Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nowe certyfikaty ITB - kwiecień 2017

Materiały prasowe  |  26.04.2017
Certyfikaty ITB przyznane w kwietniu 2017
Certyfikaty ITB przyznane w kwietniu 2017
ITB
Ciąg dalszy aktualności...

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

ITB-0069/Z Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożach z betonu zwykłego, betonu komórkowego, z cegły ceramicznej pełnej, z pustaka ceramicznego poryzowanego.
Wniosk.DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński (ul.Sosnowa) 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7 PolskaProduc. DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński, Polska
Data waż. 26.10.2021 wg aprob. AT-15-8327/2016 ITB

Dowiedz się więcej o: Nowoczesnych wyprawach tynkarskich w systemach ETICS

ITB-0737/Z Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.
Wniosk.Zakłady Chemiczne ANSER - TARNOBRZEG Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Zakładowa 28 Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. 04.10.2017 wg aprob. AT-15-4583/2011 ITB + Aneks 1-4

Certyfikat Zgodności

ITB-1350/W Klamki, gałki i uchwyty drzwiowe z tarczami jednolitymi długimi, z otworem do wkładki bębenkowej, o zwiększonej odporności na włamanie, okucia uchwytowo-osłonowe typ: 52A/1200, 52A/1200P i 52A/1200G [/3/7/-/0/1/3/3/U/], okucia uchwytowo-osłonowe typ: 35A/1200, 35A/1200P, 35A/1200G, 35A/2200, 35A/2200V, 35A/2200G [/3/7/-/0/1/3/2/B/].
Wniosk.FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o. 64-030 Śmigiel Bronikowo, ul. Morownicka 1 c Polska
Produc. FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 1906:2012

ITB-1655/W Krzesła stadionowe SIGMA typ: A, B, C z materiału PA lub PP; OMEGA HB typ: A, B, C, D z materiału PA lub PP; OMEGA LB typ: A, B, C, D z materiału PA lub PP; LAMBDA z materiału PA lub PP; DELTA typ: A, B, C z materiału PA lub PP; FCB-M typ: A, C z materiału PP; FCB-L typ: A, C; FCB-XL typ: A, C; FCB-LK typ: A, C; FCB-XLK typ: A, C; ABACUS typ: B, C ( wersje: BRONZE, SILVER, GOLD).
Wniosk.NOWY STYL Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Polska
Produc. NOWY STYL Sp. z o.o., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 12727:2004 (dla sposobu użytkowania intensywnego)

ITB-1669/W Systemy przewodów rurowych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W skład wyżej wymienionych systemów wchodzą: - rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o nominalnych średnicach zewnętrznych 110 ÷ 630 mm, znormalizowanym stosunku wymiarów: SDR 51, SDR 41 SDR 34 i sztywności obwodowej odpowiednio SN 2, SN 4 i SN 8, - kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o wymiarach dostosowanych do wymiarów rur, łączone pomiędzy sobą przy pomocy elastomerowych pierścieni uszczelniających.
Wniosk.GAMRAT S.A. 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108 Polska
Produc. GAMRAT S.A., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 1401-1:2009 wg normy PN-EN 1401-1:2009

ITB-1691/W Okucia uchylno-rozwierane i rozwierane do okien i drzwi balkonowych aluminiowych, klasyfikacja wg EN 13126-8:2006 [specyfikacja wg tabeli].
Wniosk.ESCO POLSKA Sp. z o.o. (ul.Rzeczna) 03-794 Warszawa ul.Rzeczna 10 Polska
Produc. SAVIO S.p.A., Włochy
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13126-8:2006 wg normy PN-EN 13126-8:2007

ITB-1726/W Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150. Przeznaczone do okien uchylnych drewnianych, aluminiowych lub z PVC-U.
Wniosk.ROMB S.A. 77-400 Złotów ul. Kujańska 10 e Polska
Produc. ROMB S.A., Polska
Data waż. 13.12.2017 wg aprob. AT-15-7511/2012 ITB + Aneks 1

ITB-1874/W Przeciwpożarowe bramy przesuwne i teleskopowe systemu TORTEC stosowane jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach budowlanych, o klasach wg PN-EN 13501-2+A1:2010: - odporności ogniowej EI2 30 dla typów FST 30-1 PL, FST 30-2 PL, FST 30-1-RS PL, FST 30-2-RS PL, FST 30-1-T2 PL, - odporności ogniowej EI2 60 dla typów FST 60-1 PL, FST 60-2 PL, FST 60-1-RS PL, FST 60-2-RS PL, FST 60-1-T2 PL, - odporności ogniowej EI2 90 dla typów FST 90-1 PL, FST 90-2 PL, FST 90-1-RS PL, FST 90-2-RS PL, FST 30-1-T2 PL, - dymoszczelności Sm dla typów FST 30-1-RS PL, FST 30-2-RS PL, FST 60-1-RS PL, FST 60-2-RS PL, FST 90-1-RS PL, FST 90-2-RS PL.
Wniosk.HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. 62-052 Komorniki k/Poznania ul.Otwarta 1 Polska
Produc. TORTEC Brandschutzor GmbH, Austria
Data waż. 28.12.2021 wg aprob. AT-15-8266/2016 ITB

ITB-1928/W Opaski przyłączeniowe do sieci i instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych lub żeliwnych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi: - uniwersalna nr kat. 3500, 3510, typoszereg średnic rur DN 50-600, max ciśnienie robocze PN 16, - uniwersalna odcinająca nr kat. 3800, typoszereg średnic rur DN 50-400, max PN 16.
Wniosk.Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 9 Polska
Produc. E. Hawle Armaturenwerke GmbH, Austria
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 545:2010

ITB-2315/W Wkładki bębenkowe LOB CES PSM6 i LOB CES WZ6 jednostronne, dwustronne, z gałką i modularne. Klasyfikacja wg PN-EN 1303:2007+PN-EN 1303:2007/AC:2008: - [specyfikacja wg tabeli].
Wniosk.LOB S.A. 64-100 Leszno ul. Magazynowa 4 Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 1303:2005+EN 1303:2005/AC:2008 wg normy PN-EN 1303:2007+PN-EN 1303:2007/AC:2008

ITB-2473/W Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne rozwierane systemu ALUPROF(R) MB-78 EI wymienione w pkt 1 AT-15-6006/2016 oraz w załączniku nr Z-ITB-2473/W, stanowiącym integralną część certyfikatu ITB-2473/W, o przeznaczeniu i warunkach stosowania zgodnych z pkt 2 AT-15-6006/2016.
Wniosk.Firma NAR-AL Irena Narwojsz 11-040 Dobre Miasto ul. Słowackiego 9 Polska
Produc. Firma NAR-AL Irena Narwojsz, Polska
Data waż. 10.06.2021 wg aprob. AT-15-6006/2016 ITB

ITB-2511/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych i oddymiających z płyt ogniochronnych mcr SILBOARD przeznaczony do stosowania w zakresie i na warunkach określonych w pkt 2 AT-15-9783/2016; o właściwościach użytkowych określonych w pkt 3 AT-15-9783/2016.
Wniosk.MERCOR S.A. 80-408 Gdańsk ul. Grzegorza z Sanoka 2 Polska
Produc. MERCOR S.A., Polska
Data waż. 29.12.2021 wg aprob. AT-15-9783/2016 ITB

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

1488-CPR-0002/Z Domieszki do betonu wg EN 934-2:2009+A1:2012 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012): - redukujące ilość wody/uplastyczniające tablica T2: KLUTAN-P/DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 8°C, ARPLAST-P/DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 8°C, KLUTAN-A, ARPLAST-A; - znacznie redukujące ilość wody/upłynniające - tablica T3.1/T3.2: ARPOMENT-O/WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU, ARPOMENT-P/PRZYSPIESZACZ I DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 10°C, POLIMENT-A 201, POLIMENT-A 301, POLIMENT-P 201, POLIMENT-P 301; - napowietrzające - tablica T5: WIBET-K/DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA DO ELEMENTÓW WIBROWANYCH I WIBROPRASOWANYCH, OZONIT-N; - przyspieszające twardnienie - tablica T7: MIX-P; - uszczelniające - tablica T9: ARPOMENT Uwr - DOMIESZKA HYDROFOBOWO-UPLASTYCZNIAJĄCA; - opóźniające wiązanie/znacznie redukujących ilość wody/upłynniające tablica - T11.1 i T11.2: ARPOMENT Uw/DOMIESZKA DO WYLEWEK PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM: MIX-O. Domieszka do zapraw wg EN 934-3:2009+A1:2012 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012) - napowietrzająco/uplastyczniające przy zachowaniu stałej konsystencji - tablica T2: CEMPLASTUŚ jako wapno w płynie/ARPLAST-Z.
Wniosk.war-REMEDIUM Sp. z o.o. (Garwolin) 08-400 Garwolin ul. Wiejska 2 e Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 934-2:2009+A1:2012 wg normy EN 934-3:2009+A1:2012 wg normy PN-EN 934-2+A1:2012 wg normy PN-EN 934-3+A1:2012

1488-CPR-0101/Z Folie izolacyjne z polichlorku winylu (PVC): TarFol F, TarFol F Ekstra i TarFol H przeznaczone do stosowania jako izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje przeciwwodne części podziemnych budynków.
Wniosk.Tarkett Polska Sp. z o.o. 62-322 Orzechowo ul. Miłosławska 13 a Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13967:2012 wg normy PN-EN 13967:2012

1488-CPR-0456/Z Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi: Ceresit Ceretherm Universal XPS (właściwości użytkowe wyrobu – zgodnie z pkt 3 ETA-13/0807).
Wniosk.HENKEL POLSKA Operations Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 Polska
Produc. HENKEL POLSKA Operations Sp. z o.o., Polska
Data waż. Nieokreślona wg aprob. ETA-13/0807 wydana 05.12.2016 wg aprob. ETAG 004, wydanie luty 2013 (stosowany jako EAD)

1488-CPR-0462/Z Bariery geostyntetyczne iłowe DRACO BENT 500, DRACO BENT 505, DRACO BENT 400 stosowane jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy betonowych budowli podziemnych, tunelów i zielonych dachów.
Wniosk.DRACO d.o.o. Draškovićeva 4 HR-21210 Solin Chorwacja
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13491:2004 wg normy EN 13491:2004/A1:2006 wg normy PN-EN 13491:2006 wg normy PN-EN 13491:2006/A1:2007

1488-CPR-0469/Z Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS GRAWIS zamierzony do stosowania - wg pkt 2 ETA-16/0933 z dn. 30.12.2016, o właściwościach użytkowych - wg pkt 3 ETA-16/0933 z dn. 30.12.2016.
Wniosk.ATLAS Sp. z o.o. (Łódź) 91-222 Łódź ul. Św. Teresy 105 Polska
Produc. ATLAS Sp. z o.o., Polska
Data waż. Nieokreślonawg aprob. ETA-16/0933 z 30.12.2016 wg aprob. ETAG 004 (stosowany jako EAD)

1488-CPR-0470/Z Geomembrana wytłaczana Eurovent GEO 8 S, Eurovent GEO 8 S 500, Eurovent GEO 8 S 600, Eurovent GEO 8 S 650, Eurovent GEO 8 S 850, Eurovent GEO 8 S 1000 folia HDPE do izolacji przeciwwilgociowej, typ V i T.
Wniosk.EUROSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. kom. 46-055 Przywory ul. Wiejska 13 Polska
Produc. EUROSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. kom., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 13967:2012

1488-CPR-0472/Z MARK - Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych - zidentyfikowane w pkt 1 ETA-16/0935 z 04.01.2017 i Załącznikach A1 - A124 do ETA-16/0935 z 04.01.2017; - o właściwościach użytkowych wymienionych w pkt 3 ETA-16/0935 z 04.01.2017 i Załącznikach B1 - B5 do ETA-16/0935 z 04.01.2017; - przeznaczone do stosowania w zakresie określonym w pkt 2 ETA-16/0935 z 04.01.2017.
Wniosk.Kyrc Marek, Kyrc Maria Zakład Produkcyjno-Handlowy "MARK" s.c. 32-447 Łyczanka ul. Myśliwska 71 Polska
Produc. Kyrc Marek, Kyrc Maria Zakład Produkcyjno-Handlowy "MARK" s.c., Polska
Data waż. Nieokreślona wg aprob. ETA-16/0935 wydana 04.01.2017 wg aprob. ETAG 015, wydanie listopad 2012 (stosowany jako EAD)

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

020-UWB-2518/W Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu. Przeznaczenie oraz warunki stosowania zgodnie z punktem nr 2 AT-15-9769/2016. Właściwości wyrobu zgodne z punktem nr 3 AT-15-9769/2016.
Wniosk.OAM Ozdi Acelmuvek KFT Max Aicher út.1 H-3600 Ózd Węgry
Produc. OAM Ozdi Acelmuvek KFT, Węgry
Data waż. 02.12.2021 wg aprob. AT-15-9769/2016 ITB

020-UWB-2521/W Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D opis wyrobu – zgodnie z pkt 1 AT-15-5163/2016 przeznaczenie, zakres i warunki stosowania - zgodnie z pkt 2 AT-15-5163/2016 właściwości techniczne – zgodnie z pkt 3 AT-15-5163/2016.
Wniosk.FBR Sp. z o.o. Sp. K. 89-412 Sośno Obodowo 5 Polska
Produc. FBR Sp. z o.o. Sp. K., Polska
Data waż. 29.12.2021 wg aprob. AT-15-5163/2016 ITB

020-UWB-2522/W Słupki przeszkodowe niepodświetlane z tworzyw sztucznych Weebol Flex identyfikacja techniczna wyrobu zgodnie z pkt 2.4 AT/2013-02-2972, zamierzone zastosowanie zgodnie z pkt 3 AT/2013-02-2972, poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z pkt 4 AT/2013-02-2972.
Wniosk.Industrial Plant Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Kard. S. Wyszyńskiego) 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35/9 Polska
Produc. Industrial Plant Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Polska
Data waż. 05.07.2018wg aprob. AT/2013-02-2972 IBDiM

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

020-UWB-0703/Z Siatki z włókna szklanego OMT 999 i OMT 888 przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS); mogą być stosowane w systemach objętych Aprobatami Technicznymi ITB, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z zastosowaniem tych siatek będą spełniały wymagania określone w tych Aprobatach.
Wniosk.TKACTWO, Mirosław Osipczuk (ul.Łaska 3/5) 95-200 Pabianice ul. Łaska 3/5 Polska
Produc. TKACTWO, Mirosław Osipczuk, Polska
Data waż. 12.12.2021wg aprob. AT-15-3632/2016 ITB

020-UWB-0728/Z Zaprawa szybkowiążąca do naprawy betonu POLMIX ML 50 o odmianach określonych w pkt 2.4 AT/2006-03-1135/3, przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania określonych w pkt 3 AT/2006-03-1135/3 oraz właściwościach użytkowych i technicznych zgodnych z pkt 4 AT/2006-03-1135/3.
Wniosk.ADEO Sp. z o.o. 30-614 Kraków ul. Cechowa 51 Polska
Produc. ADEO Sp. z o.o., Polska
Data waż. 20.09.2021 wg aprob. AT/2006-03-1135/3 IBDiM

Zbudujtoznami.pl

BUILDNOW

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.