Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa

Materiały prasowe  |  21.10.2020
Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa
Realizacja inwestycji drogowych w czasach koronawirusa
GDDKiA

Pomimo ograniczeń związanych z pandemią wykonawcy, stosując wytyczne sanitarne, realizują kontrakty drogowe. Zachowanie ciągłości w realizacji inwestycji oraz ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie kolejnych umów jest niezbędne dla utrzymania stabilności na rynku budowlanym, co w obecnej sytuacji jest kluczowe dla całej gospodarki.

„Nie zamrażamy inwestycji i naszych planów. Firmy realizujące nasze zlecenia budują swoją stabilność ekonomiczną i kadrową. To nie tylko firmy budowlane. Nasze inwestycje to całe ciągi dostaw, tysiące miejsc pracy i setki podwykonawców, dostawców i usługodawców. Do tej pory koronawirus nie zatrzymał budowy dróg i liczę, że przy zachowaniu odpowiedniej staranności i ostrożności nadal tak pozostanie” – powiedział Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 

Już w marcu br. stosowne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa w okresie pandemii przekazano wykonawcom oraz inżynierom kontraktów. Mają one służyć usprawnieniu realizowanych kontraktów i umów, które w obecnym czasie są pozytywnym bodźcem w trudnej sytuacji gospodarczej kraju.  

Dowiedz się: Ile kosztuje kilometr drogi?

GDDKiA dopuszcza też pracę zdalną. Z inżynierami i dyrektorami kontraktów oraz przedstawicielami wykonawców można się kontaktować, wykorzystując środki komunikacji zdalnej, w tym wideokonferencje. Zalecając kontakt zdalny i korespondencję elektroniczną, dopuszczane są odstępstwa od zapisów kontraktowych w tym zakresie. Dotyczy to również zlecania czy odbioru badań laboratoryjnych, przekazywania placu budowy, czy też, w przypadku planowanych inwestycji, obrad komisji i zespołów oceny przedsięwzięć inwestycyjnych (KOPI, ZOPI). 

Dotychczasowe tradycyjne spotkania informacyjne dotyczące przygotowywanych inwestycji zmieniono na elektroniczne. Dokumentacja inwestycji i formularze dostępne są poprzez stronę internetową projektu, a także portale społecznościowe. W sposób elektroniczny prowadzona jest większość korespondencji, także kontraktowej, a wyjątkiem jest korespondencja, dla której przepisy prawa lub zapisy umowne przewidują określoną formę pisemną (np. akt notarialny). 

Bez zbędnej zwłoki, ale przy dochowaniu należytej staranności, akceptuje się dokumenty, zajmuje stanowisko w sprawach kontraktowych czy też przy dokonywaniu należnych kontrahentom płatności. Branży drogowej zależy na sprawnej kontynuacji kontraktów drogowych i rozliczaniu płatności z wykonawcami, co w tym szczególnym okresie jest szansą dla branży i całej gospodarki. Elastyczność w ramach obowiązujących przepisów i zapisów kontraktowych pozwala dostosować się do obecnej sytuacji i uwarunkowań.

Należy podkreślić gotowość GDDKiA do zintensyfikowania działań i realizacji większej liczby zadań niż pierwotnie było zaplanowanych w PBDK. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pt. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą do 2025 r.). Rząd przeznaczył dodatkowo ponad 21 mld zł na Program Budowy Dróg Krajowych. Więcej pieniędzy zostanie przewidzianych m.in. na budowę dróg ekspresowych S6 od Koszalina do obwodnicy Trójmiasta oraz S10 Toruń-Bydgoszcz.  

Dla branży drogowej ważne jest uniknięcie zamknięcia placów budów, a także dalsza realizacja inwestycji, z zastosowaniem się do tymczasowych ograniczeń i zasad bezpieczeństwa. Jako największy inwestor drogowy w kraju GDDKiA nie redukuje swoich planów, ale intensyfikuje działania i realizuje założone plany przy rządowym wsparciu. To niezwykle ważne w kontekście uzupełnienia luki w inwestycjach prywatnych czy samorządowych. 

„Inwestycje infrastrukturalne są motorem rozwoju polskiej gospodarki i jesteśmy zdeterminowani, aby utrzymać aktualne kontrakty i zawierać nowe. To ok. 1,5 mln miejsc pracy w całej Polsce” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Wytyczne dla budów 

Regulacje związane z sytuacją epidemiologiczną w kraju dotyczą miejsc ogólnodostępnych. Place budów to miejsca z ograniczoną możliwością wstępu i nie są miejscami ogólnodostępnymi. Na budowach stosowane są szczególne zasady jak dla miejsca pracy. 

Kwestię zakrywania ust i nosa w związku z epidemią SARS-CoV-2 reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w zakładach pracy, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania. 

Ponadto zakład pracy ma obowiązek zapewnić odstęp pomiędzy stanowiskami pracy, w których pracownik lub zespół pracowników wykonuje pracę. Minimalna wielkość tego odstępu to 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii SARS-CoV-2. 

Podczas prowadzenia prac na styku z przestrzenią publiczną np. remont ulicy lub chodnika, bez zamknięcia przestrzeni i wydzielenia niedostępnego dla osób postronnych placu budowy, zaleca się, aby pracownicy stosowali się do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, czyli aby w trakcie wykonywania prac zasłaniali usta i nos. 

Na budowach zachowywane są dotychczasowe zalecenia i wymagania sanitarne, które obligują zakład pracy m.in. do zapewnienia osobom zatrudnionym, niezależnie od podstawy zatrudnienia, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Z szatni i pomieszczeń socjalnych pracownicy korzystają rotacyjnie w mniejszych grupach, zachowując minimalny odstęp. 

Ograniczenia w transporcie zbiorowym dotyczą również pojazdów posiadających więcej niż 9 miejsc (łącznie z kierowcą) i dowożących osoby do pracy, np. na budowę. W pojazdach liczba miejsc jest ograniczona, aby zachować bezpieczny odstęp między pasażerami. 

Mimo pandemii wydatkowanie środków w tym roku wzrosło 

Jeżeli porównamy rok 2020 do 2019 to wydatki inwestycyjne od stycznia do września, sumarycznie i w podziale na poszczególne miesiące kwoty są dużo większe. Rekordowe były sierpień i wrzesień, kiedy to wypłacono firmom budowlanym o około 80% więcej niż w 2019 roku w tych samych miesiącach. Marzec i kwiecień to wynik lepszy o blisko 70%. W sumie od stycznia do września wypłacono wykonawcom blisko 10 mld zł, czyli o ok. 3,5 mld więcej niż w tym samym okresie w 2019 roku. 

W 2020 roku ogłoszono przetargi dla 24 odcinków o łącznej długości 310,2 km i szacunkowej wartości ok. 9,8 mld zł. Z tego 18 zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych o łącznej długości 268,9 km i szacunkowej wartości ok. 8,7 mld zł oraz 6 obwodnic z rządowego Programu budowy 100 obwodnic o łącznej długości 41,3 km i szacunkowej wartości ok. 1,1 mld zł. 

Do końca roku zaplanowano jeszcze ogłoszenie przetargów dla 22 odcinków o łącznej długości 260,7 km i szacunkowej wartości ok. 9,9 mld zł. W tym 15 zadań z PBDK o łącznej długości 192,7 km i szacunkowej wartości ok. 8,2 mld zł oraz 7 obwodnic z PB100 o łącznej długości 68 km i szacunkowej wartości ok. 1,7 mld zł. 

W 2020 roku podpisano już 27 umów o łącznej długości 368,6 km i szacunkowej wartości 16 mld zł. Do końca roku planowane jest jeszcze podpisanie 7 kontraktów na zadania o łącznej długości 107,2 km i wartości blisko 4 mld zł (m.in. odcinek autostrady A2, drogi ekspresowej S1, dwa odcinki S7 oraz cztery S19).

Źródło: GDDKiA

[budowa dróg, inwestycje drogowe, drogi, plac budowy, drogi krajowe, inżynier, wykonawcy, GDDKiA, branża drogowa, firmy budowlane, autostrady]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Płyty warstwowe - co warto wiedzieć?


Płyty warstwowe składają się z dwóch zewnętrznych okładzin metalowych, oddzielonych... ZOBACZ »


Wszystko o skutecznej hydroizolacji »

Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważną kwestią? Każdego roku na całym świecie czytaj dalej »

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne..... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Systemy mocowań - jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne płyty styropianowe »

Dobór system mocowań elewacyjnych uzależniony jest m.in. od rodzaju materiału, z jakiego wykonane są ściany... czytaj dalej » Płyty będą mieć polepszone właściwości użytkowe i tym samym spełniać surowsze normy... czytaj dalej »

Ogniochronny bandaż pęczniejący - gdzie i kiedy go stosować?


Do prawidłowego oznaczenia przepustów instalacyjnych wykonanych przy... ZOBACZ »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Jak obliczyć spadek balkonu? Po co wykorzystywać sznur dylatacyjny? czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Chcesz poprawić efektywność energetyczną domu?

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Mniej więcej jedna trzecia globalnie zużywanej energii jest obecnie wykorzystywana do ogrzewania i chłodzenia budynków... czytaj dalej »

Szukasz narzędzi i materiałów do codziennej pracy?


Szukasz produktów w specjalnych promocyjnych cenach? ZOBACZ »


Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury...czytaj dalej »

Płyty warstwowe z wełny mineralnej posiadają odporność ogniową EI do... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Termomodernizacja – co obejmuje w praktyce?

Kiedy zastosować izolację z keramzytu?

Izolacja keramzyt

Termomodernizacja to szereg działań, które polegają na zmianach w strukturze budynku, a także... czytaj dalej »

Keramzyt nie traci swoich właściwości wraz z upływem czasu, dlatego można... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
10/2020

Aktualny numer:

Izolacje 10/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Szklana fasada o podwójnym przepływie powietrza
  • - Fala renowacji
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.