Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

XX jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna KONTRA 2016

Konferencję otworzył prof. Adam Zybura (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego); na zdjęciu w otoczeniu prof. Marii Fiertak (przewodniczącej Komitetu Naukowego) i dr. inż. Ireneusza Jóźwiaka (wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
Konferencję otworzył prof. Adam Zybura (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego); na zdjęciu w otoczeniu prof. Marii Fiertak (przewodniczącej Komitetu Naukowego) i dr. inż. Ireneusza Jóźwiaka (wiceprzewodniczącego Komitetu Organizacyjnego)
PZITB

W dniach 18-20 maja br. w Szczyrku odbyła się jubileuszowa edycja konferencji naukowo-technicznej KONTRA 2016.

Od ponad 50 lat problemy ochrony przed korozją w budownictwie znajdują się w sferze działalności Komitetu Trwałości Budowli Zarządu Głównego Polskiego Związki Inżynierów i Techników Budownictwa. Komitet ten powstał w 1964 r. decyzją Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB w Zielonej Górze.

Zasadniczym celem Komitetu Trwałości Budowli jest integracja specjalistów zajmujących się wpływem środowiska agresywnego na obiekty budowlane i stworzenie w ramach organizacji inżynierskiej forum do wymiany informacji dotyczących działań zabezpieczających budowle przed degradacją fizyczną i chemiczną.

Zobacz też: GUNB przypomina o kontroli obiektów wielkopowierzchniowych

W początkowym okresie struktura Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB była bardzo rozbudowana i obejmowała szereg sekcji problemowych zajmujących się m.in. ochroną i trwałością betonu, ochroną konstrukcji metalowych, hydroizolacjami, ochroną cieplno-wilgotnościową, ochroną przed korozją biologiczną, ochroną przeciwpożarową itp. Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB organizował kursy specjalistyczne, inspirował tworzenie studiów podyplomowych z dziedziny trwałości i ochrony przed korozją na wydziałach budownictwa uczelni technicznych oraz wysuwał postulaty w sprawie kształcenia, produkcji materiałów izolacyjnych, wykonawstwa i organizacji robót antykorozyjnych. Koordynował także regionalną działalność Komisji Trwałości Budowli powoływanych przy Oddziałach PZITB.

Jednym z realizowanych do chwili obecnej zadań Komitetu Trwałości Budowli jest organizacja cyklicznej konferencji naukowo-technicznej KONTRA "Trwałość budowli i ochrona przed korozją". Konferencja ma na celu prezentację nowych prac naukowych i technicznych obejmujących problemy skutecznego zabezpieczania materiałów i obiektów budowlanych przed agresywnymi wpływami środowiska.

Początkowo cztery konferencje odbyły się w Łodzi - pierwsza w 1969 r., a następnie w latach 1971, 1974 i 1977. Kolejne konferencje zorganizowano w Kudowie Zdroju (1979 r.), Bocheńcu koło Kielc (1984 r.) oraz w Szklarskiej Porębie (w latach 1986 i 1988).

Przemiany społeczno-polityczne na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku spowodowały przerwę w cyklicznych spotkaniach naukowo-technicznych. Konferencję KONTRA wznowiono w 1994 r. i od tego czasu odbywa się sukcesywnie co dwa lata. Do 2008 r. miejscem konferencji było Zakopane, gdzie w ośrodku "Hyrny" obrady organizował zespół wywodzący się z wrocławskiego środowiska naukowego, kierowany przez doktora Jerzego Karysia, ówczesnego przewodniczącego Komitetu Trwałości Budowli.

Ostatnie trzy konferencje w latach 2010, 2012 i 2014 oraz tegoroczną jubileuszową XX konferencję KONTRA 2016 przygotował komitet organizacyjny wywodzący się z Katedry Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej oraz Oddziału PZITB w Gliwicach pod przewodnictwem prof. Adama Zybury. Na miejsce spotkań wybrano położony w Beskidzie Śląskim Szczyrk.

Pracami komitetu naukowego tych czterech konferencji kierowała prof. Maria Fiertak z Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Politechniki Krakowskiej, natomiast problemami logistyczno-finansowo-organizacyjnymi zajmował się dr inż. Ireneusz Jóźwiak - wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego. Patronat naukowy nad KONTRĄ objęła Sekcja Inżynierii Materiałów Budowlanych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz jej przewodniczący prof. Jacek Śliwiński.

Istotnym osiągnięciem konferencji KONTRA 2010–2016 była ścisła współpraca z redakcjami czasopism naukowych i naukowo-technicznych: "Cement Wapno Beton", "IZOLACJE", "Materiały Budowlane", "Ochrona przed Korozją" oraz "Przegląd Budowlany" - patronami medialnymi. Znaczną część zgłoszonych prac po szczegółowych recenzjach specjalistów wchodzących w skład komitetu naukowego i pełnym cyklu postępowania redakcyjnego opublikowano w numerach czasopism towarzyszących obradom.

Obrady XX jubileuszowej konferencji naukowo-technicznej KONTRA 2016 odbyły się w dniach 18-20 maja 2016 r. w Centrum Kongresów i Rekreacji "Orle Gniazdo" w Szczyrku. Współorganizatorami konferencji byli Oddział PZITB w Gliwicach oraz Śląski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób z całego kraju. Konferencję otworzył przewodniczący Komitetu Trwałości Budowli ZG PZITB prof. Adam Zybura wraz z przewodniczącą komitetu naukowego prof. Marią Fiertak i wiceprzewodniczącym komitetu organizacyjnego dr. Ireneuszem Jóźwiakiem.

Następnie prof. Maria Fiertak i prof. Zdzisława Owsiak w imieniu kapituły nagrody Komitetu Trwałości Budowli ogłosiły werdykt i wręczyły dyplom nagrody im. prof. Władysława Danileckiego za wyróżniające się osiągnięcia w dziedzinie trwałości i ochrony budowli przed korozją. Nagroda upamiętniająca postać prekursora i propagatora działań przeciwkorozyjnych w polskim budownictwie oraz promująca ten kierunek badań i innowacyjnych rozwiązań została przyznana po raz 16. Decyzją kapituły nagrodę otrzymał dr hab. inż. Mariusz Jaśniok z Politechniki Śląskiej za prace dotyczące diagnostyki i ochrony przed korozją żelbetu.

Przeczytaj: Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Część merytoryczną konferencji rozpoczęła prof. dr hab. inż. Beata Cwalina, wygłaszając referat inauguracyjny "Mikroorganizmy a korozja betonu i żelbetu". Obrady były podzielone na sześć sesji tematycznych, na których przedstawiono 30 referatów i 4 wystąpienia promocyjne przedsiębiorstw sponsorujących konferencję.

Tematyka konferencji obejmowała:

  • korozję betonu,
  • odporność materiałów na działanie agresywnego środowiska,
  • ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych,
  • zagadnienia materiałowe,
  • naprawy i zabezpieczenia przed wpływami agresywnymi,
  • badanie postępu korozji zbrojenia.

W ramach poszczególnych sesji tematycznych odbyły się także wystąpienia promocyjne Partnerów Merytorycznych konferencji: firmy BASF - MasterSeal 689 w służbie trwałości konstrukcji" i firmy Schomburg - "Zabezpieczenia antykorozyjne firmy Schomburg" oraz przedsiębiorstw współpracujących z konferencją: Górażdze Cement SA - "Cementy w budowie dróg i mostów według specyfikacji GDDKiA" i Renoplast – "Awarie i usterki posadzek ceramicznych tarasów i balkonów".

Oprócz wymienionych przedsiębiorstw swoje rozwiązania innowacyjne przedstawiły w innej formie również Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS), Grupa Silikaty, RAWLPLUG oraz TKNano. Ponadto Stowarzyszenie Producentów Cementu zorganizowało promocję nowo wydanej książki autorstwa prof. Pawła Łukowskiego "Modyfikacja materiałowa betonu".

Obrady konferencji urozmaiciły imprezy towarzyskie. Pierwszy dzień zakończył się w plenerze regionalnym wieczorem inżynierskim, przy rożnie i kapeli góralskiej. W drugim dniu uczestnicy wzięli udział w spacerze do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku na Górce oraz w uroczystym wieczorze jubileuszowym ze wspomnieniami poprzednich konferencji KONTRA i koncertem zespołu Teatru Rozrywki w Chorzowie.

Źródło: prof. Adam Zybura, dr. inż. Ireneusz Jóźwiak, Politechnika Śląska

Aktualność pochodzi z: miesięcznika IZOLACJE 7/8/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Opłacalność paneli fotowoltaicznych - najnowsze informacje i porady »

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

W przyszłym roku nastąpią znaczne podwyżki cen energii elektrycznej, dlatego też warto zastanowić się nad montażem paneli fotowoltaicznych.
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dlaczego hydroizolacja budynków jest tak ważna?

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

W budynkach nowo wznoszonych barierę dla wody gruntowej stanowi hydroizolacja zewnętrzna ścian piwnic i izolacja pod płytą fundamentową... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.