Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Będzie więcej energooszczędnych budynków

Materiały prasowe  |  17.04.2013

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. Przedstawiono w nich m.in. rozwiązania służące promocji budownictwa efektywnego energetycznie oraz poprawie charakterystyki energetycznej budynków.

16 kwietnia Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, przedłożone przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Nowe przepisy zapewnią wdrożenie regulacji unijnych służących poprawie efektywności energetycznej budynków. Chodzi zwłaszcza o rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej budynków oraz zasad kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków według nowych zasad

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem zawierającym informacje o charakterystyce energetycznej (to zbiór danych i wskaźników określających zapotrzebowanie na energię) budynku lub jego części przeznaczonej do odrębnego użytkowania.

W nowych regulacjach przewidziano wprowadzenie przepisów zapewniających egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży lub najmu całego budynku lub jego części.
Chodzi o promocję budownictwa efektywnego energetycznie, a także zapoznanie najemców i kupujących z możliwościami uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki nowym rozwiązaniom zyskają oni wiedzę o aktualnych kosztach, jakie należy ponieść na utrzymanie budynków, ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody.

Przewidziano także możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie jego charakterystyki energetycznej. Będzie można także przygotować świadectwa charakterystyki energetycznej dla kolejnych budynków – na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego budynku. Chodzi o budynki o podobnych rozwiązaniach konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych oraz użytkowych.

Taka sama zasada będzie obowiązywać przy sporządzaniu świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu. Oznacza to, że na podstawie świadectwa wykonanego dla pierwszego lokalu będą sporządzane kolejne, dla mieszkań o podobnych parametrach.

ZOBACZ TAKŻE
Charakterystyka energetyczna budynków – aktualny stan prawny

W uzasadnionych przypadkach będzie można opracować tzw. wzorcowe świadectwo charakterystyki energetycznej budynków. Ma być opracowane dla grup lokali charakteryzujących się tymi samymi parametrami energetycznymi i konstrukcyjno-materiałowymi. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lub najmu, świadectwo charakterystyki energetycznej sporządzone dla lokalu reprezentatywnego będzie wykorzystywane jako świadectwo każdego z pozostałych lokali grupy.

Zgodnie z założeniami, świadectwo charakterystyki energetycznej będzie nieważne:

  1. po 10 latach od jego sporządzenia,
  2. po stwierdzeniu w nim oczywistych i rażących błędów w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie utraty uprawnień do sporządzania takich dokumentów.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji z branży. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


W nowych regulacjach przewidziano wprowadzenie przepisów zapewniających egzekwowanie obowiązku sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej w przypadku sprzedaży budynku lub jego części. Zaproponowano rozwiązanie, w myśl którego zbywca budynku (lub jego części) będzie zobowiązany do przekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej lub jego kopii. W przypadku, gdy nie wywiąże się z tego obowiązku w określonym terminie, to nabywca będzie mógł sporządzić świadectwo na jego koszt. Ta zasada ma też dotyczyć najmu.

Przewidziano również zapewnienie kontroli świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z przeglądów systemów grzewczych i klimatyzacji oraz kotłów przez ministra od spraw budownictwa.

Zgodnie z nowymi regulacjami, minister odpowiedzialny za budownictwo będzie zobowiązany do opracowania krajowego planu działań, którego celem będzie zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii. Ustawa zobowiąże także ministra do prowadzenia monitoringu budynków zajmowanych przez władze publiczne, dotyczącego prowadzonych remontów, opracowanych świadectw, podejmowanych działań zmniejszających zużycie energii.

Wprowadzony zostanie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla istniejących budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m² (od 9 lipca 2015 r. – 250 m²), zajmowanych przez władze publiczne i często odwiedzanych. W takich obiektach świadectwo charakterystyki energetycznej ma być umieszczane w widocznym miejscu. Powinno to przyczynić się do upowszechniania informacji o charakterystyce energetycznej budynków.

Zniesiony zostanie obowiązek kontroli kotłów o efektywnej wydajności powyżej 20 kW użytkowanych co najmniej 15 lat.

Przepisy dotyczące obowiązku wykonania świadectw nie będą dotyczyć budynków m.in.: wpisanych do rejestru zabytków (np. starych kamienic); używanych jako miejsca kultu i działalności religijnej (np. kościołów); przeznaczonych do użytkowania na okres nie dłuższy niż 2 lata; mieszkalnych z użytkowaniem nie dłuższym niż 4 miesiące w roku; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m². W tej grupie znajdą się także budynki rolnicze niemieszkalne o jednostkowym zapotrzebowaniu na energię nie wyższym niż 50 kW/(m²/rok).

W projekcie ustawy będzie także przepis zwalniający z obowiązku certyfikacji energetycznej budynki, które będą miały ważne świadectwo energetyczne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów prawa budowlanego.

Minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził centralny rejestr w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim aktualizowane listy uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz świadectw, wykaz protokołów z kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne. Rejestr usprawni wyszukiwanie osób posiadających uprawnienia, umożliwi sprawną weryfikację świadectw oraz protokołów z kontroli, a także zostanie wykorzystany w statystyce i sprawozdawczości związanej z poprawą efektywności energetycznej sektora publicznego.

Kto będzie sporządzał świadectwa charakterystyki energetycznej?

Zaplanowano rozszerzenie katalogu osób, które będą mogły sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (lub ich części). Zrezygnowano z egzaminu, jako jednej z form nabycia uprawnień.

Zatem osoby, które ukończyły studia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich – z chwilą wpisu do rejestru – będą uprawnione do sporządzania świadectw. Z kolei osoby legitymujące się ukończeniem studiów wyższych na kierunku nietechnicznym będą musiały ukończyć studia podyplomowe, aby uzyskać uprawnienia. Dodatkowo prawo do sporządzania świadectw uzyskają osoby posiadające wykształcenie średnie oraz uprawnienia budowlane. Jednocześnie osoby, które uzyskały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie prawa budowlanego, zachowają je.

W projekcie ustawy zostaną określone obowiązki osób wykonujących świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (lub jego części), a także przypadki utraty uprawnień do sporządzania takich świadectw.

Osoba, która straci uprawnienia zostanie wykreślona z centralnego rejestru, a o ponowny wpis do niego będzie mogła się ubiegać po 2 latach.

Zgodnie z założeniami, przepisy ustawy i rozporządzenia zostaną opublikowane w III kwartale 2013 r. Będzie to oznaczać uchylenie większości przepisów ustawy Prawo budowlane, dotyczących świadectw charakterystyki energetycznej, kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji, a także oceny energetycznej budynków.

Równolegle z pracami nad omawianym projektem toczą się prace nad zmianą przepisów techniczno-budowlanych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków. Chodzi o określenie wymagań odnoszących się do ochrony cieplnej, energooszczędności budynków oraz systemów technicznych zużywających energię w budynku. Proponowane wymogi mają dotyczyć nowych oraz użytkowanych budynków podlegających przebudowie oraz rozbudowie, i funkcjonować będą wraz z przepisami dotyczącymi promocji poprawy charakterystyki energetycznej budynków, a także nowymi standardami ich projektowania. Dzięki tym działaniom zapewnione zostanie systemowe podejście do wyzwań związanych z efektywnym wykorzystaniem energii w budynkach.

Efektem proponowanych regulacji ma być ograniczenie zużycia energii w budynkach, ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój nowoczesnych technologii w budownictwie i instalacjach z nim związanych. Chodzi o osiągniecie znaczących oszczędności w sektorze budownictwa, który jest jednym z najbardziej energochłonnych.

Źrodło: MTBiGM

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Najlepszy system stropowy?


Betonowe stropy można produkować na różne sposoby – z betonu przygotowanego na placu budowy lub w fabryce, gdzie panują kutemu optymalne warunki. ZOBACZ »


"Wirtualne malowanie" - wykonaj sam symulację online »

Dobierz najlepszy materiał izolacyjny »

Obok wiedzy na temat produktów, równie istotna jest znajomość technologii, którą... czytaj dalej » Niski poziom ochrony cieplnej generuje wysokie koszty utrzymania budynku, stanowiące duże obciążenie budżetu... czytaj dalej »


Zgarnij bony o wartości 100zł. Zobacz jak »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?

3 kroki do Super CashBack
czytaj dalej »

Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa w czyszczeniu... czytaj dalej »

Czym skutecznie zaizolować fundament?

Zadaniem hydroizolacji jest zablokowanie dostępu wody i wilgoci do wnętrza obiektu budowlanego. Istnieje kilka rodzajów izolacji krystalizujących, a ich znajomość ułatwia zaprojektowanie i wykonanie szczelnej budowli. czytaj dalej »

 


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Płynne membrany poliuretanowe - gdzie je stosować?

Uszczelnianie obiektów inżynieryjnych - jak to robią specjaliści?

Siła związania do podłoża przekraczająca 20 kg/cm2, wysoka odporność na niszczące czynniki eksploatacyjne...
czytaj dalej »

Jak prawidłowo chronić ściany fundamentwe i zapewnić gwarancję żywotności obiektu? czytaj dalej »

Jak wykonać trwałe posadzki?

Jakich technologii oraz materiałów użyć do wykonania podłóg przemysłowych, naprawy betonów lub przeprowadzenia renowacji posadzek?  czytaj dalej »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i elektrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest... czytaj dalej »

Jak mocować elewacje wentylowane?


Jak w realnych warunkach zachowują się różne systemy mocowań elewacji wentylowanych? ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Jak zabezpieczyć rury przed stratami ciepła?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Czym powinieneś kierować się przy wyborze odpowiedniej izolacji rur? czytaj dalej »

Innowacyjny system kompozytowych wzmocnień konstrukcji »


W przypadku gdy temperatura przekroczy temperaturę zeszklenia, wówczas żywica nie jest... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Alpha Dam Alpha Dam
O FIRMIE Alpha Dam Sp. z o.o. produkuje od ponad 10 lat profesjonalne materiały wodochronne i przeciwwilgociowe dla budownictwa.  Do 2008...
9/2019

Aktualny numer:

Izolacje 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowoczesne rozwiązania elewacyjne
  • - Jakość wykonania izolacji z szarego styropianu
Zobacz szczegóły
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.