Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej

Materiały prasowe  |  12.12.2019
Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej
Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej
EPS Media

W dniu 3 grudnia br. w Warszawie odbyła się VII Konferencja Przemysłu Chemii Budowlanej.

Sytuacja rynkowa, legislacja, nowości technologiczne, usługi dla branży to tematy, które złożyły się na program VII Konferencji Przemysłu Chemii Budowlanej. Konferencja złożona była z pięciu części: trzech paneli z 20-minutowymi prezentacjami, debaty branżowej oraz warsztatów. W wydarzeniu uczestniczyło prawie 95 osób.

Beata Tomczak-Majewska i Agnieszka Olejniczak z ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiły "Trendy w sektorze budowlanym z uwzględnieniem rynku chemii budowlanej". Prezentowane dane statystyczne pokazały mocny rozwój branży, choć prelegentki zwracały uwagę, że możliwe jest wystąpienie kryzysu. Wśród największych problemów na rynku budowlanych wymienia się brak pracowników, co z kolei rodzi presję na zwiększanie wynagrodzeń i prowadzi do podwyższenia końcowych cen dla odbiorców nieruchomości.

Anna Królak z firmy Theta Doradztwo Techniczne mówiła o znaczeniu brexitu dla sektora chemii budowlanej. Jak zauważyła ekspertka, Wielka Brytania jest dla Polski ważnym partnerem handlowym i jej wyjście z Unii Europejskiej stanowi dla polskich przedsiębiorców duże wyzwanie. Wraz z Brexitem stracą moc wszystkie rejestracje, zgłoszenia i zezwolenia wykonywane zgodnie z unijnymi przepisami przez brytyjskie firmy. Jednocześnie większość obowiązków związanych z REACH, CLP spadnie na obecnych dystrybutorów, którzy do tej pory jedynie przekazywali informacje w łańcuchu dostaw. Z drugiej strony, chcąc wprowadzić swoje produkty na teren Zjednoczonego Królestwa, trzeba będzie spełnić wymagania, które wcześniej nie obowiązywały. Bez względu na ostateczny, formalny sposób wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej firmy muszą się przygotować do nowego scenariusza, aby zminimalizować chaos, który pewnie się pojawi. Wielka Brytania stanie się bowiem krajem trzecim, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Po wyjściu z Unii będą to dwa osobne rynki z osobnymi regulacjami, odrębnym nadzorem i różnymi obowiązkami przedsiębiorców. Pojawią się bariery w imporcie i eksporcie, a także nowe podejście do produktów chemicznych.

Jacek Stec z firmy Reliability Solutions wygłosił prelekcję pt. "Predykcja/preskrypcja w produkcji i utrzymaniu ruchu - czy Twoja organizacja jest gotowa na wyzwania Czwartej Rewolucji Przemysłowej?" Według niego cechą Czwartej Rewolucji Przemysłowej jest m.in. ogrom danych, które trzeba selekcjonować i interpretować, aby pojawiała się wartościowa informacja wspomagająca podejmowanie decyzji. Zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji stosowane w analityce predykcyjnej i preskrypcyjnej do analizy wielkiej ilości danych wykorzystują zaawansowaną statystykę, uczenie maszynowe oraz głębokie uczenie do zwiększania dyspozycyjności instalacji przemysłowych, poprawy efektywności produkcji, minimalizacji kosztów utrzymania technicznego, czy eliminacji przestojów nieplanowych. Niektóre dostępne na rynku rozwiązania zostały już zweryfikowane w przemyśle, a najbardziej efektywne z nich posiadające zautomatyzowany silnik analityczny, tworzą bardzo precyzyjne modele predykcyjne (PdM) służące do bieżącego monitorowania urządzeń i instalacji technologicznych oraz wyprzedzającego informowania o nadchodzącym potencjalnym zagrożeniu. Kolejnym krokiem na analitycznej ścieżce rozwoju organizacji jest preskrypcja, czyli rozwiązania automatyzujące wykorzystywanie wiedzy eksperckiej istniejącej do optymalnego prowadzenia procesu i automatycznego rozwiązywania problemów. Domknięciem stosowanych metod są algorytmy nadrzędne oparte na metamodelach neuronowych.

Grzegorz Nieradka z firmy Flukar omówił innowacje w budownictwie drogowym, jako użyteczny sposób zagospodarowania odpadów polimerowych. Tematem wystąpienia była uruchomiona niedawno w Kędzierzynie-Koźlu przez firmę Flukar proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych. Przekonywano, iż wprowadzenie nanowłókien polimerowych wytworzonych z polimerów odpadowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej spowoduje wzrost odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia górnych warstw nawierzchni drogowej oraz przyczynia się do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Wykorzystanie surowców odpadowych wpłynie również bardzo korzystnie na środowisko naturalne. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia zupełnie nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej wydłuży się cykl życia nawierzchni asfaltowej zbudowanej dzięki innowacyjnej technologii o 30%, poprawiając tym samym bezpieczeństwo ruchu drogowego. Osobną wartością projektu jest możliwość zagospodarowania odpadów.
Prace nad tym zadaniem Flukar rozpoczął w 2015 r.  Zadanie uzyskało dofinansowanie z Komisji Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Krzysztof Mikołajczyk z CFI World przedstawił innowacyjne i długotrwałe działanie impregnatów do powierzchni mineralnych na bazie silanów. 
Prelegent zaprezentował jedną z nowości produktowych niemieckiego koncernu chemicznego Evonik, którego CFI World jest dystrybutorem. Marka Protectosil służy ochronie budowli i nadaje się do prawie każdego rodzaju aplikacji podłoża mineralnego. Małe cząsteczki silanu dokładnie wypełniają pory kapilarne, dzieki czemu podłoże jest skutecznie chronione przed wnikaniem wody. Protectosil został już użyty do ochrony takich obiektów, jak Storms River Bridge (RPA), Sydney Opera (Australia), Manifah Causeway (ArabiaSaudyjska), Hang Zhou Bay Bridge (Chiny). Produkt pozwala też na zabezpieczenie antykorozyjne, ponieważ składa się z małych, reaktywnych cząsteczek, które wnikają głęboko w beton. Cząsteczki reagują z betonowymi ścianami porów i następuje regres wody, chlorków żelaza i innych zanieczyszczeń. Obszary aplikacji Protectosil to nowe konstrukcje o przewidywalnych wysokich nakładach na konserwację; konstrukcje z betonu zbrojonego stalą; konstrukcje doświadczające aktywnej korozji; środowiska morskie o wysokiej wilgotności względnej; obszary, w których stosuje się sole przeciwoblodzeniowe.

Zobacz też: Innowacje w klejach do płytek

Mirosław Marjański z firmy C.H. Erbslöh Polska mówił o mikrosferach ceramicznych jako nowoczesnym rozwiązaniu w poprawie plastyczności mas oraz odporności fizykochemicznych wyrobów w przemyśle farbiarsko-budowlanym. W prezentacji wyjaśniono, czym są mikrosfery ceramiczne i przedstawiono ich unikalne własności. Parametry mikrosfer stawiają je w szeregu dodatków farbiarskich wpływających na właściwości finalne produktów w branży budowlano-farbiarskiej. Zastosowanie mikrosfer w tynkach lub farbach umożliwia obniżenie kosztów ze względu na niską gęstość mikrosfer ceramicznych oraz zapewnia niezwykle wysokie odporności fizykochemiczne, jak odporność na zarysowania, uderzenia, wysokie temperatury, agresywne media, poprawę izolacji termicznej powłok oraz wpływa kluczowo na parametry aplikacyjne, np. redukcję skurczu podczas wysychania, poprawę rozlewności czy reologię. Ponadto wydłużeniu ulega czas przydatności produktu podczas magazynowania.

Stanislav Sulla z Konica Minolta wyjaśniał efektywność profesjonalnego systemu recepturowania. Prelegent podkreślił rolę barw w codziennym życiu  i otaczającym nas świecie. Opracowany przez firmę system zarządzania barwą Colibri powstał z myślą o projektantach, producentach, właścicielach marek. Pomaga on ściśle specyfikować, komunikować, produkować i kontrolować kolor w łańcuchu dostaw. Służy określaniu kolorów marki, definiowaniu wzorców barw, zarządzaniu barwą, wspomaga pomiar barwy różnych materiałów i nadruków. Platforma oprogramowania ma budowę modułową i korzysta z jednej centralnej bazy danych. To zintegrowane rozwiązanie zwiększa wydajność poprzez sprawną komunikację w łańcuchu dostawców i zapewnia możliwość dowolnej rozbudowy stosownie do przyszłych wymagań. Użytkownicy systemu mają szybki dostęp do danych z indywidualnie określonymi uprawnieniami. System nadaje się zarówno dla pojedynczych użytkowników i małych firm, jak i dla globalnych instalacji. Dzięki nowoczesnej architekturze oprogramowanie może być udostępniane w chmurze lub instalowane we własnym środowisku użytkownika.

Adam Trawczyński z firmy JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska przedstawił korzyści dla przedsiębiorców wynikające z posiadania praw wyłącznych na swoje wynalazki. Patent został scharakteryzowany jako element strategii biznesowej. Korzyści wynikające z ochrony patentowej to wyłączność z korzystania w celach zawodowych i zarobkowych z innowacji; pewna ochrona prawna danego rozwiązania. Dodatkowo patent może być przedmiotem obrotu, więc zachodzi tutaj aspekt majątkowego charakteru prawa. Wady to z kolei ujawnienie rozwiązania opracowanego przez firmę i objętego patentem konkurentom po 18 miesiącach od zgłoszenia; a także wysokie koszty uzyskania i utrzymania prawa ochrony patentowej oraz brak sądów patentowych.

Agnieszka Skrzypczak z Patpol Kancelarii Patentowej wyjaśniała, jak chronić znak towarowy w sektorze chemii budowlanej. Rejestracja i uzyskanie ochrony to ważna kwestia dla konkurencyjności firmy i jej produktów. Dlatego też podczas pezentacji omówiła, co może być znakiem towarowym i jak najkorzystniej uzyskać ochronę znaków w Polsce.
Zdaniem prelegentki, znak towarowy w branży chemii budowlanej z pewnością zwiększa wartość rynkową i renomę przedsiębiorstwa, a także stanowi narzędzie marketingowe oraz podstawę budowania wizerunku i reputacji marki. Ochrona znaku daje możliwość czerpania z niego korzyści finansowych: możliwość sprzedania lub zastawienia, wnoszenia do spółki tytułem aportu, udzielenia licencji na jego wykorzystanie.

Magdalena Jabłońska-Pudlak i Jacek Finster z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji przedstawili referat pt. "EU Ecolabel - ekologiczne oznakowanie farb i lakierów wyzwaniem dla producentów chemii budowlanej". Według prelegentów konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na właściwości zdrowotne i ekologiczne farb i lakierów. W odnalezieniu na półkach sklepowych takich wyrobów pomagają etykiety, w tym unijne oznakowanie EU Ecolabel. Kryteria ekologiczne dla farb i lakierów odpowiadają produktom o najlepszej efektywności środowiskowej na rynku tych produktów. Kryteria te określają też wysokie normy jakości i właściwości farb, aby zapewnić trwałość produktu i w ten sposób przyczynić się do znacznego zmniejszenia ogólnego oddziaływania cyklu życia farb na otaczające rośliny i organizmy. Kryteria te mają zmniejszyć stosowanie lotnych i półlotnych substancji organicznych w recepturze farb, co daje gwarancję, że stosowanie takich substancji zredukowano na tyle, na ile jest to możliwe z technicznego punktu widzenia, bez uszczerbku dla przydatności do użycia danego produktu. Ponadto, w miarę możliwości kryteria wykluczają lub ograniczają do minimum stężenie pewnych substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska. W rezultacie farby i lakiery oznaczone etykietą EU Ecolabel nie mogą być sklasyfikowane jako produkty o dużej toksyczności lub niebezpieczne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego.

Rafał Lorent z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka mówił o identyfikatorze postaci czynnej (UFI) oraz nowych wymaganiach w zakresie etykiety.
Unikalny identyfikator postaci czynnej (UFI) jest 16-znakowym kodem dodawanym na etykietach mieszanin niebezpiecznych. Kod UFI umożliwia ośrodkom toksykologicznym dostarczać informacje o niebezpiecznych mieszaninach w przypadku zagrożenia. Wskazówki dotyczące UFI będą wprowadzane etapami (w zależności od rodzaju zastosowania) w zharmonizowanym formacie dla wszystkich państw członkowskich EOG, począwszy od 2020 r. Kod ten łączy jednoznacznie przekazane informacje z konkretną mieszaniną lub grupą mieszanin. Celem stosowania UFI jest możliwie jak najdokładniejsza identyfikacja produktu, a co za tym idzie poprawa jakości udzielania pomocy poszkodowanym; przekazywanie informacji o substancjach obecnych w produktach; utworzenie jednolitego systemu informowania o mieszaninach w UE. Wymagania związane z UFI dotyczą wytwórców, importerów oraz dalszych użytkowników. Chcąc stworzyć UFI, należy wprowadzić numer VAT firmy oraz numer postaci czynnej do generatora identyfikatora UFI utworzonego przez ECHA. System bezpłatnie wygeneruje kod UFI.

W debacie pt. "Chemia budowlana przyszłości: jakie trendy najmocniej wpływają i wpłyną na rynek?" uczestniczyli Bartłomiej Cholewa z Lakma SAT, Grzegorz Nieradka z firmy Flukar oraz Michał Modrzejewski z Euler Hermes. 
 
Wartością dodaną konferencji była możliwość udziału w warsztatach tematycznych. W tym roku można było wybrać spośród trzech warsztatów, prowadzonych przed przedstawicieli firm: AM Solutions, CHT Germany i Konica Minolta Sensing Europe.

Sponsorzy strategiczni: AM Solutions i Flukar
Sponsorzy: DACHSER, Konica Minolta Sensing Europe B.V. Oddział w Polsce i Omya
Patronat branżowy: ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku
Patroni: Polska Izba Przemysłu Chemicznego oraz Polski Związek Producentów Farb i Klejów.

Patronem medialnym wydarzenia była m.in. redakcja miesięcznika IZOLACJE.

Organizator: EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak, wydawca czasopisma "Chemia i Biznes" oraz portalu www.chemiaibiznes.com.pl
Termin: 3 grudnia 2019 r.
Miejsce: Warszawa

[chemia budowlana, branża chemii, branża budowlana, budownictwo, tynki, farby, znak towarowy, sektor budowlany]

Zbudujtoznami.pl

BUILDNOW

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Budujesz lub remontujesz? Sprawdź ceny materiałów!


Niezależnie od tego, jak duże przedsięwzięcie przed Tobą, warto być zaopatrywał się w miejscu z gwarancją zapasu, ceny i dostępności... ZOBACZ »


Wybierz najlepszy materiał do ocieplenia budynku »

Balkony i tarasy - jaką technologię wykonania wybrać?

W obszarze izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej, poddaszy oraz ścian działowych o konstrukcji... czytaj dalej » Bardzo istotne jest odpowiednie wykończenie okapu tarasu czy balkonu... czytaj dalej »

Najtańszy sposób na wykonanie stropu? Sprawdź »


Oprócz znacznych oszczędności finansowych wynikających między innymi z braku dodatkowych ociepleń, możliwości prowadzenia w stropie... ZOBACZ »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu.... ZOBACZ »


Jakie są rodzaje płyt warstwowych?

Prace uszczelniające - postaw na niezawodne rozwiązania »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Obecna praktyka projektowania i wykonywania budowli ziemnych i podłoży nawierzchni drogowych mnoży przypadki zastosowania... czytaj dalej »

Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd »

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy w głównej mierze od...  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturą zeszklenia, wówczas żywica nie jest... czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

wpusty balkonowe suez
Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Modernizacja poddaszy użytkowych
  • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

Membrana PWP 100 - szybki sposób na skuteczną hydroizolację dachu

ECOLAK to producent wysokiej jakości membrany hydroizolacyjnej PWP 100. Firma stawia przede wszystkim na jakość oferowanego produktu.
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.