Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2018 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Katastrofy budowlane w 2012 r.

Materiały prasowe  |  21.03.2013

W 2012 r. miało miejsce mniej katastrof budowlanych niż w roku ubiegłym, a także mniej niż w 2010 r. Przyczyną wielu z nich były zdarzenia losowe – najczęściej silny wiatr oraz intensywne opady atmosferyczne.

Według Prawa budowlanego katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów (art. 73 ust.1 ustawy Prawo budowlane)

W 2012 r. zarejestrowano 426 katastrof budowlanych tj. o 222 katastrofy mniej niż w 2011 r. (648 katastrof budowlanych) i o 305 katastrof mniej niż w 2010 r. (731 katastrof budowlanych). Schemat występowania katastrof budowlanych w latach 1995–2012 przedstawiono na rys. 1.

W 2012 r. (podobnie jak w latach poprzednich) katastrofy budowlane odnotowano we wszystkich województwach, od 5 katastrof w woj. lubelskim, lubuskim, warmińskomazurskim i zachodniopomorskim do 88 katastrof w woj. mazowieckim (rys. 2).
Najwięcej katastrof miało miejsce w województwach:

 • mazowieckim – 88 (20,6% ogólnej liczby katastrof),
 • kujawsko-pomorskim – 58 (13,6% ogólnej liczby katastrof),
 • podlaskim – 55 (12,9% ogólnej liczby katastrof),
 • pomorskim – 54 (12,7% ogólnej liczby katastrof).

Katastrofy dzielone są na dwie kategorie:

 • kategorię I – obejmującą katastrofy nie wynikające ze zdarzeń losowych,
 • kategorię II – obejmującą katastrofy wynikające z przyczyn losowych. Zalicza się do nich katastrofy powstałe na skutek działania sił natury (powodzie, silne wiatry, obfity śnieg, uderzenia pioruna), jak również na skutek wybuchu gazu, uderzenia samochodu w budynek, wybuchu kotłów c.o., itp.

Zgodnie z tym podziałem struktura katastrof budowlanych, które miały miejsce w 2012 r. jest następująca:

 • 72 katastrofy zaliczono do kategorii I – czyli katastrof nie wynikających z przyczyn losowych (16,9% ogólnej liczby katastrof),
 • 345 katastrof zaliczono do kategorii II – wynikających z przyczyn losowych (81% ogólnej liczby katastrof),
 • 9 katastrof nie zakwalifikowano z uwagi na brak danych.

Na 426 katastrof zaistniałych w 2012 r. do dnia sporządzania analizy w stosunku do 212 (49,8% wszystkich katastrof) zakończono postępowania wyjaśniające, dotyczące zbadania przyczyn i okoliczności wystąpienia, ustalając, że 50 katastrof to katastrofy kategorii I, a 162 katastrofy kategorii II.

W 2012 r., tak jak w układzie wieloletnim, przeważająca część katastrof budowlanych (około 90% ogólnej liczby katastrof) miała miejsce w obiektach budowlanych oddanych do użytkowania.
I tak:

1) 384 katastrofy (90,1% ogólnej liczby katastrof) wydarzyły się podczas eksploatacji obiektów budowlanych, w tym:

 • 370 katastrof (86,9% ogólnej liczby katastrof) nastąpiło w obiektach użytkowanych,
 • 14 katastrof (3,3% ogólnej liczby katastrof) nastąpiło po wyłączeniu obiektu budowlanego z użytkowania na podstawie decyzji administracyjnej;

2) 42 katastrofy (9,9% ogólnej liczby katastrof) miały miejsce podczas prowadzenia robót budowlanych, w tym:

 • 10 katastrof (2,3% ogólnej liczby katastrof) nastąpiło w trakcie budowy obiektu,
 • 25 katastrof (5,9% ogólnej liczby katastrof) nastąpiło podczas prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie – podczas rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, remontu,
 • 7 katastrof nastąpiło podczas rozbiórki całego obiektu (1,6% ogólnej liczby katastrof).

Katastrofami budowlanymi objęte były niżej wymienione obiekty (rys. 3):

 • budynki gospodarcze i inwentarskie – 209 katastrof,
 • budynki mieszkalne – 154 katastrofy, w tym:
  - 123 katastrofy budynków jednorodzinnych oraz
  - 31 katastrof budynków wielorodzinnych,
 • budynki magazynowe – 12 katastrof,
 • budynki rekreacji indywidualnej – 7 katastrof,
 • obiekty użyteczności publicznej – 8 katastrof,
 • obiekty przemysłowe – 13 katastrof,
 • budynki zamieszkania zbiorowego – 1 katastrofa,
 • inne budowle – 22 katastrofy.


Jesteś pracownikiem firmy budowlanej albo projektantem/ architektem? Specjalizujesz się w dziedzinie izolacji lub studiujesz budownictwo? Jeśli jesteś związany z szeroko pojętą branżą izolacyjną lub budowlaną, możesz łatwo zyskać dostęp do fachowych artykułów i najnowszych informacji z branży. Zamów bezpłatny newsletter serwisu www.izolacje.com.pl.


Do 384 katastrof budowlanych w 2012 r. doszło w obiektach będących w eksploatacji. Z analizy dotyczącej struktury wiekowej użytkowanych obiektów budowlanych, które uległy katastrofie wynika, że największa liczba katastrof dotyczyła obiektów powyżej 30 lat eksploatacji (174 obiekty były eksploatowane od 30 do 70 lat, a 124 obiekty powyżej 70 lat).

Przyczyny katastrof budowlanych w 2012 r.
Do dnia wykonania analizy stwierdzono, że na 426 katastrof, które miały miejsce w 2012 r. postępowania wyjaśniające zakończono w stosunku do 212 katastrof (50% wszystkich katastrof), a w pozostałych 214 przypadkach postępowania jeszcze trwają.

42 katastrofy budowlane (10% wszystkich katastrof) wydarzyły się w czasie prowadzenia robót budowlanych. Postępowanie wyjaśniające zakończono w stosunku do 29 z tych katastrof. Wynika z nich, że w 8 przypadkach przyczynami katastrof były zdarzenia losowe, w 4 nieprawidłowe działanie uczestników procesu budowlanego (związane z nieprzestrzeganiem obowiązków ustawowych), a w 13 przypadkach nieprzestrzeganie technologii wykonania robót. W 1 przypadku katastrofę spowodowało naruszenie przepisów w zakresie stosowania wyrobów budowlanych, w 3 pozostałych przypadkach inne przyczyny.

370 katastrof budowlanych (86,9% wszystkich katastrof) nastąpiło w obiektach budowlanych w procesie użytkowania. W stosunku do 183 z tych katastrof zakończono postępowania wyjaśniające, w których ustalono, że:

 • w 154 przypadkach przyczynami były zdarzenia losowe (41,6% katastrof w procesie użytkowania),
 • w 16 przypadkach zły stan techniczny obiektów (4,3% katastrof w procesie użytkowania),
 • w 9 przypadkach niewykonanie kontroli obiektu budowlanego (2,4% katastrof, które nastąpiły w procesie użytkowania),
 • w 2 przypadkach niewykonanie przez właściciela lub zarządcę wymaganych działań, wynikających z kontroli obiektu budowlanego,
 • w 1 przypadku niewykonanie obowiązku nałożonego na właściciela przez organ nadzoru budowlanego,
 • w 1 przypadku niewykonanie przez właściciela wymaganych działań, wynikających z opracowania technicznego.

14 katastrof budowlanych (3,3% wszystkich katastrof) nastąpiło w obiektach wyłączonych z użytkowania.

345 katastrof budowlanych (81% wszystkich katastrof) miało miejsce w wyniku zdarzeń losowych. W stosunku do 162 z nich zakończono postępowania wyjaśniające, w wyniku czego ustalono przyczyny ich wystąpienia:
- 120 katastrof (34,8% katastrof kat. II) było wywołanych bardzo silnym wiatrem (52 katastrofy w woj. podlaskim, 43 katastrofy w woj. kujawsko-pomorskim, 9 katastrof w woj. opolskim, 6 katastrof w woj. świętokrzyskim, 5 katastrof w woj. lubelskim, 2 katastrofy w woj.
podkarpackim i po 1 katastrofie w woj. małopolskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim),
- 11 katastrof (3,2% katastrof kat. II) spowodowały intensywne opady atmosferyczne (5 katastrof w woj. podkarpackim, 3 katastrofy w woj. dolnośląskim i po 1 katastrofie w woj. łódzkim, lubuskim i świętokrzyskim),
- 7 katastrof (2% katastrof kat. II) było skutkiem pożarów,
- 24 katastrofy (6,9% katastrof kat. II) miały inne przyczyny, w tym 22 katastrofy (6,4% katastrof kat. II) wydarzyły się na skutek wybuchu gazu. 14 katastrof spowodował wybuch butli z gazem propan-butan, a w 8 przypadkach do wybuchu gazu doszło na skutek nieszczelności w instalacji gazowej.

Źródło: GUNB

Zbudujtoznami.pl

BUILDNOW

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak zapewnić trwałość mocowania elewacji?


Wsporniki przejmują ciężar muru i za pomocą zabetonowanych szyn kotwiących lub kotew przekazują go na ścianę nośną... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji balkonu, a czego do izolacji dachu?

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Najczęściej spotykane w polskim budownictwie dachy to dachy płaskie, pokryte papą lub blachą, więc... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Jak i czym ocieplić poddasze?


W systemie termoizolacji na krokwiach, która z pewnością jest najbardziej efektywną metodą termoizolacji, stosuje się... ZOBACZ »Gdy ważna jest termoizolacyjność i estetyka...

Tłumienie dźwięków uderzeniowych i drgań budynków. Zobacz »

Ukryte mocowanie oznacza, że łączniki płyt są niewidoczne, co poprawia...
czytaj dalej »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających... czytaj dalej »

Czego użyć do hydroizolacji dachu a czego do izolacji ścian?

Poznaj dostępne na rynku produkty izolacji termicznej i akustycznej, hydroizolacje, suchą zabudowę, chemię budowlaną, geosyntetyki...  czytaj dalej »


Chcesz ograniczyć straty ciepła z budynku? Zobacz »

Jak usunąć wilgoć ze ścian?

W obecnych czasach rosnące ceny energii cieplnej i eketrycznej skłaniają do analizy strat ciepła w budynkach mieszkalnych. Jedynym sposobem ograniczenia kosztów jest...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Jak dobrać posadzkę do obiektu?


Wybierz posadzkę, która będzie funkcjonalna i łatwa i czyszczeniu... ZOBACZ »


Dowiedz się więcej o hydroizolacji dachów »

Wypróbuj aplikację projektową i stwórz własną wizualizację »

Dostarczamy innowacyjne systemy hydroizolacji oraz pokryć dachowych, mające na celu zmianę sposobu życia i pracy naszych klientów... czytaj dalej » Dodaj własne zdjęcie i dopasuj kolory elewacji lub wnętrza do swojego budynku! czytaj dalej »

Czego użyć do izolacji kanałów wentylacyjnych?


Systemy ochrony energii w budownictwie i w instalacjach technicznych, spełniają najbardziej restrykcyjne normy europejskie definiując... ZOBACZ »


Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Szukasz wpustu balkonowego dobrej jakości?

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr... czytaj dalej » Wpust balkonowy prosty, wpust balkonowy skośny, ogrzewany lub nieogrzewany? Co wybrać? czytaj dalej »

Czego jeszcze nie wiesz o izolacji natryskowej?


Poliole to grupa wyrobów przeznaczonych do wytwarzania szerokiej gamy poliuretanów, które... ZOBACZ »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
Synthos S.A. Synthos S.A.
Grupa Kapitałowa Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie...
11/12/2019

Aktualny numer:

Izolacje 11/12/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Modernizacja poddaszy użytkowych
 • - Okładziny podłogowe
Zobacz szczegóły
Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

Ulga remontowo-modernizacyjna w PIT 2017

W aktualnych przepisach prawa podatkowego nie znajdziemy wielu ulg, które obowiązywały w poprzednich latach. Wśród nich jest ulga remontowo- modernizacyjna. Niektórzy...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.