Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Polski inżynier prezydentem Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa

Na zdjeciu od lewej: Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister gospodarki Janusz Piechociński, Fernando Branco –  poprzedni prezydent ECCE i Włodzimierz Szymczak – nowy prezydent ECCE
Na zdjeciu od lewej: Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, minister gospodarki Janusz Piechociński, Fernando Branco – poprzedni prezydent ECCE i Włodzimierz Szymczak – nowy prezydent ECCE
PIIB

17–18 października br. w Warszawie odbyło się jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineer – ECCE). Współorganizatorem obrad była Polska Izba Inżynierów Budownictwa. W czasie posiedzenia Włodzimierz Szymczak, członek Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa objął stanowisko prezydenta ECCE.

Obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa otworzył Fernando Branco, prezydent ECCE, który po przywitaniu wszystkich przybyłych na zgromadzenie odniósł się w swojej wypowiedzi do głównych kierunków rozwoju współczesnego budownictwa, zwracając szczególną uwagę na możliwości, jakie dają nowoczesne technologie oraz nowe materiały budowlane.

Prezydent ECCE zwrócił także uwagę na zwiększający się niedobór profesjonalnej kadry inżynierskiej na rynku europejskim i potrzebę propagowania tego zawodu oraz  zachęcania do jego wykonywania.

„Z dużym niepokojem jako Rada ECCE patrzymy także na podejmowany problem deregulacji. Uważamy, że jakość pracy nie powinna podlegać żadnej deregulacji, a deregulacja nie powinna wpływać na obniżenie standardu usług świadczonych przez inżynierów" – powiedział F. Branco.

Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podkreślił szczególne znaczenie obrad ECCE.

„Po pierwsze jest to jubileuszowe posiedzenie ECCE, po drugie prof. Fernando Branco przekaże prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa  naszemu koledze Włodzimierzowi Szymczakowi, po trzecie odbędzie się międzynarodowa konferencja Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym pokazującą i promującą nasz kraj od strony budownictwa mostowego".

Prezes PIIB wystąpił także z inicjatywą, aby rok 2017 stał się Europejskim Rokiem Inżyniera Budownictwa. Byłaby to doskonała okazja nie tylko do promocji zawodu inżyniera budownictwa, czy też prezentacji osiągnięć przedstawicieli tego zawodu, ale także uświadomienia społeczeństwu i politykom, jak odpowiedzialny społecznie i ważny dla rozwoju gospodarczego jest zawód inżyniera budownictwa.

Przeczytaj: Architekt, inżynier, urbanista – zawody zderegulowane

Na jubileuszowe 60. Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa przybyli m.in. Janusz Piechociński, wiceprezes Rady Ministrów RP i minister gospodarki, Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Ziemski, zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Gorazd Humar, Immediate Past President ECCE, Maria Karanasiou, sekretarz generalny ECCE, Adam Roman, członek zarządu Stu Ergo Hestia S.A. oraz delegacje stowarzyszeń i organizacji członkowskich ECCE.

DOŁĄCZ DO NEWSLETTERA – kliknij tutaj »

Wiceprezes Rady Ministrów RP Janusz Piechociński podziękował środowisku europejskich inżynierów za aktywne wsparcie aspiracji Polski na drodze do transformacji gospodarczej. Podkreślił, że obok zmian materiałów, konstrukcji i technologii, w nowoczesnej infrastrukturze i budownictwie najważniejszą rolę odgrywa kapitał ludzki.

„Liczący 500 mln osób jednolity rynek europejski jest także obszarem współdziałań inżynierów budownictwa. To, że podczas obecnego zgromadzenia Polak obejmie funkcję prezydenta Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa i będzie przewodził tej organizacji jest dla nas dużym zaszczytem" – podkreślił J. Piechociński.

Janusz Piechociński wyróżnił polskich inżynierów budownictwa Dyplomami z okazji 25-lecia polskiej transformacji, będącymi wyrazem uznania za aktywne działania oraz zaangażowanie w rozwój polskiej gospodarki. Dyplomy przyznano: Janowi Biliszczukowi, Franciszkowi Buszce, Zbigniewowi Detynie, Andrzejowi R. Dobruckiemu, Włodzimierzowi Draberowi, Joannie Gierobie, Zbigniewowi Grabowskiemu, Mieczysławowi Grodzkiemu, Zbigniewowi Kledyńskiemu, Krystynie Korniak-Fidze, Barbarze Malec, Zygmuntowi Meyerowi, Wojciechowi Płazie, Wojciechowi Radomskiemu, Adamowi Rakowi, Franciszkowi Rogowiczowi, Januszowi Rymszy, Tomaszowi Siwowskiemu, Ryszardowi Trykosko, Henrykowi Zoblowi i Krzysztofowi Żółtowskiemu.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński zwrócił uwagę, że zawód inżyniera ma długoletnią tradycję i na inżynierach budownictwa spoczywa wielka odpowiedzialność. Przypomniał myśl Witruwiusza, rzymskiego architekta i inżyniera wojennego żyjącego w I w. p.n.e, który uważał, że powinno się budować pięknie, trwale i z myślą o użyteczności powstałych obiektów. Podkreślił, że te wytyczne powinny przyświecać także strategicznym działaniom europejskich inżynierów budownictwa.

Podczas pierwszego dzień obrad ECCE odbyła się także III Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez Europejską Radę Inżynierów Budownictwa i Polską Izbę Inżynierów Budownictwa pt.: „Nowoczesne rozwiązania w budownictwie mostowym”, którą prowadził prof. Henryk Zobel.

Zobacz też: PIIB o deregulacji zawodów i Prawie budowlanym

Na początek prof. F. Branco wygłosił referat pt. „Trzydzieści lat  konstrukcji mostowych w Portugalii”. Blok rozpoczynający prezentację polskiej infrastruktury drogowej od 1989 r. z uwzględnieniem także budownictwa mostowego rozpoczął prof. Janusz Rymsza.

Następnie prof. Jan Biliszczuk omówił mosty wybudowane na terenie południowo-zachodniej Polski, natomiast o mostach w południowo-wschodniej części kraju mówił prof. Tomasz Siwowski. Prof. Henryk Zobel przedstawił budownictwo mostowe zrealizowane na terenie  północno-wschodniej Polski , a o mostach wybudowanych w północno-zachodniej części kraju mówił prof. Krzysztof Żółtowski.

Projektowanie przegród zewnętrznych w świetle nowych warunków technicznych dotyczących budynków, autor: Krzysztof Pawłowski,oprawa miękka, stron 168, ISSN 2300-3944, numer 2/2013
CZYTAJ OPIS »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Zaprezentowane obiekty mostowe wzbudziły zainteresowanie i uznanie wśród europejskich inżynierów, którzy z uwagą słuchali wygłaszanych referatów. Swoje uwagi i zapytania skierowali do prelegentów w czasie dyskusji, która miała miejsce na koniec konferencji.

W pierwszy dzień obrad odbyło się także posiedzenie Zarządu ECCE oraz sesje stałych komitetów.

Drugiego dnia obrad dokonano wyboru nowych władz ECCE i Fernando Branco przekazał prezydenturę Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa – Włodzimierzowi Szymczakowi, członkowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Nowy skład Zarządu ECCE to: Włodzimierz Szymczak (Polska) – prezydent; Fernando Branco – Immediate Past President, Masino Mariani (Włochy) – wiceprezydent/prezydent elekt; Vija Geme (Łotwa) – wiceprezydent/Honorary Treasurer; Gorazd Humar (Słowenia), Dimitar Natchev (Bułgaria) i Jose Francisco Saez Rubio (Hiszpania) – członkowie Prezydium ECCE. Maria Karanasiou (Grecja) nadal będzie pełniła funkcję sekretarza generalnego ECCE.

W swoim pierwszym wystąpieniu nowy prezydent ECCE Włodzimierz Szymczak podkreślił, że będzie kontynuował deklaracje zgłoszone podczas obejmowania stanowiska wiceprezydenta/prezydenta elekta w Dubrowniku. Będzie umacniał współpracę z europejskimi organizacjami w zakresie budownictwa oraz w sprawach dotyczących zawodu inżyniera budownictwa. Chce rozwijać formę pracy zespołowej w organizacji. W związku z sytuacją na europejskim rynku pracy większą uwagę będzie poświęcać problemom firm budowlanych, zatrudniających inżynierów. Włodzimierz Szymczak, nowy prezydent ECCE planuje kontynuację działań swojego poprzednika, ze szczególnym umocnieniem i intensyfikacją prac mających na celu budowanie prestiżu inżyniera budownictwa w Europie.

Warto przeczytać: Rząd przyjął projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków

Andrzej R. Dobrucki, gratulując W. Szymczakowi wyboru na prezydenta ECCE wręczył przyznany przez J. Piechocińskiego, ministra gospodarki „Dyplom z okazji 25-lecia polskiej transformacji” za dotychczasową działalność. Taki sam dyplom otrzymał  F. Branco za współpracę i umacnianie roli inżyniera budownictwa na europejskiej arenie.

Prezes PIIB kończąc obrady 60. Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Inżynierów Budownictwa życzył nowym władzom nie tylko dobrego współdziałania pomiędzy stowarzyszeniami skupującymi inżynierów budownictwa, ale także izbami, zrzeszającymi inżynierów innych specjalności budowlanych.

Źródło: PIIB

Zbudujtoznami.pl

BUILDNOW

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Nowy, dostępny 24h na dobę sklep budowlany. Sprawdź »


Typowe zastosowania obejmują budynki rolnicze i magazynowe, budynki mieszkalne czy hale, gdzie wymagana jest... ZOBACZ »


Czy przysługuje Ci dofinansowanie na termomodernizację domu?


Dowiedz się, na czym polega rządowy program „Czyste Powietrze”, i sprawdź, czy przysługują Ci dotacje... ZOBACZ »


W 3 prostych krokach zaprojektuj elewację »

Jak uzyskać pełne uprawnienia architektoniczne?

Łatwo i szybko dobierz optymalny system elewacyjny dla budynku... czytaj dalej » Co zrobić, by samodzielnie wykonywać zawód architekta w Polsce i UE? czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego jeszcze nie wiesz o ognioodporności płyt PIR?

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W zależności od wymagań izolacyjności, czy odporności ogniowej możemy dobrać odpowiedni rodzaj płyt...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Popularność tego materiału rośnie. Dlaczego?

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » To nowoczesny materiał termoizolacyjny, który zdobył... czytaj dalej »

Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych?


Jak powstają konstrukcje nowoczesnych hal stalowych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak zatrzymać ciepło i ochronić dom przed zimnem?


Komfortowy i energooszczędny dom zapewnia swoim mieszkańcom izolację od gorąca, zimna, hałasu oraz... wysokich rachunków za ogrzewanie i klimatyzację... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
10/2019

Aktualny numer:

Izolacje 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Konserwacje i renowacje systemów ociepleń
  • - Odporność ogniowa elementów drewnianych
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.