Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Wzrosła liczba katastrof budowlanych

Materiały prasowe  |  21.09.2016
Wzrosła liczba katastrof budowlanych
Wzrosła liczba katastrof budowlanych
www.freeimages.com

W 2015 roku zarejestrowano 307 katastrof budowlanych - wobec 209 zanotowanych w 2014 r. oraz 258 zdarzeń w roku 2013.

W stosunku do 300 (97,7% zarejestrowanych katastrof) zakończono postępowania wyjaśniające okoliczności i szczegółowe przyczyny zaistnienia zdarzenia.

Najwięcej katastrof, to jest 270, wystąpiło w obiektach oddanych do użytkowania, w których nie prowadzono robót budowlanych. Stanowiły one 88% wszystkich katastrof. Najczęściej główną przyczyną katastrof budowlanych były zdarzenia losowe - wskazano je w 242 (79%) katastrofach.  

Zobacz też: Coraz mniej katastrof budowlanych

W roku 2015 zdarzeniami tymi były przede wszystkim silne, porywiste wiatry, często wraz z opadami i wyładowaniami atmosferycznymi oraz pożary. Zdecydowanie mniej liczną grupę, 38 katastrof (12%), stanowiły zdarzenia wynikające z błędów podczas utrzymania, których najczęstszą przyczyną był nieodpowiedni stan techniczny. Statystycznie najmniej wydarzyło się katastrof, do których przyczyniły się błędy podczas wykonywania robót budowlanych - odnotowano 19 (6%) takich zdarzeń. Ponadto zarejestrowano 1 katastrofę, co do której jako główną przyczynę wskazano błędy popełnione podczas opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.  

Katastrofy budowlane w 2015 r. miały miejsce we wszystkich województwach. Najwięcej katastrof odnotowano w województwach:

 • mazowieckim - 52 (16,9% ogólnej liczby katastrof),
 • wielkopolskim - 51 (16,6 % ogólnej liczby katastrof),
 • podlaskim - 46 (15% ogólnej liczby katastrof).

Najmniej katastrof miało miejsce w województwach:

 • podkarpackim i zachodniopomorskim - po 2,
 • lubuskim i warmińsko-mazurskim - po 3,
 • pomorskim - 5.

306 katastrof budowlanych dotyczyło obiektów, co do których właściwym i były organy nadzoru budowlanego stopnia powiatowego. Natomiast 1 katastrofa wystąpiła w obiekcie, w stosunku do którego organem pierwszej instancji był wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, skutkiem czego prowadził postępowanie wyjaśniające. 

W 2015 r. katastrofom budowlanym ulegały najczęściej budynki gospodarcze i inwentarskie oraz budynki mieszkalne, najrzadziej natomiast budynki   zamieszkania zbiorowego i obiekty przemysłowe. Podział ze względu na rodzaje obiektów budowlanych, które uległy katastrofom przedstawia się następująco:

 • 134 katastrofy budynków gospodarczych i inwentarskich (43,6 % wszystkich katastrof),
 • 108 katastrof budynków mieszkalnych, z czego 93 dotyczyły budynków jednorodzinnych (35,2 % wszystkich katastrof),
 • 27 katastrof budynków magazynowych (8,8 % wszystkich katastrof),
 • 15 katastrof obiektów przemysłowych (4,9 % wszystkich katastrof),
 • 12 katastrof innych budowli (3,9% wszystkich katastrof),
 • 11 katastrof obiektów użyteczności publicznej (3,6% wszystkich katastrof).

Jako główną przyczynę katastrof budowlanych w 2015 r. wskazywano:

 • w 242 przypadkach (tj. w 81%) zdarzenia losowe, do których zalicza się działania sił natury, takie jak: powodzie, intensywne opady  atmosferyczne, silne wiatry, osuwiska ziemi, wstrząsy sejsmiczne, uderzenia pioruna, jak i związane z działaniami człowieka, np. wybuch gazu, pożar , zniszczenia budynków spowodowane wypadkiem komunikacyjnym czy wybuch kotła,
 • w 38 przypadkach (tj. w 13%) błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego,
 • w 19 przypadkach (tj. w 6%) błędy podczas budowy nowego obiektu lub wykonywania innych robót budowlanych w istniejącym obiekcie,
 • w 1 przypadku główną przyczyną katastrofy były błędy popełnione podczas opracowania dokumentacji obiektu budowlanego.

Często na przyczynę katastrofy składało się równocześnie kilka ze wskazanych niżej czynników, np. silny porywisty wiatr współwystępujący z intensywnymi opadami atmosferycznymi (deszcz, grad) lub burzami, czy też wybuch wraz z pożarem. Rodzaje zdarzeń losowych:

 • silne wiatry (154 przypadki),
 • intensywne opady, w tym w większości towarzyszące porywistym wiatrom (51 przypadków) i wyładowaniom atmosferycznym (37 przypadków),
 • pożary (50 przypadków), w tym m.in. w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej,
 • wybuch butli lub instalacji gazowych (21 przypadków),
 • uszkodzenie obiektów budowlanych przez pojazdy (10 zdarzeń),
 • wybuchy kotłów lub pieców, zbiorników itp. (4 przypadki),
 • nadmiernie obciążenie dachu śniegiem (1 przypadek).

Co do 38 zdarzeń jako główną przyczynę katastrofy wskazano błędy podczas utrzymania obiektu budowlanego, to jest zaniechanie utrzymywania obiektu w należytym stanie technicznym czy dopuszczenie do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej. W większości zdarzeń do katastrofy przyczyniło się równocześnie kilka czynników, na przykład poza dopuszczeniem do nadmiernego pogorszenia sprawności technicznej, nie podejmowano również działań prewencyjnych nie wykonując kontroli okresowych czy zaleceń wynikających z tych kontroli, nadmiernie eksploatowano budynek bądź demontowano elementy konstrukcyjne.

Przeczytaj: Plan zagospodarowania a decyzja o rozbiórce

W szczególności błędy te dotyczyły: złego stanu technicznego obiektu budowlanego (32 przypadki), braku wykonania kontroli obiektu budowlanego (6 przypadków), braku podjęcia przez właściciela lub zarządcę wymaganych działań wynikających z kontroli obiektu budowlanego (2 przypadki), niewykonania przez właściciela lub zarządcę obowiązków wynikających z nakazów wydawanych przez organy nadzoru budowlanego (1 przypadek), użytkowania obiektu budowlanego niezgodnie z jego przeznaczeniem (2 przypadki).

Podczas katastrof budowlanych najczęściej zniszczeniu ulegały ściany i dachy budynków. Elementy obiektów budowlanych objęte katastrofą to w szczególności :

 • w 289 przypadkach pionowe elementy konstrukcyjne,
 • w 48 przypadkach konstrukcja dachu,
 • w 90 przypadkach konstrukcje stropów,
 • w 62 przypadkach pozostałe elementy obiektu,
 • w 8 przypadkach elementy obiektów, takich jak: mosty, wiadukty, drogi, wały, zapory, śluzy, jazy i sieci,
 • w 2 przypadkach urządzenia formujące, np. szalunki,
 • w 1  przypadku ścianki szczelne i obudowy wykopów,
 • w 1 przypadku rusztowania.

Z 307 katastrof budowlanych w 201 5 r., tylko 14 (4,6%) katastrof dotyczyło nowo budowanych obiektów. Pozostałe 293 (95,4%) katastrofy dotyczyły obiektów w trakcie użytkowania, obiektów pozostających w użytkowaniu, w których prowadzone były roboty budowlane, bądź istniejących obiektów, wyłączonych z użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej. Dla tych obiektów czas eksploatacji do momentu katastrofy wynosił:

 • poniżej 10 lat - dla 21 obiektów (7,2%),
 • w przedziale 11-50 lat - dla 150 obiektów (51,2%),
 • w przedziale 51-100 lat - dla 87 obiektów (29,7%),
 • powyżej 100 lat - dla 35 obiektów (11,9 %).

Zatem niespełna 42% wszystkich obiektów, które uległy katastrofom było eksploatowanych dłużej niż 50 lat (122 obiekty).

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

W roku 2015 poszkodowanych zostało łącznie 95 osób, w tym 18 osób poniosło śmierć, a 77 osób zostało rannych. Najliczniejszą grupę zdarzeń, w wyniku których poszkodowani zostali ludzie stanowiły katastrofy spowodowane wybuchem gazu (4 zabitych i 29 rannych w 17 katastrofach) oraz pożarem (5 osób zabitych i 23 ranne w 11 katastrofach). Niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi były również katastrofy wynikające z błędów podczas prowadzenia budowy nowego obiektu lub wykonywania robót budowlanych w istniejącym obiekcie. W ich wyniku 8 osób poniosło śmierć, w tym 5 w nowo budowanych obiektach, a 13 osób zostało rannych.

Źródło: GUNB

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »Odkryj nowy wymiar bezpieczeństwa dla Twojego domu »

Żaluzje ceramiczne, szklane, wentylowane. Co wybrać?

Każdemu z nas zależy na zapewnieniu odpowiedniego bezpieczeństwa swoim bliskim i miejscu, które jest dla nas najważniejsze. Wybór...
czytaj dalej »

Które rozwiązanie sprawdzi się w Twoim przypadku? Jak ochronić wnętrze przed słońcem, hałasem lub zimnem? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Izolacja natryskowa - co warto wiedzieć?

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Produkty polimocznikowe można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »

Uszczelnianie trudnych powierzchni! Zobacz, jak to zrobić skutecznie »


Doszczelniając przegrodę od strony wewnętrznej budynku ograniczamy przenikanie pary wodnej do warstwy izolacyjnej, natomiast... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Sprawdzony sposób na przyspieszenie ocieplenia »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » Jakiego produktu użyć, by aplikacja była łatwa, efektywność większa, a tempo pracy ekspresowe? czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji podłóg, dachów i fasad?


Istotną różnicą pomiędzy styropianami białymi i grafitowymi jest ich odporność na ZOBACZ »


Najlepszy produkt na tynku termoizolacji? Sprawdź »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

Obniżona wartość λ pozwala zmniejszyć straty energetyczne oraz wydatki na eksploatacje budynków.
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Triflex Polska Triflex Polska
Triflex zyskał na rynku europejskim pozycję lidera w zakresie opracowywania, kompleksowego doradztwa oraz zastosowania uszczelnień i powłok...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
 • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.