Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 1/2017 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Nowe władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok działalności

Materiały prasowe  |  07.12.2016
Nowe władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok swojej działalności
Nowe władze NFOŚiGW podsumowały pierwszy rok swojej działalności
NFOŚiGW

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podsumował pierwszy rok swojej działalności. Zainicjowanie naborów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020), a także przygotowanie nowego instrumentu do walki o czystsze powietrze w Polsce - to niektóre działania nowych władz. Jakie są plany NFOŚiGW na najbliższy rok?

Przeprowadzona w 2016 r. przez obecny Zarząd diagnoza działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ostatnich latach pokazała niekorzystne zjawiska wpływające na bieżące funkcjonowanie NFOŚiGW i jego perspektywy rozwojowe.

Istotna z punktu widzenia tworzenia majątku Narodowego Funduszu, a więc jego możliwości dalszego finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jest struktura wydatkowania środków własnych na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, tj. udział pożyczek i dotacji w całości wydatkowanych środków.

W ostatnich latach, utrzymywał się wysoki udział finansowania dotacyjnego w całości wydatkowanych środków własnych co prowadziło do ograniczenia w przyszłości możliwości generowania dodatkowych pieniędzy na finansowanie ochrony środowiska. Negatywnym zjawiskiem było również stosowanie - zamiast współfinansowania pożyczkowego - mechanizmu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych i dopłat do ceny wykupu obligacji.

Zobacz też: Będą środki na inwestycje do wytwarzania energii cieplnej z OZE

Pomimo, że Narodowy Fundusz posiadał znaczne kwoty wolnych środków, były one wykorzystywane w niewielkim zakresie na współfinansowanie projektów wdrażanych w ramach POIiŚ, w tym w szczególności projektów wodno-ściekowych z I osi priorytetowej. Na realizację dopłatowych form współfinansowania w latach 2009-2014 zostało zawartych 59 umów na łączną kwotę kredytów bankowych i emisji obligacji w wysokości ponad 1695 mln zł. Zadeklarowana w umowach kwota dopłat do kredytów i ceny wykupu obligacji ze środków Narodowego Funduszu to ok. 346 mln zł.

Na współfinansowanie I osi priorytetowej zostało zawartych 37 umów dopłatowych, w tym 30 na dopłaty do oprocentowania kredytów i 7 na dopłaty do ceny wykupu obligacji. Kwota kredytów bankowych i wyemitowanych obligacji, dotycząca tej osi priorytetowej to ok. 1026 mln zł, a deklarowana kwota dopłat ze środków Narodowego Funduszu to ok. 163 mln zł.

Podjęte przez obecny zarząd działania miały ograniczyć finansowanie dotacyjne, poprzez wygaszanie nieefektywnych programów finansowanych dotacyjnie i kierowanie w ten obszar preferencyjnego finasowania pożyczkowego. Podjęte dotychczas zobowiązania umowne są przez Narodowy Fundusz realizowane. 

Finansowanie i zarządzanie

W ostatnich latach obserwowano znaczne zaangażowanie Narodowego Funduszu w finansowanie zadań za budżet państwa, rozwiązujące przejściowo problemy ze sfinansowaniem przedsięwzięć, w miejsce poszukiwania rozwiązań docelowych. Obecnie prowadzone są działania mające na celu ograniczenie takich praktyk.

Wiele elementów do zmiany jest również w funkcjonowaniu kontroli zarządczej w takich obszarach jak: informatyzacja Narodowego Funduszu (brak zintegrowanego sytemu informatycznego), ewidencja efektów środowiskowych (brak sytemu rozliczania efektów środowiskowych), refundowanie kosztów związanych z wdrażaniem projektów realizowanych w udziałem środków zagranicznych (brak pełnej refundacji), czy nadzór właścicielski nad BOŚ S.A. (brak realizacji uprawnień konstytutywnych i majątkowych nad Bankiem Ochrony Środowiska). W 2016 r. we wszystkich tych obszarach były prowadzone działania mające na celu wyeliminowanie braków. 

Przygotowanie POIiŚ 2014-2020

Narodowy Fundusz jest Instytucją Wdrażającą dla 11 działań i poddziałań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w zakresie I osi priorytetowej - Zmniejszenie emisyjności gospodarki i II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 

Zdecydowana większość dokumentów programowych powstała dopiero w drugiej połowie 2015 r. Dodatkowo system wdrażania projektów finansowanych z POIiŚ jest bardziej skomplikowany, niż w poprzednich okresach budżetowych. Stwierdzono wiele barier utrudniających sprawne przygotowanie do wdrażania projektów - m.in. biurokracja w samym Narodowym Funduszu. Dobrze przygotowany projekt (np. z gospodarki wodno-ściekowej) powinien być oceniony przez 2-3 pracowników w ciągu 10-15 dni.

Tymczasem ocena ta trwała od 6 do 8 miesięcy. Dotyczy to, przede wszystkim, inwestycji energetycznych, gdzie dominująca część środków zostanie skierowana do międzynarodowych koncernów posiadających elektrociepłownie i sieci energetyczne w dużych aglomeracjach w Polsce.

Zarząd Narodowego Funduszu podejmuje szereg działań mających na celu eliminowanie barier ograniczających wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Organizuje spotkania z Instytucjami Pośredniczącymi i Instytucją Zarządzającą proponując i uzgadniając uproszczenia powodujące przyspieszenie realizacji POIiŚ.

Środki unijne

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska jest Instytucją Wdrażającą dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. W ramach I priorytetu dostępne środki europejskie wynoszą ponad 5,6 mld zł (1,3 mld euro), przeznaczone m.in. na przedsięwzięcia z zakresu: zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

Czy wiesz, że: Podpisano pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

W ramach II priorytetu Narodowy Fundusz obsługuje środki przekraczające 14,7 mld zł (3,4 mld euro) na finasowanie projektów w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej. Łącznie Fundusz planuje dofinansować środkami europejskimi w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko projekty kwotą przekraczającą 20 mld zł. Do 30 listopada br. NFOŚiGW ogłosił 23 nabory wniosków w trybie konkursowym, w ramach którego złożono lub zarejestrowano w generatorze wniosków o dofinansowanie 842 wnioski. Ponadto wnioskodawcy złożyli 39 wnioski w trybie pozakonkursowym. Do 30 listopada br. zakończono 18 naborów konkursowych. 

Środki krajowe

W 2016 r. zostało złożonych ponad 1600 wniosków, z których zwarto 1201 umów na kwotę dofinansowania prawie 1 mld zł. Narodowy Fundusz wypłaci w 2016 r. ze środków krajowych ponad 2 mld zł, a w kolejnych latach kwotę ponad 2,5 mld zł. Są to środki przeznaczone na inwestycje w ramach m.in. programów priorytetowych: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (przede wszystkim współfinansowanie POIiŚ); Poprawa jakości powietrza, w tym energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych; Racjonalna gospodarka odpadami; Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki (E-KUMULATOR, Efektywne systemy ciepłownicze, GAZELA BIS - niskoemisyjny transport publiczny); Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce (Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych). Ponadto NFOŚiGW finansował przedsięwzięcia z zakresu: Ochrony przyrody i edukacji ekologicznej; Gospodarki wodnej; Monitoringu Środowiska; Przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom; Geologii i górnictwa oraz Ekspertyz.

Przyszłość NFOŚiGW

Wśród planów NFOŚiGW na najbliższy rok znalazły się m.in. tematy:

 • sprawne i skuteczne realizowanie obowiązków Instytucji Wdrażającej POIiŚ i pełne wykorzystanie środków zagranicznych;
 • przywrócenie właściwych proporcji w finansowaniu ochrony środowiska; 
 • geotermia;
 • doradztwo energetyczne;
 • gmina samowystarczalna energetycznie;
 • elektromobilność;
 • gospodarka w obiegu zamkniętym;
 • zmniejszenie emisyjności gospodarki
 • gospodarka wodno-ściekowa.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


"Nie truj sąsiada!" - poznaj szczegóły ogólnopolskiej akcji


Mechanizm akcji jest bardzo prosty – jeżeli Twój sąsiad nieustannie spala śmieci, dymi i truje wszystkich dookoła... czytaj dalej »

 


Osuszanie murów metodą cięcia - jakie ma zalety?


Osuszanie murów metodą cięcia to 100% gwarancja odcięcia wilgoci podciąganej kapilarnie, do końca trwałości technicznej budynku. czytaj dalej »

 


Termoizolacja ścian od wewnątrz - na co zwrócić uwagę?

Innowacyjne rozwiązania w zakresie termoizolacji »

Paroc adaptacja poddasza nieużytkowego

Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań do termoizolacji, jednak wyzwaniem staje się termoizolacja ścian zewnętrznych od wewnątrz. czytaj dalej »

Nowoczesne materiały izolacyjnych do ocieplania stropów można stosować zarówno w nowych, jak i remontowanych budynkach. czytaj dalej »

Przełom w walce ze smogiem?


Stropy.pl - montaż

Smog realnie zagraża naszemu zdrowiu i życiu. Tu i teraz możemy zmniejszyć jego szkodliwe działanie filtrując powietrze dostające się domu. czytaj dalej »

 


Poznaj przyczyny wilgoci w swoim domu »

Wełna mineralna - wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć »

Istnieje 5 głównych rodzajów wilgoci występującej w budynkach. Każdy z nich ma inne przyczyny i wymaga innego sposobu osuszania. Aby skuteczne pozbyć się wilgoci trzeba najpierw rozpoznać jej rodzaj oraz przyczyny występowania. czytaj dalej » Dzięki termomodernizacji zwiększamy energooszczędność budynku i obniżamy wysokie koszty ogrzewania. Gdy nie musimy tak mocno dogrzewać domu, ograniczamy także wydzielanie toksyn do środowiska. czytaj dalej »

Hydroizolacje dopasowane do konkretnych wymagań »


Sezonowe obfite opady jak również wysoki poziom wód gruntowych stanowią zagrożenie zarówno na etapie budowy, jak i dla funkcjonowania już ukończonej inwestycji. czytaj dalej »

 


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek PPHU POLSTYR Zbigniew Święszek
POLSTYR- Pełny system dociepleń Jesteśmy producentem pełnego systemu dociepleń w tym najwyższej jakości wyrobów budowlanych takich...
10/2017

Aktualny numer:

Izolacje 10/2017
W miesięczniku m.in.:
 • - Naprawa i wzmocnienie stropów
 • - Szary styropian do izolacji fundamentów
Zobacz szczegóły
Zamów bezpłatny newsletter!
Najnowsze informacje na Twoją skrzynkę
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.