Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nowe certyfikaty ITB - kwiecień 2017

Materiały prasowe  |  26.04.2017
Certyfikaty ITB przyznane w kwietniu 2017
Certyfikaty ITB przyznane w kwietniu 2017
ITB
Ciąg dalszy aktualności...

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

ITB-0069/Z Tworzywowo-metalowe łączniki DiBiTi przeznaczone do wykonywania niekonstrukcyjnych zamocowań wielopunktowych statycznie obciążonych elementów konstrukcji budowlanych w podłożach z betonu zwykłego, betonu komórkowego, z cegły ceramicznej pełnej, z pustaka ceramicznego poryzowanego.
Wniosk.DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński (ul.Sosnowa) 44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7 PolskaProduc. DiBiTi ZAMOCOWANIA Marcin Floreński, Polska
Data waż. 26.10.2021 wg aprob. AT-15-8327/2016 ITB

Dowiedz się więcej o: Nowoczesnych wyprawach tynkarskich w systemach ETICS

ITB-0737/Z Zestaw wyrobów systemu ANSERGLOB do ocieplenia ścian zewnętrznych budynków.
Wniosk.Zakłady Chemiczne ANSER - TARNOBRZEG Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Zakładowa 28 Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. 04.10.2017 wg aprob. AT-15-4583/2011 ITB + Aneks 1-4

Certyfikat Zgodności

ITB-1350/W Klamki, gałki i uchwyty drzwiowe z tarczami jednolitymi długimi, z otworem do wkładki bębenkowej, o zwiększonej odporności na włamanie, okucia uchwytowo-osłonowe typ: 52A/1200, 52A/1200P i 52A/1200G [/3/7/-/0/1/3/3/U/], okucia uchwytowo-osłonowe typ: 35A/1200, 35A/1200P, 35A/1200G, 35A/2200, 35A/2200V, 35A/2200G [/3/7/-/0/1/3/2/B/].
Wniosk.FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o. 64-030 Śmigiel Bronikowo, ul. Morownicka 1 c Polska
Produc. FKS Okucia Okienne i Drzwiowe Sp. z o.o., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 1906:2012

ITB-1655/W Krzesła stadionowe SIGMA typ: A, B, C z materiału PA lub PP; OMEGA HB typ: A, B, C, D z materiału PA lub PP; OMEGA LB typ: A, B, C, D z materiału PA lub PP; LAMBDA z materiału PA lub PP; DELTA typ: A, B, C z materiału PA lub PP; FCB-M typ: A, C z materiału PP; FCB-L typ: A, C; FCB-XL typ: A, C; FCB-LK typ: A, C; FCB-XLK typ: A, C; ABACUS typ: B, C ( wersje: BRONZE, SILVER, GOLD).
Wniosk.NOWY STYL Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Polska
Produc. NOWY STYL Sp. z o.o., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 12727:2004 (dla sposobu użytkowania intensywnego)

ITB-1669/W Systemy przewodów rurowych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. W skład wyżej wymienionych systemów wchodzą: - rury z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o nominalnych średnicach zewnętrznych 110 ÷ 630 mm, znormalizowanym stosunku wymiarów: SDR 51, SDR 41 SDR 34 i sztywności obwodowej odpowiednio SN 2, SN 4 i SN 8, - kształtki z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) o wymiarach dostosowanych do wymiarów rur, łączone pomiędzy sobą przy pomocy elastomerowych pierścieni uszczelniających.
Wniosk.GAMRAT S.A. 38-200 Jasło ul. Mickiewicza 108 Polska
Produc. GAMRAT S.A., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 1401-1:2009 wg normy PN-EN 1401-1:2009

ITB-1691/W Okucia uchylno-rozwierane i rozwierane do okien i drzwi balkonowych aluminiowych, klasyfikacja wg EN 13126-8:2006 [specyfikacja wg tabeli].
Wniosk.ESCO POLSKA Sp. z o.o. (ul.Rzeczna) 03-794 Warszawa ul.Rzeczna 10 Polska
Produc. SAVIO S.p.A., Włochy
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13126-8:2006 wg normy PN-EN 13126-8:2007

ITB-1726/W Okucia uchylne ROMB, ROMB DYNAMIC i TAKT-150. Przeznaczone do okien uchylnych drewnianych, aluminiowych lub z PVC-U.
Wniosk.ROMB S.A. 77-400 Złotów ul. Kujańska 10 e Polska
Produc. ROMB S.A., Polska
Data waż. 13.12.2017 wg aprob. AT-15-7511/2012 ITB + Aneks 1

ITB-1874/W Przeciwpożarowe bramy przesuwne i teleskopowe systemu TORTEC stosowane jako zamknięcia otworów w pionowych przegrodach budowlanych, o klasach wg PN-EN 13501-2+A1:2010: - odporności ogniowej EI2 30 dla typów FST 30-1 PL, FST 30-2 PL, FST 30-1-RS PL, FST 30-2-RS PL, FST 30-1-T2 PL, - odporności ogniowej EI2 60 dla typów FST 60-1 PL, FST 60-2 PL, FST 60-1-RS PL, FST 60-2-RS PL, FST 60-1-T2 PL, - odporności ogniowej EI2 90 dla typów FST 90-1 PL, FST 90-2 PL, FST 90-1-RS PL, FST 90-2-RS PL, FST 30-1-T2 PL, - dymoszczelności Sm dla typów FST 30-1-RS PL, FST 30-2-RS PL, FST 60-1-RS PL, FST 60-2-RS PL, FST 90-1-RS PL, FST 90-2-RS PL.
Wniosk.HÖRMANN POLSKA Sp. z o.o. 62-052 Komorniki k/Poznania ul.Otwarta 1 Polska
Produc. TORTEC Brandschutzor GmbH, Austria
Data waż. 28.12.2021 wg aprob. AT-15-8266/2016 ITB

ITB-1928/W Opaski przyłączeniowe do sieci i instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych lub żeliwnych do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi: - uniwersalna nr kat. 3500, 3510, typoszereg średnic rur DN 50-600, max ciśnienie robocze PN 16, - uniwersalna odcinająca nr kat. 3800, typoszereg średnic rur DN 50-400, max PN 16.
Wniosk.Fabryka Armatury HAWLE Sp. z o.o. 62-028 Koziegłowy ul. Piaskowa 9 Polska
Produc. E. Hawle Armaturenwerke GmbH, Austria
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 545:2010

ITB-2315/W Wkładki bębenkowe LOB CES PSM6 i LOB CES WZ6 jednostronne, dwustronne, z gałką i modularne. Klasyfikacja wg PN-EN 1303:2007+PN-EN 1303:2007/AC:2008: - [specyfikacja wg tabeli].
Wniosk.LOB S.A. 64-100 Leszno ul. Magazynowa 4 Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 1303:2005+EN 1303:2005/AC:2008 wg normy PN-EN 1303:2007+PN-EN 1303:2007/AC:2008

ITB-2473/W Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne rozwierane systemu ALUPROF(R) MB-78 EI wymienione w pkt 1 AT-15-6006/2016 oraz w załączniku nr Z-ITB-2473/W, stanowiącym integralną część certyfikatu ITB-2473/W, o przeznaczeniu i warunkach stosowania zgodnych z pkt 2 AT-15-6006/2016.
Wniosk.Firma NAR-AL Irena Narwojsz 11-040 Dobre Miasto ul. Słowackiego 9 Polska
Produc. Firma NAR-AL Irena Narwojsz, Polska
Data waż. 10.06.2021 wg aprob. AT-15-6006/2016 ITB

ITB-2511/W Zestaw wyrobów do wykonywania samonośnych przewodów wentylacyjnych i oddymiających z płyt ogniochronnych mcr SILBOARD przeznaczony do stosowania w zakresie i na warunkach określonych w pkt 2 AT-15-9783/2016; o właściwościach użytkowych określonych w pkt 3 AT-15-9783/2016.
Wniosk.MERCOR S.A. 80-408 Gdańsk ul. Grzegorza z Sanoka 2 Polska
Produc. MERCOR S.A., Polska
Data waż. 29.12.2021 wg aprob. AT-15-9783/2016 ITB

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

1488-CPR-0002/Z Domieszki do betonu wg EN 934-2:2009+A1:2012 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-2+A1:2012): - redukujące ilość wody/uplastyczniające tablica T2: KLUTAN-P/DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 8°C, ARPLAST-P/DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 8°C, KLUTAN-A, ARPLAST-A; - znacznie redukujące ilość wody/upłynniające - tablica T3.1/T3.2: ARPOMENT-O/WODOUSZCZELNIACZ DO BETONU, ARPOMENT-P/PRZYSPIESZACZ I DOMIESZKA KOMPLEKSOWA DO - 10°C, POLIMENT-A 201, POLIMENT-A 301, POLIMENT-P 201, POLIMENT-P 301; - napowietrzające - tablica T5: WIBET-K/DOMIESZKA UPLASTYCZNIAJĄCO-NAPOWIETRZAJĄCA DO ELEMENTÓW WIBROWANYCH I WIBROPRASOWANYCH, OZONIT-N; - przyspieszające twardnienie - tablica T7: MIX-P; - uszczelniające - tablica T9: ARPOMENT Uwr - DOMIESZKA HYDROFOBOWO-UPLASTYCZNIAJĄCA; - opóźniające wiązanie/znacznie redukujących ilość wody/upłynniające tablica - T11.1 i T11.2: ARPOMENT Uw/DOMIESZKA DO WYLEWEK PRZY OGRZEWANIU PODŁOGOWYM: MIX-O. Domieszka do zapraw wg EN 934-3:2009+A1:2012 (odpowiednik krajowy PN-EN 934-3+A1:2012) - napowietrzająco/uplastyczniające przy zachowaniu stałej konsystencji - tablica T2: CEMPLASTUŚ jako wapno w płynie/ARPLAST-Z.
Wniosk.war-REMEDIUM Sp. z o.o. (Garwolin) 08-400 Garwolin ul. Wiejska 2 e Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 934-2:2009+A1:2012 wg normy EN 934-3:2009+A1:2012 wg normy PN-EN 934-2+A1:2012 wg normy PN-EN 934-3+A1:2012

1488-CPR-0101/Z Folie izolacyjne z polichlorku winylu (PVC): TarFol F, TarFol F Ekstra i TarFol H przeznaczone do stosowania jako izolacje przeciwwilgociowe oraz izolacje przeciwwodne części podziemnych budynków.
Wniosk.Tarkett Polska Sp. z o.o. 62-322 Orzechowo ul. Miłosławska 13 a Polska
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13967:2012 wg normy PN-EN 13967:2012

1488-CPR-0456/Z Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi: Ceresit Ceretherm Universal XPS (właściwości użytkowe wyrobu – zgodnie z pkt 3 ETA-13/0807).
Wniosk.HENKEL POLSKA Operations Sp. z o.o. 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 41 Polska
Produc. HENKEL POLSKA Operations Sp. z o.o., Polska
Data waż. Nieokreślona wg aprob. ETA-13/0807 wydana 05.12.2016 wg aprob. ETAG 004, wydanie luty 2013 (stosowany jako EAD)

1488-CPR-0462/Z Bariery geostyntetyczne iłowe DRACO BENT 500, DRACO BENT 505, DRACO BENT 400 stosowane jako bariery nieprzepuszczalne dla cieczy do budowy betonowych budowli podziemnych, tunelów i zielonych dachów.
Wniosk.DRACO d.o.o. Draškovićeva 4 HR-21210 Solin Chorwacja
Produc. 2 producentów
Data waż. Ważny do odwołania wg normy EN 13491:2004 wg normy EN 13491:2004/A1:2006 wg normy PN-EN 13491:2006 wg normy PN-EN 13491:2006/A1:2007

1488-CPR-0469/Z Złożony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi ATLAS GRAWIS zamierzony do stosowania - wg pkt 2 ETA-16/0933 z dn. 30.12.2016, o właściwościach użytkowych - wg pkt 3 ETA-16/0933 z dn. 30.12.2016.
Wniosk.ATLAS Sp. z o.o. (Łódź) 91-222 Łódź ul. Św. Teresy 105 Polska
Produc. ATLAS Sp. z o.o., Polska
Data waż. Nieokreślonawg aprob. ETA-16/0933 z 30.12.2016 wg aprob. ETAG 004 (stosowany jako EAD)

1488-CPR-0470/Z Geomembrana wytłaczana Eurovent GEO 8 S, Eurovent GEO 8 S 500, Eurovent GEO 8 S 600, Eurovent GEO 8 S 650, Eurovent GEO 8 S 850, Eurovent GEO 8 S 1000 folia HDPE do izolacji przeciwwilgociowej, typ V i T.
Wniosk.EUROSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. kom. 46-055 Przywory ul. Wiejska 13 Polska
Produc. EUROSYSTEM POLSKA Sp. z o.o. Sp. kom., Polska
Data waż. Ważny do odwołania wg normy PN-EN 13967:2012

1488-CPR-0472/Z MARK - Trójwymiarowe łączniki mechaniczne do konstrukcji drewnianych - zidentyfikowane w pkt 1 ETA-16/0935 z 04.01.2017 i Załącznikach A1 - A124 do ETA-16/0935 z 04.01.2017; - o właściwościach użytkowych wymienionych w pkt 3 ETA-16/0935 z 04.01.2017 i Załącznikach B1 - B5 do ETA-16/0935 z 04.01.2017; - przeznaczone do stosowania w zakresie określonym w pkt 2 ETA-16/0935 z 04.01.2017.
Wniosk.Kyrc Marek, Kyrc Maria Zakład Produkcyjno-Handlowy "MARK" s.c. 32-447 Łyczanka ul. Myśliwska 71 Polska
Produc. Kyrc Marek, Kyrc Maria Zakład Produkcyjno-Handlowy "MARK" s.c., Polska
Data waż. Nieokreślona wg aprob. ETA-16/0935 wydana 04.01.2017 wg aprob. ETAG 015, wydanie listopad 2012 (stosowany jako EAD)

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych

020-UWB-2518/W Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu. Przeznaczenie oraz warunki stosowania zgodnie z punktem nr 2 AT-15-9769/2016. Właściwości wyrobu zgodne z punktem nr 3 AT-15-9769/2016.
Wniosk.OAM Ozdi Acelmuvek KFT Max Aicher út.1 H-3600 Ózd Węgry
Produc. OAM Ozdi Acelmuvek KFT, Węgry
Data waż. 02.12.2021 wg aprob. AT-15-9769/2016 ITB

020-UWB-2521/W Drzwi dymoszczelne systemu ALUPROF® MB-45D opis wyrobu – zgodnie z pkt 1 AT-15-5163/2016 przeznaczenie, zakres i warunki stosowania - zgodnie z pkt 2 AT-15-5163/2016 właściwości techniczne – zgodnie z pkt 3 AT-15-5163/2016.
Wniosk.FBR Sp. z o.o. Sp. K. 89-412 Sośno Obodowo 5 Polska
Produc. FBR Sp. z o.o. Sp. K., Polska
Data waż. 29.12.2021 wg aprob. AT-15-5163/2016 ITB

020-UWB-2522/W Słupki przeszkodowe niepodświetlane z tworzyw sztucznych Weebol Flex identyfikacja techniczna wyrobu zgodnie z pkt 2.4 AT/2013-02-2972, zamierzone zastosowanie zgodnie z pkt 3 AT/2013-02-2972, poziomy i klasy właściwości użytkowych wyrobu zgodnie z pkt 4 AT/2013-02-2972.
Wniosk.Industrial Plant Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce (Kard. S. Wyszyńskiego) 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Kard. S. Wyszyńskiego 35/9 Polska
Produc. Industrial Plant Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Polska
Data waż. 05.07.2018wg aprob. AT/2013-02-2972 IBDiM

Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

020-UWB-0703/Z Siatki z włókna szklanego OMT 999 i OMT 888 przeznaczone do stosowania jako materiał zbrojący w bezspoinowych systemach ociepleń ścian zewnętrznych budynków (ETICS); mogą być stosowane w systemach objętych Aprobatami Technicznymi ITB, jeżeli wyniki badań układów ociepleniowych z zastosowaniem tych siatek będą spełniały wymagania określone w tych Aprobatach.
Wniosk.TKACTWO, Mirosław Osipczuk (ul.Łaska 3/5) 95-200 Pabianice ul. Łaska 3/5 Polska
Produc. TKACTWO, Mirosław Osipczuk, Polska
Data waż. 12.12.2021wg aprob. AT-15-3632/2016 ITB

020-UWB-0728/Z Zaprawa szybkowiążąca do naprawy betonu POLMIX ML 50 o odmianach określonych w pkt 2.4 AT/2006-03-1135/3, przeznaczeniu, zakresie i warunkach stosowania określonych w pkt 3 AT/2006-03-1135/3 oraz właściwościach użytkowych i technicznych zgodnych z pkt 4 AT/2006-03-1135/3.
Wniosk.ADEO Sp. z o.o. 30-614 Kraków ul. Cechowa 51 Polska
Produc. ADEO Sp. z o.o., Polska
Data waż. 20.09.2021 wg aprob. AT/2006-03-1135/3 IBDiM

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Planujesz remont balkonu lub tarasu? Sprawdź »

7 zalet stosowania płyt warstwowych

Aby balkon lub taras nie sprawiał właścicielom kłopotów podczas użytkowania...
czytaj dalej »

Obecnie trudno sobie wyobrazić budownictwo, szczególnie halowe użyteczności publicznej, przemysłowe i rolnicze bez obudowy... czytaj dalej »

Alternatywa dla wełny i styropianu »


W porównaniu do tradycyjnych metod izolacji dachu... ZOBACZ »


Konsole do elewacji wentylowanych - wiedz więcej »

Klej do płytek z funkcją hydroizolacji »

Umożliwiają osiągnięcie współczynnika przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych na poziomie poniżej... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Jak zabezpieczyć wnętrze przed dużym nasłonecznieniem?

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Dużym zainteresowaniem właścicieli domów cieszy się też.. czytaj dalej »

Jak pozbyć się grzyba z elewacji?


Elewacja budynku narażona jest nie tylko na zmienne warunki atmosferyczne, lecz także na... ZOBACZ »


Zobacz najnowszy numer IZOLACJI »

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

W majowym wydaniu miesięcznika IZOLACJE piszemy m.in. o budowie w czasach pandemii, izolacjach wdmuchiwanych oraz elewacjach wentylowanych. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Naprawa balkonów i tarasów - czego użyć?


Balkony, tarasy, loggie i schody są elementami obiektów budowlanych stale narażonymi na niszczące czynniki środowiska... ZOBACZ »


Papa podkładowa - przepłacanie czy oszczędność?

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Wśród budowniczych wciąż trwa otwarta dyskusja na temat potrzeby stosowania papy podkładowej...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
5/2020

Aktualny numer:

Izolacje 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Budowa w czasach pandemii
  • - Najczęściej popełniane błędy podczas deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
Zobacz szczegóły
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.