największe wahania temperatury narażone są warstwy znajdujące się powyżej izolacji termicznej. Jednak nawet nad pomieszczeniami mieszkalnymi strop tarasu powinien być dylatowany szczelinami o szerokości min. 2 cm co 12 m.

Taras musi spełniać następujące wymagania:

 • musi być całkowicie szczelny, tzn. uniemożliwiać infiltrację wody opadowej do jego konstrukcji,
 • mieć wykonane dylatacje, czyli szczeliny, które pozwalają na kompensowanie ruchów termicznych wierzchnich warstw tarasu (a dzięki temu
 • uniknięcie pęknięć pozwalających na wnikanie wody opadowej w głąb konstrukcji),
 • być wyposażony w paroizolację blokującą wnikanie w konstrukcję pary wodnej od strony pomieszczeń pod tarasem.

Kierując się takimi wytycznymi, można określić kolejne etapy poprawnego przygotowania tarasu z naciskiem na elementy zabezpieczające konstrukcję przed wodą. Należy pamiętać, iż w ramach systemów producenci mogą proponować alternatywne rozwiązania dotyczące zakresu, układu i produktów stosowanych w konstrukcji poszczególnych warstw.

Materiały stosowane w systemie tarasowym jednego producenta uzupełniają się funkcjami (dotyczy to przede wszystkim uszczelnienie podpłytkowego oraz zaprawy klejącej i spoinującej), stąd koniecznym do spełnienia warunkiem jest trzymanie się technologii i systemu opracowanego przez jednego producenta.

Warstwy, z których składa się taras

Konstrukcja tarasu składa się z następujących warstw, których obecność jest niezbędna do uzyskania jego szczelności i wytrzymałości:

 • warstwa spadkowa,
 • paroizolacja,
 • izolacja termiczna,
 • izolacja wodoszczelna,
 • jastrych,
 • izolacja podpłytkowa,
 • posadzka.

Warstwa spadkowa zapewnia prawidłowe ukształtowanie spadków wszystkich warstw tarasu. Zalecane i jednocześnie optymalne nachylenie warstwy spadkowej wynosi 2–2,5%. Warstwę spadkową należy wykonywać bezpośrednio na stropie czy płycie balkonowej.

Wszystkie warstwy znajdujące się powyżej będą mieć wtedy jednakową grubość, a więc i takie samo nachylenie. Mniejsze nachylenie posadzki powoduje wolniejsze spływanie wody i okresowe powstawanie kałuż, a więc zwiększa ilość wody, która wnika przez spoiny.

Natomiast większe nachylenie utrudnia swobodne poruszanie, korzystanie z mebli oraz wygląda nieestetycznie. Błędem jest formowanie nachylenia posadzki przy zastosowaniu różnej grubości jastrychu czy zaprawy mocującej płytki.

uszczelnienie tarasu
Uszczelnienie tarasu – rozwiązanie z podpłytkowym uszczelnieniem przeciwwodnym z elastycznej mikrozaprawy uszczelniającej oraz dodatkowym uszczelnieniem z bitumicznej hydroizolacji przeciwwodnej pod jastrychem – powierzchniowe odprowadzenie wody: 1 – obróbka blacharska progu drzwiowego (okapnik), 2 – obróbka blacharska, 3 – taśma uszczelniająca, 4 – okładzina ceramiczna na kleju typu „flex”, 5 – elastyczna mikrozaprawa uszczelniająca, 6 – jastrych, 7 – warstwa ochronna, 8 – bitumiczna izolacja przeciwwodna, 9 – termoizolacja, 10 – paroizolacja, 11 – jastrych spadkowy na warstwie sczepnej, 12 – płyta konstrukcyjna.

Paroizolacja wykonywana na warstwie spadkowej uniemożliwia penetrację pary wodnej przez strop w wyższe warstwy tarasu. Para wodna ma większe ciśnienie po tej stronie przegrody, gdzie występuje wyższa temperatura, czyli przez zdecydowaną większość czasu – od strony pomieszczenia.

Izolacja tarasu
Taras nadziemny – między teorią a praktyką
 
Jak wykonać szczelny taras i balkon? 
 
Tarasy i balkony – rozwiązywanie problemów
 

Jeśli konstrukcja tarasu nie ma paroizolacji, wtedy para wodna, dążąc do wyrównania ciśnień, wnika w wyższe, chłodniejsze warstwy tarasu (np. do izolacji termicznej) i tam ulega kondensacji. Skropliny pary wodnej powodują zawilgocenie, objawiają się zaciekami wody i pleśnią na suficie pomieszczenia. Nie ma to nic wspólnego z przeciekaniem wód opadowych. Za warstwę paro szczelną uważa się materiał o oporze dyfuzyjnym względnym sd > 150 m.

Izolacja termiczna zapobiega wychładzaniu stropu. Dzięki izolacji termicznej strop zimą nie przemarza, a latem ograniczone jest jego nagrzewanie się pod wpływem promieni słonecznych. Grubość izolacji termicznej, dostosowana do sposobu użytkowania pomieszczeń, powinna wynikać z obowiązujących przepisów.

Do wykonywania izolacji termicznej należy używać materiałów o jak najmniejszej ściśliwości i jednocześnie odpornych na zawilgocenie. Zaleca się stosowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), ewentualnie twardego polistyrenu ekspandowanego (EPS) o gęstości większej niż 30 kg/m³. Przeważnie (zależnie od sposobu użytkowania pomieszczeń podtarasowych) grubość izolacji termicznej wynosi od 10 do 20 cm. Izolację zaleca się układać w dwóch warstwach, z przesunięciem styków płyt.

Izolacja wodoszczelna stanowi barierę przed wnikaniem wód opadowych. Jest ona ostatnim elementem zabezpieczającym przed przeciekaniem wód opadowych i zalaniem pomieszczeń pod tarasem w przypadku uszkodzenia izolacji podpłytkowej. Do jej wykonania zaleca się stosowanie materiałów elastycznych, zachowujących szczelność nawet przy odkształceniach podłoża.

Izolacja powinna być wywinięta na przylegające ściany na wysokość równą grubości izolacji termicznej i jastrychu dociskowego. W przypadku ogrzewanych pomieszczeń rozsądnym rozwiązaniem jest umieszczenie izolacji termicznej od strony pomieszczenia pasmami o szerokości 20–40 cm wzdłuż naroży łączących strop i ściany zewnętrzne (rozwiązanie to powinno być poprzedzone szczegółowymi obliczeniami). Izolację taką można zasłonić podwieszonym sufitem.

Artykuł pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2009

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Dobierz najlepszy materiał termoizolacyjny. Sprawdź »


Ocieplenie powinno być trwałe i odporne na niekorzystne oddziaływanie czynników atmosferycznych... ZOBACZ »


Jak ochronić przed wodą podpiwniczenia i fundamenty?

Wykańczasz dom i potrzebne Ci wysokiej jakości materiały?

W przypadku aplikacji na podłożach wykazujących mikropęknięcia, przy wykonywaniu izolacji wodoszczelnej wanien...
czytaj dalej »

Dopasuj rozwiązanie do Twoich potrzeb i rodzaju wykonywach prac... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Uszczelnianie dachu - to warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Przeczytaj, zanim zdecydujesz się na zakup konkretnego materiału. czytaj dalej » Wszystkie znane obecnie źródła energii, poza energią geotermalną i atomową, są pośrednio efektem działania promieniowania słonecznego... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Akustyczne płyty ścienne i sufitowe »

Energooszczędne płyty warstwowe z izolacją z wełny mineralnej o unikalnych właściwościach przeciwpożarowych i strukturalnych...  czytaj dalej »


Jak przyspieszyć prace budowlane?

Zobacz, jak możesz zaoszczędzić czas (i pieniądze). Uzyskaj bezpłatną wycenę materiałów w 48 godzin!  czytaj dalej »


Łatwa hydroizolacja dachu bez mieszania i odmierzania »

Gdzie stosować izolację polimocznikową?

Wymagania dotyczące dachów płaskich będą zawsze kompleksowe. Już od dawna dachy płaskie stają się „dachami użytkowymi“, przykładowo dla urządzeń fotowoltaicznych, klimatyzacyjnych, wymienników ciepła i wielu innych...
czytaj dalej »

Być może wciąż zastanawiasz się czy Twoja firma powinna zainwestować w posadzki epoksydowe? Jeśli szukasz odpowiedniego materiału na podłogę w hali produkcyjnej... czytaj dalej »


Jak trwale zabezpieczyć budynki przed wodą?

Skutecznie zabezpiecz budowane konstrukcje przed pożarem »

Rozwijamy kreatywne rozwiązania dla osiągniecia pożądanego sukcesu nawet w przypadku specjalnych projektów czytaj dalej » Masywne elementy budowlane w starych obiektach często nie spełniają wymagań przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. czytaj dalej »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »


W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... ZOBACZ »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
6/2019

Aktualny numer:

Izolacje 6/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Problemy eksploatacyjne tynków wewnętrznych
 • - Warunki techniczne robót murarskich
Zobacz szczegóły
Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Jaką technologię wykonania tarasu wybrać w naszym klimacie?

Zarówno w starych, jak i nowo wzniesionych budynkach coraz częściej można zauważyć bardzo zły stan balkonów i tarasów. Dlaczego tak się dzieje?
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.