Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r.

Materiały prasowe  |  25.09.2020
Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r.
Komisja Europejska proponuje obniżenie emisji gazów o 55% do 2030 r.
www.freeimages.com

Komisja Europejska przedstawiła plan obniżenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% w stosunku do poziomu z 1990 r. Taki ambitny cel na kolejną dekadę pozwoli Unii obrać stabilny kurs na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Dążenie opiera się na kompleksowej ocenie skutków społecznych, gospodarczych i środowiskowych, z której wynika, że taki cel jest możliwy do osiągnięcia. Zwiększony poziom ambicji uwydatnia również fakt, że UE nadal odgrywa wiodącą rolę w skali globalnej przed kolejną konferencją klimatyczną ONZ (COP26).

17 września Komisja:

 • przedstawiła poprawkę do proponowanego europejskiego prawa o klimacie, przewidującą jako cel na 2030 r. ograniczenie emisji o co najmniej 55% z myślą o osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r.;   
 • wezwała Parlament i Radę do potwierdzenia celu 55% jako nowego ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w ramach porozumienia paryskiego oraz o przedstawienie go UNFCCC do końca bieżącego roku;   
 • określiła wnioski ustawodawcze, które mają być przedstawione do czerwca 2021 r. i służyć realizacji nowego celu, obejmujące:
  - rewizję i rozszerzenie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji;
  - dostosowanie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego i ram dotyczących emisji pochodzących z użytkowania gruntów;
  - usprawnienie polityki w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej; 
  - zaostrzenie norm emisji CO2 dla pojazdów drogowych.

„Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby dotrzymać obietnicy danej Europejczykom: do 2050 r. Europa ma stać się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu. Dzisiejszy dzień to ważny kamień milowy w tym dążeniu. Dzięki przyjęciu nowego celu – ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w UE do 2030 r. o co najmniej 55% – będziemy odgrywać wiodącą rolę w działaniach na rzecz czystszej planety i ekologicznej odbudowy gospodarki. Z pandemii koronawirusa Europa wyjdzie silniejsza dzięki inwestowaniu w zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, promowaniu innowacji w dziedzinie czystych technologii i tworzeniu ekologicznych miejsc pracy” – oświadczyła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Zobacz też: PSPS o zmianach przepisów dotyczących efektywności energetycznej budynków

„W tym momencie, kluczowym dla naszego zdrowia, naszej gospodarki i globalnych działań w dziedzinie klimatu, Europa musi przewodzić ekologicznej odbudowie gospodarki. Jesteśmy zobowiązani wobec naszych dzieci i wnuków, aby działać natychmiast. Dziś Europa pokazuje światu, w jaki sposób, dążąc do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., zarazem zapewnimy naszym obywatelom wysoką jakość życia i dobrobyt w najbliższym dziesięcioleciu” – powiedział natomiast Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

„Przy zachowaniu obecnej polityki oraz planów państw członkowskich jesteśmy na dobrej drodze, aby przekroczyć założony na 2030 r. cel ograniczenia emisji o 40%. Pokazuje to, że bardziej ambitne podejście jest nie tylko konieczne, ale również realistyczne. Centralnym elementem tych działań będzie system energetyczny. Wykorzystamy sukces europejskiego sektora energii odnawialnej, weźmiemy pod uwagę wszystkie narzędzia, jakimi dysponujemy w celu zwiększenia naszej efektywności energetycznej, i położymy solidny fundament bardziej zielonej Europy” – dodała Kadri Simson, komisarz do spraw energii.

Oprócz planu w zakresie celów klimatycznych na 2030 r. i towarzyszącej mu ocenie skutków Komisja przyjęła również ocenę krajowych planów państw członkowskich w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021–2030. Z oceny Komisji wynika, że UE jest na dobrej drodze do przekroczenia obecnego celu przewidującego obniżenie emisji do 2030 r. o co najmniej 40%, w szczególności dzięki ciągłym postępom we wdrażaniu energii ze źródeł odnawialnych w całej Europie. Aby osiągnąć nowy cel wynoszący 55%, UE będzie musiała jeszcze bardziej zwiększyć efektywność energetyczną i udział energii ze źródeł odnawialnych. Kwestia ta będzie teraz przedmiotem dalszych konsultacji i analiz, zaś w czerwcu 2021 r. Komisja przedstawi wnioski ustawodawcze.

Nowy cel w zakresie klimatu na 2030 r. pomoże ukierunkować odbudowę gospodarczą Europy po pandemii koronawirusa. Będzie on stymulować inwestycje w zasobooszczędną gospodarkę, promować innowacje w dziedzinie czystych technologii, sprzyjać konkurencyjności i tworzeniu zielonych miejsc pracy. Na potrzeby tych inwestycji w transformację ekologiczną państwa członkowskie mogą korzystać z funduszu odbudowy NextGenerationEU o wartości 750 mld euro oraz z kolejnego długoterminowego budżetu UE. W celu wsparcia niezbędnych inwestycji Komisja przyjęła również przepisy dotyczące nowego unijnego mechanizmu finansowania energii odnawialnej, aby ułatwić państwom członkowskim współpracę w zakresie finansowania i wdrażania projektów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych.

Przyjęcie ambitniejszego unijnego celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. zapowiedziano po raz pierwszy w wytycznych politycznych przewodniczącej Ursuli von der Leyen w lipcu 2019 r., zgodnie z celem porozumienia paryskiego, jakim jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie na poziomie znacznie poniżej 2°C i kontynuowanie wysiłków na rzecz utrzymania tego wzrostu na poziomie 1,5°C.

W opublikowanej ocenie skutków oraz w oparciu o szeroko zakrojony proces konsultacji, które odbyły się w ciągu ostatniego roku, Komisja dokładnie przeanalizowała, jaki wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko będzie mieć ograniczenie emisji do 2030 r. o 50–55% w stosunku do poziomów z 1990 r. W ocenie skutków starannie przeanalizowano kombinację dostępnych instrumentów polityki oraz sposoby, jakimi poszczególne sektory gospodarki mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów. Z analiz wynika wniosek, że zrównoważone, realistyczne i ostrożne dążenie ku osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2050 r. wymaga przyjęcia celu obniżenia emisji do 2030 r. o co najmniej 55%.

Takie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będzie wymagało działań we wszystkich sektorach gospodarki. Transformację w kierunku neutralności dla klimatu można urzeczywistnić jedynie przy udziale wszystkich podmiotów. Największym źródłem emisji gazów cieplarnianych w UE są emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych. Wraz z emisjami niezorganizowanymi gazów innych niż CO2 w systemie energetycznym odpowiadają one za nieco ponad 75% emisji gazów cieplarnianych w UE. Świadczy to dobitnie o kluczowej roli energetyki w dążeniu do gospodarki neutralnej dla klimatu. Obok przemysłu głównymi użytkownikami energii i źródłem emisji są budynki i transport. Zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia neutralności klimatycznej ma dekarbonizacja zarówno podaży energii, jak i popytu na nią.

Z oceny krajowych planów państw członkowskich w dziedzinie energii i klimatu wynika, że tempo transformacji energetycznej i klimatycznej w państwach członkowskich rośnie. Wyniki oceny wskazują, że udział energii ze źródeł odnawialnych w UE mógłby do 2030 r. osiągnąć 33,7%, przekraczając obecnie założony cel wynoszący co najmniej 32%. Pod względem efektywności energetycznej natomiast rzeczywistość nadal nie nadąża za ambicjami: wskaźnik ten w przypadku zużycia energii pierwotnej wynosi 2,8%, a w przypadku zużycia energii końcowej 3,1%, gdy zaś poziom docelowy to co najmniej 32,5%. Aby rozwiązać ten problem, Komisja podejmie działania, w szczególności w postaci zapowiedzianej inicjatywy dotyczącej fali renowacji oraz przeglądu i ewentualnej zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, a także poprzez wytyczne dotyczące zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”. Opublikowana ocena krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na szczeblu UE zostanie uzupełniona w październiku ocenami poszczególnych państw członkowskich w ramach sprawozdania na temat stanu unii energetycznej.

Rozporządzenie w sprawie prawa o klimacie, zaproponowane przez Komisję w marcu 2020 r., zmierza do wpisania do prawa UE celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r., uzgodnionego przez przywódców Unii w grudniu 2019 r., oraz służy wyznaczeniu kierunku działań dla całej polityki UE. Komisja proponuje obecnie uwzględnienie zmienionego celu na 2030 r. w rozporządzeniu, które jest przedmiotem obrad w Parlamencie Europejskim i Radzie. Nowy cel na 2030 r. będzie również podstawą dyskusji na temat zmiany ustalonego na poziomie krajowym wkładu UE w obniżenie emisji w ramach porozumienia paryskiego.

Komisja rozpocznie teraz przygotowywanie szczegółowych wniosków ustawodawczych dotyczących sposobów osiągnięcia nowego celu. KE dokona przeglądu wszystkich instrumentów polityki klimatyczno-energetycznej mogacych wspomóc osiągnięcie celu obniżenia emisji z myślą o przedstawieniu odpowiednich wniosków do czerwca 2021 r.

Źródło: www.ec.europa.eu

[efektywność energetyczna, energia elektryczna, system energetyczny, energia odnawialna, Komisja Europejska, energia i klimat, polityka energetyczna]

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Sprawdzone sposoby na ocieplenie budynku »


Konieczność ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym... ZOBACZ »


Uzyskaj pomoc w finansowaniu termomodernizacji »

Kiedy i gdzie stosować płyty warstwowe?

W praktyce, przeprowadzając termomodernizację budynku dociepla się ściany zewnętrzne, wymienia się okna i drzwi, modernizuje się systemy grzewcze i wentylacyjne...czytaj dalej »

Panele wybierane są przez wielu architektów jako elementy wieńczące i tworzące... czytaj dalej »

Co warto wiedzieć o ocieplaniu wełną skalną?


Konieczności ocieplania ścian zewnętrznych wynika nie tylko ze względów ekonomicznych – im lepiej izolowane ściany, tym ZOBACZ »


Jak wytłumić podłogę? Czego użyć?

Wszystko o izolacjach technicznych »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...
czytaj dalej »


Od czego zacząć termomodernizację domu? Co zrobić, aby uzyskać dotację?

Czego użyć do naprawy balkonu lub tarasu?

Jak dzięki termomodernizacji zmniejszyć zuzycie energii na ogrzewanie domów nawet o 69%?.. czytaj dalej » Nawierzchnia drenażowa typu kamienny dywan powstaje z połączenia naturalnego kruszywa marmurowego... czytaj dalej »

Farby do wnętrz i elewacji - jakie powinny być?


W 2002 r. rynek farb fasadowych został zrewolucjonizowany przez farbę zolowo-krzemianową, która bazuje na całkowicie nowatorskiej koncepcji spoiw, dzięki czemu... ZOBACZ »


Jak oszczędzić na ogrzewaniu budynku?

Izolacja ze szkła komórkowego - co warto wiedzieć »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd... czytaj dalej » Oprócz zastosowań przemysłowych, morskich, HVAC... czytaj dalej »

Na czym polega osuszanie budynków metodą cięcia?


Profesjonalne wykonanie usługi to 100% gwarancja na zabezpieczenie budynku przed... ZOBACZ »


Co warto wiedzieć o systemach natryskowych?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Budynek ocieplony pianką jest szczelny akustycznie a przede wszystkim... czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury... czytaj dalej »

Szukasz specjalistycznych farb i produktów?


Służymy fachowym doradztwem i pomagamy w doborze systemu malarskiego... ZOBACZ »


Elewacja, która wygląda jak drewno, marmur czy kamień »

Jak budować energooszczędnie?

Ładna fasada stanowi wizerunek budynku. Estetyczny wygląd elewacji często... czytaj dalej »

Przekonaj się, jakie rozwiązania sprawdzą się w nowoczesnym, energooszczędnym budownictwie... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
9/2020

Aktualny numer:

Izolacje 9/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Akustyka w budownictwie mieszkaniowym
 • - Renowacja i uszczelnianie cokołów
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.