Pobierz pełny numer IZOLACJI

Pełny numer IZOLACJI 6/2019 [PDF]

możesz pobrać BEZPŁATNIE - po prostu ZAREJESTRUJ konto w portalu

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Strona 23_ Załącznik nr 1 (cz.4 z 4) l.p. 51-74
Redakcja miesięcznika IZOLACJE  |  02.03.2020  |  81
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony. Stan prawny na dzień 2.03.2020 roku.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst ujednolicony. Stan prawny na dzień 2.03.2020 roku.
www.freeimages.com
Ciąg dalszy aktualności...

Wykaz Polskich Norm

część czwarta z czterech (l.p. 51-74)

Lp. Miejsce powołania normy Numer normy Tytuł normy (zakres powołania)
51
§ 253 ust. 1
PN-EN 81-72:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część 72: Dźwigi dla straży pożarnej
52
§ 258 ust. 1A PN-EN ISO 6940:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Wyznaczanie zapalności pionowo umieszczonych próbek
PN-EN ISO 6941:2005 Wyroby włókiennicze – Zachowanie się podczas palenia – Pomiar właściwości rozprzestrzeniania się płomienia na pionowo umieszczonych próbkach
53 § 261 pkt 1 PN-EN 1021-2:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki
PN-EN 1021-1:2007 Meble – Ocena zapalności mebli tapicerowanych – Część 1: Źródło zapłonu: tlący się papieros
PN-B-02855:1988 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów
54 § 266 ust. 2 PN-B-02870:1993 Badania ogniowe – Małe kominy – Badania w podwyższonych temperaturach
55
§ 287 pkt 4 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
56 § 287 pkt 6 patrz: Polskie Normy powołane w § 180
57 § 288 pkt 5 PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa – Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
PN-ISO 7010 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa – Znaki bezpieczeństwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej
58 § 288 pkt 7 patrz: Polskie Normy powołane w § 180
59
§ 298 ust. 1 PN-EN 1990*):
PN-EN 1991*)
Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje
60 § 305 ust. 2 PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną – Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń – Wymagania
60a
§ 323 ust. 2 PN-B-02151-4:2015-06 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań
61
§ 324 PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
62
§ 325 ust. 1 PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02170:2016-12 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
63
§ 325 ust. 2 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych

64

§ 326 ust. 1

PN-B-02151-02:1987
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05
Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach
PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

65

§ 326 ust. 2

PN-EN ISO 140-4:2000 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami
PN-EN ISO 140-5:1999
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych ściany zewnętrznej i jej elementów
PN-EN ISO 140-6:1999
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów

PN-EN ISO 140-7:2000

Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów
PN-EN ISO 140-8:1999 Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne tłumienia dźwięków uderzeniowych przez podłogi na masywnym stropie wzorcowym
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-3:1999
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
Akustyka – Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych elementów budowlanych
PN-EN ISO 10848-2:2007 Akustyka – Pomiary laboratoryjne przenoszenia bocznego dźwięków powietrznych i uderzeniowych pomiędzy przylegającymi komorami – Część 2: Dotyczy lekkich elementów w przypadku małego wpływu złącza
PN-EN 20140-10:1994 Akustyka – Pomiary izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych małych elementów budowlanych
66 § 326 ust. 3 PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych
67
67 § 326 ust. 4 PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
PN-B-02151-02:1987/ Ap1:2015-05
PN-B-02156:1987 Akustyka budowlana – Metody pomiaru dźwięku A w budynkach PN-B-02171:2017-06 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach
68
§ 326 ust. 5 PN-EN ISO 354:2005 Akustyka – Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej
69
Załącznik nr 2 pkt 1.1. i 1.4. PN-EN ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370 Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania
70
Załącznik nr 2 pkt 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. ppkt 1 i pkt 2.2.4. PN-EN ISO 13788:2013-05 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i elementów budynku – Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej – Metody obliczania
71
Załącznik nr 2 pkt 2.2.3. ppkt 2 PN-EN ISO 10211 Mostki cieplne w budynkach – Strumienie ciepła i temperatury powierzchni – Obliczenia szczegółowe
72
Załącznik nr 2 pkt 2.3.2. PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi – Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja
73
Załącznik nr 2 pkt 2.3.4. PN-EN 13829:2002 Właściwości cieplne budynków – Określanie przepuszczalności powietrznej budynków – Metoda pomiaru ciśnieniowego z użyciem wentylatora
74
Załącznik nr 3 PN-ENV 1187:2004
PN-ENV 1187:2004/A1:2007
Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy
PN-EN 13501-1+A1 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień

*) Polskie Normy projektowania wprowadzające europejskie normy projektowania konstrukcji –Eurokody, zatwierdzone i opublikowane w języku polskim, są stosowane do projektowania konstrukcji, jeżeli obejmują one wszystkie niezbędne aspekty związane z zaprojektowaniem tej konstrukcji (stanowią kompletny zestaw norm umożliwiający projektowanie). Projektowanie każdego rodzaju konstrukcji wymaga stosowania PN-EN 1990 i PN-EN 1991.

**)W przypadku gdy przywołano niedatowaną Polską Normę, należy stosować najnowszą normę opublikowaną w języku polskim.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Dz.U. z dnia 18.09.2015 r., poz. 1422). Stan prawny na dzień 18.09.2015 roku.
Zmiany:
1. Dz.U. nr 33 poz. 270 z dnia 26.02.2003r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13.02.2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie];

2. Dz.U. nr 109 poz. 1156 z dn. 12.05.2004 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7.04.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie];
3. Dz.U. nr 201 poz. 1238 z dn. 13.11.2008 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie];

4. Dz.U. nr 228 poz. 1514 z dn. 24.12.2008r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie];

5. Dz.U. nr 56 poz. 461 z dn. 7.04.2009 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie];

6. Dz.U. nr 239 poz. 1597 z dn. 20.12.2010 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie].

7. Dz.U. poz. 1289 z dnia 22.11.2012 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]

8. Dz.U. poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie]
9. Dz.U. poz. 2285 z dnia 8 grudnia 2017 r. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie] (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 1)
1) w § 2 uchyla się ust.6; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 1)
2) w § 3:
a) pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1) zabudowie śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 2a)
b) dodaje się pkt 1a wbrzmieniu:
„1a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 2b)
c) pkt 16 i 17 otrzymują brzmienie:
„16) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne
17) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 2c)
d) pkt22 otrzymuje brzmienie:
„22) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren o nawierzchni urządzonej wsposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;” (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 2d)
e) dodaje się pkt 25 i 26 wbrzmieniu:
„25) parkingu – należy przez to rozumieć wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują;
26) aneksie kuchennym – należy przez to rozumieć część pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 2e)
3) §12 otrzymuje brzmienie:
㤠12.
1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;
2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.
2. Sytuowanie budynku wprzypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką możliwość.
3. Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna zobowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się:
1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust.1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust.1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
3) budowę budynku gospodarczego lub garażu odługości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.
5. Usytuowanie budynku na działce budowlanej w sposób, o którym mowa w ust.2–4, powoduje objęcie sąsiedniej działki obszarem oddziaływania obiektu w rozumieniu art.3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.
6. Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż:
1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
2) 4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej granicy.
7. W przypadkach, o których mowa w ust.2 i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę granicy działki budowlanej do 1 m.
8. Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, z zastrzeżeniem ust.4 pkt 3.
9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się.
10. Zachowanie odległości, októrych mowa w ust.1–9, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 3)
4) w §14 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do działek budowlanych oraz do budynków i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp do drogi publicznej, odpowiednie do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach odrębnych. Szerokość jezdni stanowiącej dojazd nie może być mniejsza niż 3 m.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 4)
5) w §16 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust.1, nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych, z wyjątkiem budynków, o których mowa w § 3 pkt 6.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 5)
6) w dziale II rozdział 3 otrzymuje brzmienie:
„Rozdział 3 Parkingi i garaże dla samochodów
§ 18.
1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, stosownie do jej przeznaczenia isposobu zabudowy, stanowiska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
2. Liczbę stanowisk postojowych isposób urządzenia parkingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają osoby niepełnosprawne.
§19.
1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również zadaszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, zwyjątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, nie może być mniejsza niż:
1) dla samochodów osobowych:
a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
2. Stanowiska postojowe, wtym również zadaszone, oraz otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż:
1) dla samochodów osobowych:
a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie,
b) 6 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie,
c) 16 m – wprzypadku parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych;
2) dla samochodów innych niż samochody osobowe:
a) 6 m – wprzypadku parkingu do 4 stanowisk postojowych włącznie,
b) 16 m – wprzypadku parkingu powyżej 4 stanowisk postojowych.
3. Odległości, októrych mowa wust.1 i 2, stosuje się do sytuowania wjazdów do zamkniętego garażu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotnej, budynku oświaty i wychowania, a także placów zabaw i boisk dla dzieci i młodzieży.
4. Zachowanie odległości, o których mowa w ust.1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu parkingów między liniami rozgraniczającymi ulicę.
5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku parkingów niezadaszonych składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku.
6. Zachowanie odległości, októrych mowa w ust.2 pkt 1 lit.a, nie jest wymagane w przypadku niezadaszonych parkingów składających się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce.
7. Zachowanie odległości, o których mowa w ust.2, nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia działka jest działką drogową.
§ 20.
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez żadnych ograniczeń do okien innych budynków. Miejsca te wymagają odpowiedniego oznakowania.
§ 21.
1. Stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 2,5 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku autobusów.
2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary wynoszące co najmniej:
1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;
2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku samochodów ciężarowych;
4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku autobusów.
3. Stanowiska postojowe i dojazdy manewrowe dla samochodów powinny mieć nawierzchnię utwardzoną lub co najmniej gruntową stabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ wody.
4. Stanowiska przeznaczone do mycia i niezawodowego przeglądu samochodów na parkingach powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota i łapaczami oleju.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 6)
7) w §22 wust.2:
a) w pkt 2 wyrazy „wentylację grawitacyjną” zastępuje się wyrazem „wentylację”,
b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 wbrzmieniu:
„4) utwardzone place znadziemnymi otworami wrzutowymi ipodziemnymi lub częściowo podziemnymi kontenerami.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 7)
8) §23 otrzymuje brzmienie:
㤠23.
1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w§ 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosić co najmniej:
1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;
2) 3 m – od granicy działki budowlanej;
3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w § 40.
2. Zachowanie odległości, o której mowa w ust.1 pkt 2, nie jest wymagane, jeżeli miejsca te stykają się z podobnymi miejscami na działce sąsiedniej.
3. Wprzypadku przebudowy istniejącej zabudowy odległości, o których mowa w ust.1, mogą być pomniejszone, jednak nie więcej niż o połowę, po uzyskaniu opinii państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
4. Wzabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust.1 pkt 1 i 2,nie określa się.
5. Dojście od najdalszego wejścia do obsługiwanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej do miejsca do gromadzenia odpadów stałych, o których mowa w § 22 ust.2 pkt 1, 3 i 4, wynosi nie więcej niż 80 m. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenach zamkniętych.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 8)
9) uchyla się § 25; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 9)
10) w §2 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Działka budowlana przewidziana pod zabudowę budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i ciepłowniczej, a dla budynków wymienionych w § 56 – także telekomunikacyjnej.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 10)
11) w §28 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku budynków niskich lub budynków, dla których nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 11)
12) §34 otrzymuje brzmienie:
„§34.
1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tylko na działkach budowlanych nie mających możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz na terenach zalewowych.
2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do zbiorników na nieczystości ciekłe, dla których została wydana decyzja na pod-stawie art.40 ust.3 ustawy zdnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz.1566).”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 12)
13) w §36 w ust.2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wynosić co najmniej:”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 13)
14) w §40 ust.2 i3 otrzymują brzmienie:
„2. Nasłonecznienie placu zabaw dla dzieci powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy, w godzinach 10ºº–16ºº.
W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się nasłonecznienie nie krótsze niż 2 godziny.
3. Odległość placów zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci imłodzieży oraz miejsc rekreacyjnych od linii rozgraniczających ulicę, od okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosić co najmniej 10 m, przy zachowaniu wymogów §19 ust.1.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 14)
15) w §54 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Budynek użyteczności publicznej, budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych, oraz każdy inny budynek mający najwyższą kondygnację z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt więcej niż 50 osób, w których różnica poziomów posadzek pomiędzy pierwszą a najwyższą kondygnacją nadziemną, niestanowiącą drugiego poziomu w mieszkaniu dwupoziomowym, przekracza 9,5 m, a także mający dwie lub więcej kondygnacji nadziemnych budynek opieki zdrowotnej i budynek opieki społecznej, należy wyposażyć w dźwig osobowy.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 15)
16) w § 55:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażanym w dźwigi należy wykonać pochylnię lub zainstalować odpowiednie urządzenie techniczne, umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym do mieszkań położonych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierającej stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 16a)
b) w ust.2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Nie dotyczy to budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych.”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 16b)
c) ust.4 otrzymuje brzmienie:
„4. W istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi, na którego budowę została wydana decyzja opozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995 r., na poddaszu usytuowanym bezpośrednio nad 4. kondygnacją nadziemną, dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na mieszkania.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 16c)
17) § 60 otrzymuje brzmienie:
㤠60.
1. Pomieszczenia przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu, innych formach opieki przedszkolnej oraz szkole, z wyjątkiem pracowni chemicznej, fizycznej i plastycznej, powinny mieć zapewniony czas nasłonecznienia wynoszący co najmniej 3 godziny w dniach równonocy wgodzinach 8ºº–16ºº, natomiast pokoje mieszkalne – wgodzinach 7ºº–17ºº.
2. W mieszkaniach wielopokojowych wymagania ust.1 powinny być spełnione przynajmniej dla jednego pokoju.
3. Wprzypadku budynków zlokalizowanych w zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się ograniczenie wymaganego czasu nasłonecznienia, określonego w ust.1, do 1,5 godziny, a wodniesieniu do mieszkania jednopokojowego w takiej zabudowie nie określa się wymaganego czasu nasłonecznienia.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 17)
18) w §61 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymaganie przystosowania wejść dla osób niepełnosprawnych nie dotyczy budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej oraz budynków na terenach zamkniętych z wyłączeniem budynków użyteczności publicznej.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 18)
19) §73 otrzymuje brzmienie:
„§73.
1. Wpomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku.
2. Dopuszcza się usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów, określonych w
ust.1, poniżej poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszczeń stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 19)
20) w§75 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz do kuchni powinny mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 20)
21) uchyla się §80; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 21)
22) w §84 po ust.1 dodaje się ust.1a wbrzmieniu:
„1a. Ustępów ogólnodostępnych, o których mowa w ust.1, nie urządza się w budynku obsługi bankowej, handlu lub usług o powierzchni użytkowej do 100 m2 włącznie.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 22)
23) w§ 85:
a) w ust.2 pkt5 otrzymuje brzmienie:
„5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; wżłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych formach opieki przedszkolnej dopuszcza się stosowanie ścianek i drzwi o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m;”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 23a)
b) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsionków, o których mowa w ust.2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, innych formach opieki przedszkolnej oraz przy pokojach dla chorych wszpitalach.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 23b)
24) po §85 dodaje się §85a wbrzmieniu:
㤠85a.
1. W budynkach: gastronomii, handlu lub usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, atakże stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2 powinno znajdować się wydzielone pomieszczenie dostosowane do karmienia i przewijania dzieci.
2. Pomieszczenie do karmienia iprzewijania dzieci powinno być wyposażone w umywalkę oraz wentylację spełniającą wymagania przepisów rozporządzenia.
3. Przepisu ust.1 nie stosuje się do stacji paliw zlokalizowanych na terenach zamkniętych.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 24)
25) w § 92:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub aneks kuchenny, łazienkę, ustęp wydzielony lub miskę ustępową w łazience, przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 25a)
b) uchyla się ust.2, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 25b)
c) w ust.3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W budynku mieszkalnym wielorodzinnym włazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej (jeżeli nie ma ustępu wydzielonego).”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 25c)
26) § 93 otrzymuje brzmienie:„
§ 93.
1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie światłem dziennym.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie kuchni bez okien lub aneksu kuchennego połączonego zprzedpokojem pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;
2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego połączonego z pokojem pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.
4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się stosowanie aneksu kuchennego w pokoju przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem zastosowania w tym aneksie wentylacji.
5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego przewodu kominowego.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 26)
27) § 94 otrzymuje brzmienie:
㤠94.
Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową nie mniejszą niż 25 m2.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 27)
28) w § 104:
a) w ust.1 pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1) przy usytuowaniu prostopadłym – 5,0 m;”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 28a)
b) uchyla się ust.2, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 28b)
c) ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Odległość między dłuższą krawędzią stanowiska postojowego a:
1) ścianą powinna wynosić co najmniej 0,3 m;
2) słupem powinna wynosić co najmniej 0,1 m pod warunkiem zapewnienia swobodnego otwarcia drzwi samochodu.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 28c)
29) w§113 wust.3a pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1) centralnie – rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny lub grupowy, kolektory słoneczne, pojemnościowy podgrzewacz elektryczny lub pompa ciepła, a kończy punktami czerpalnymi;”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 29)
30) w§148:
a) w ust.1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza nie jest możliwe za pomocą wentylacji grawitacyjnej lub wentylacji hybrydowej.”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 30a)
b)ust.5 otrzymuje brzmienie:„5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno-wywiewnej powinna mieć regulację wentylatorów zapewniającą dostosowanie ich wydajności powietrznej do potrzeb użytkowych.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 30a)
31) w§150:
a)ust.2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepływ powietrza wentylacyjnego wmieszkaniach powinien odbywać się zpokoi do kuchni lub aneksu kuchennego oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.”, (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 31a)
b)ust.11 otrzymuje brzmienie:
„11. Wpomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń lub uciążliwych zapachów zpomieszczeń sąsiadujących izotoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną nadciśnieniową.”; (Dz.U. z dnia 8.12,2017, poz. 2285 §1. pkt 31b)
32)w§152:a)ust.3 otrzymuje brzmienie:
„3. Czerpnie powietrza sytuowane na poziomie terenu lub na ścianie dwóch najniższych kondygnacji nadziemnych budynku powinny znajdować się wodległości co najmniej 8 m wrzucie poziomym od ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych, miejsc gromadzenia odpadów stałych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza.
Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu powinna wynosić co najmniej 2 m.”,
b) wust.9:– pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1) powietrze wywiewane nie zawiera uciążliwych zapachów;”,– dodaje się pkt1a wbrzmieniu:
„1a) powietrze wywiewane nie zawiera zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia;”;
33) w § 153 ust.6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane, a w przypadku instalacji klimatyzacji – również niechłodzone, powinny mieć izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust.1.”;
34) w§154 ust.10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Moc właściwą wentylatorów stosowanych winstalacjach wentylacyjnych iklimatyzacyjnych określa poniższa tabela:
TABELA -sprawdzić
11. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora, wprzypadku zastosowania wybranych elementów instalacji, do wartości określonej wponiższej tabeli:
TABELA -sprawdzić
35) w § 159 ust.7 otrzymuje brzmienie:
„7. W zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed budynkiem, poniżej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych.”;
36)w§166 ust.6 otrzymuje brzmienie:„6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane wwydzielonych izamykanych pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one okno oraz przewód wentylacji grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m powyżej terenu, wodległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi okien, drzwi iinnych otworów.”;37)w§170 ust.2 otrzymuje brzmienie:„2. Urządzenia gazowe zotwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu AiB, nie mogą być instalowane wpomieszczeniach mieszkalnych, zzastrzeżeniem §93 ust.2, 4 i5.”;
38)w§172 wust.1 tabela otrzymuje brzmienie:
TABELA -sprawdzić
39) w§179 ust.6 otrzymuje brzmienie:„6. Odległość zbiorników zgazem płynnym od granicy działki budowlanej ztymi zbiornikami powinna być nie mniejsza niż połowa odległości określonej wtabeli wust.4 wkolumnach 2 i3, przy zachowaniu wymaganej odległości od budynku danego rodzaju.”;40)§192a otrzymuje brzmienie:„§192a. Mieszkania wbudynku mieszkalnym wielorodzinnym należy wyposażyć winstalację wejściowej sygna-lizacji dzwonkowej oraz wodpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełno-sprawnych.”;41)w§193 ust.3 otrzymuje brzmienie:„3. Wzabudowie śródmiejskiej wśredniowysokim budynku mieszkalnym wielorodzinnym, mającym nie więcej niż 3 mieszkania dostępne zklatki schodowej na kondygnacji, dopuszcza się instalowanie dźwigu niespełniającego wymagań określonych wust.2, poza przystosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych.”;
42) §202 otrzymuje brzmienie:„§202. Szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać dźwigi, inne urządzenia podnoszące, schody ruchome oraz pochylnie ruchome, określają przepisy odrębne.”;43)w§206 ust.2 otrzymuje brzmienie:„2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji ielementów budynku, zuwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.”;44)§207 otrzymuje brzmienie:„§207. 1. Budynek iurządzenia znim związane powinny być projektowane iwykonane wsposób ograniczający możliwość powstania pożaru, awrazie jego wystąpienia zapewniający:1)zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas;2)ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia idymu wewnątrz budynku;3)ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane lub tereny przyległe;4)możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania winny sposób;5)uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych.2. Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, októrych mowa w§68ust.1 i2, atakże oświetlenia awaryjnego, októrym mowa w§181, stosuje się, zuwzględnieniem §2 ust.2, również do użytkowanych budynków istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające życiu ludzi.”;45)w§208 w ust.2 pkt2 otrzymuje brzmienie:„2)wymagań Polskich Norm iwarunków określonych wzałączniku nr3 do rozporządzenia, dotyczących wszcze-gólności zasad ustalania:a)gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń istref pożarowych,b)klas odporności ogniowej idymoszczelności elementów budynku oraz elementów stosowanych winstala-cjach, wtym zamknięć otworów,c)klas odporności dachów na ogień zewnętrzny,d)właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej,e)stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej,f)klas reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych,g)toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów.”;
46)w§208a ust.5 otrzymuje brzmienie:„5. Klasy dymoszczelności drzwi Sa iS200 określa się zgodnie zPolską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej, zwyłączeniem instalacji wentylacyjnej.”;47)§213 otrzymuje brzmienie:„§213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w§212 oraz dotyczące klas odporności ogniowej elementów budynków irozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w§216, zzastrze-żeniem §271 ust.8a, nie dotyczą budynków:1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie:a)mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych irekreacji indywidualnej, zzastrzeżeniem §217 ust.2,b)mieszkalnych iadministracyjnych wgospodarstwach leśnych;2)wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie:a)okubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki iwypoczynku,b)gospodarczych wzabudowie jednorodzinnej izagrodowej oraz wgospodarstwach leśnych,c)okubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej ihandlowej, także zczęścią mieszkalną;3)wolnostojących garaży oliczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;4)inwentarskich okubaturze brutto do 1500 m3.”;
48)w§223 ust.3 otrzymuje brzmienie:„3. Elementy poziome wymienione wust.2 powinny spełniać wymagania szczelności ogniowej iizolacyjności ogniowej, również wobrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres odpowiadający czasowi klasyfikacyj-nemu wymaganemu wstosunku do ścian zewnętrznych budynku ibyć nierozprzestrzeniające ognia.”;
49)w§227 wust.4 pkt1 otrzymuje brzmienie:
„1)stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o100%;”;50)w§232:
a)wust.2 dodaje się zdanie drugie wbrzmieniu:„Ograniczenia nie stosuje się do otworów wścianach oddzielenia przeciwpożarowego wgarażu, które znajdują się na drogach manewrowych.”,b)ust.3 otrzymuje brzmienie:„3. Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu poziomego nie mniejsze niż 1,4 × 1,4 m, ściany istrop, atakże osłony lub obudowy przewodów ikabli elektrycznych zwyjątkiem wykorzystywanych wprzedsionku oraz zwyjątkiem zespołów kablowych, októrych mowa w§187 ust.3 – oklasie odporności og-niowej co najmniej E I60 wykonane zmateriałów niepalnych oraz powinien być zamykany drzwiami iwentylo-wany co najmniej grawitacyjnie, zzastrzeżeniem §246 ust.2 i3.”;51)w§242 ust.3 i4 otrzymują brzmienie:„3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2m,przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej odługości 10 m.4. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych wurządzenia samoczynnie je zamykające.”;52)§245 otrzymuje brzmienie:„§245. Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej:1)ZL II wbudynku niskim (N),2)ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V wbudynku średniowysokim (SW),3)PM ogęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem wbudynku niskim (N) bądź średniowysokim (SW)– powinny być obudowane izamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone wurządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu.”;53)w§246:a)ust.1 otrzymuje brzmienie:„1. Wbudynku wysokim (W) iwysokościowym (WW), zzastrzeżeniem ust.4, należy zapewnić możliwość ewakuacji do co najmniej dwóch klatek schodowych, które powinny być obudowane ioddzielone od poziomych dróg komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem przeciwpożarowym, odpowiadają-cym wymaganiom określonym w§232.”,b)ust.4 otrzymuje brzmienie:„4. Prowadzenie ewakuacji tylko do jednej klatki schodowej dopuszcza się wprzypadku:1)budynku wysokiego (W) niezawierającego strefy pożarowej ZL II, jeżeli powierzchnia wewnętrzna kon-dygnacji nie przekracza 750 m2;2)strefy pożarowej ZL IV, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna mieszkań na kondygnacji lub jej części nie przekracza 750 m2.”;
54)w§249:a)uchyla się ust.2,b)ust.6 otrzymuje brzmienie:„6. Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji, októrej mowa w§245, 246 i256 ust.2, ainną ścianą zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z§271. Przepisu nie stosuje się, jeżeli co najmniej jedna ztych ścian posiada co najmniej klasę odporności ogniowej zgodnie z§216, jak dla stropu budynku ztą klatką schodową, wpasie terenu określonym zgodnie z§271.”;
55)w§253 ust.1 otrzymuje brzmienie:„1. Wbudynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, mającym kondygnację zposadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku oraz wbudynku wysokościowym (WW) ZL IV przy-najmniej jeden dźwig powinien być przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej. Dźwig dla ekip ratowniczych powinien zapewniać dostęp do każdej strefy pożarowej na kondygnacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej.”;56)w§256 wust.3 odnośnik 1 otrzymuje brzmienie:„1)Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o100% od najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.”;57)w§267 ust.5 otrzymuje brzmienie:„5. Wkuchni lub waneksie kuchennym wmieszkaniu dopuszcza się stosowanie przewodów wentylacji wywiewnej zmateriałów co najmniej trudno zapalnych.”;58)w§271:a)ust.8 otrzymuje brzmienie:„8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej lub teren przeznaczony wmiejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako leśny, przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL zprzekryciem dachu rozprze-strzeniającym ogień.”,b)po ust.8 dodaje się ust.8a wbrzmieniu:„8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w§213, wykonanych zelementów nierozprzestrze-niających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z§212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:1)sąsiedniej działce – wynosi 4 m,2)działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest wmiejscowym planie zagospodaro-wania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną zprodukcją leśną, awprzypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art.1 lit.austawy zdnia 21grudnia2001r. ozmianie ustawy ozagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz.1804) oraz art.87 ust.3 ustawy zdnia27 marca 2003r. oplanowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z2017r. poz.1073 i1566).”;
59)w§274 ust.3 otrzymuje brzmienie:„3. Jednokondygnacyjny, nadziemny garaż otwarty, mający formę zadaszenia stanowisk postojowych zodkrytymidrogami manewrowymi, powinien mieć elementy konstrukcji iprzekrycia dachu niekapiące pod wpływem wysokiej temperatury.”;60)w§275 ust.2 otrzymuje brzmienie:„2. Dopuszcza się, zzastrzeżeniem §277 ust.5, wykonanie nad najwyższą kondygnacją garażu otwartego, będącego budynkiem niskim (N), dodatkowego poziomu stanowisk postojowych bez zadaszenia lub zzadaszeniem spełniającym wymagania określone w§274 ust.3.”;
61)w§277 ust.3 i4 otrzymują brzmienie:„3. Wgarażu zamkniętym obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub znajdującym się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej należy stosować stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania nie stosuje się do strefy pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd zbudynku.4. Wstrefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację wentylacji oddymiającej uruchamianą za pomocą systemu wykrywania dymu, wprzypadku gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego wjazdu lub wyjazdu zbudynku lub gdy jej powierzchnia przekracza 1500 m2.”;62)§278 otrzymuje brzmienie:„§278. 1. Ze strefy pożarowej garażu, która posiada więcej niż 25 stanowisk postojowych inie jest wyposażona winstalację wentylacji oddymiającej lub ma powierzchnię przekraczającą 1500 m2, należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, przy czym jednym ztych wyjść może być wjazd lub wyjazd.2. Wprzypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje wyjścia ewakuacyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji. Długość przejścia od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie może przekraczać:1)wgarażu zamkniętym – 40 m;2)wgarażu otwartym – 60 m.3. Długość przejścia, októrym mowa wust.2 pkt1, może być powiększona zgodnie zzasadami określonymi w§237 ust.6 i7. Wprzypadku zastosowania instalacji wentylacji oddymiającej strumieniowej nie stosuje się §237 ust.6 pkt2.4. Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne także wprzypadku zamknięcia wjazdu lub wyjazdu zgarażu lub bramy między strefami pożarowymi.5. Jeżeli poziom parkowania leży nie wyżej niż 3 m nad poziomem terenu urządzonego przy budynku, za wyjście ewakuacyjne mogą służyć nieobudowane schody zewnętrzne.6. Wgarażu podziemnym strefy pożarowe opowierzchni powyżej 1500 m2 powinny, wrazie pożaru, mieć możli-wość oddzielenia ich od siebie iod kondygnacji nadziemnej budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć oklasie odporności ogniowej nie mniejszej niż E I30.”;
63)w§322 ust.3 otrzymuje brzmienie:„3. Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu użytkowania budynku, wprzypadku stwierdze-nia występowania zawilgocenia ioznak korozji biologicznej, należy wykonać ekspertyzę mykologiczną ina podsta-wie jej wyników – odpowiednie roboty zabezpieczające.”;64)w§328:a)wust.1 pkt1 i2 otrzymują brzmienie:„1)wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/(m2·rok)], obliczona według przepisów wydanych na podstawie art.15 ustawy zdnia 29 sierpnia 2014r. ocharaktery-styce energetycznej budynków (Dz.U. poz.1200 oraz z2015r. poz.151), jest mniejsza lub równa wartości maksymalnej obliczonej zgodnie ze wzorem, októrym mowa w§329 ust.1 lub 3;2)przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym wzałączniku nr2 do rozporządzenia.”,b)ust.1a otrzymuje brzmienie:„1a. Wymagania minimalne, októrych mowa wust.1, uznaje się za spełnione dla budynku podlegającego przebudowie, jeżeli przegrody oraz wyposażenie techniczne budynku podlegające przebudowie odpowiadają przynajmniej wymaganiom izolacyjności cieplnej określonym wzałączniku nr2 do rozporządzenia.”,c)po ust.1a dodaje się ust.1b wbrzmieniu:„1b. Budynek, który spełnia wymagania minimalne określone wust.1, na dzień 31 grudnia 2020r., awprzy-padku budynku zajmowanego przez organ wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę lub organ administracji pub-licznej ibędącego jego własnością − na dzień 1 stycznia 2019r., jest budynkiem oniskim zużyciu energii.”
65)§329 otrzymuje brzmienie:„§329. 1. Maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie zponiższym wzorem:EP = EPH+W+ ΔEPC + ΔEPL [kWh/(m2·rok)],gdzie:EPH+W– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użyt-kowej,ΔEPC– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia,ΔEPL– cząstkowa wartość wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia.2. Cząstkowe wartości wskaźnika EP, októrych mowa wust.1, określa się zgodnie zponiższymi tabelami:Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej
TABELA -sprawdzić
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby chłodzenia
TABELA -sprawdzić
Cząstkowe wartości wskaźnika EP na potrzeby oświetlenia
TABELA -sprawdzić
3. Wprzypadku budynku oróżnych funkcjach użytkowych maksymalną wartość wskaźnika rocznego zapotrzebo-wania na nieodnawialną energię pierwotną EP oblicza się zgodnie zponiższym wzorem:EP = Σi (EPi · Af,i) / Σi Af,i; [kWh/(m2·rok)],gdzie:EPi− wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla części budynku ojednolitej funkcji użytkowej opowierzchni Af,i, obliczona zgodnie ze wzorem zawartym wust.1,Af,i− powierzchnia pomieszczeń oregulowanej temperaturze powietrza (ogrzewana lub chłodzona) dla części budynku ojednolitej funkcji użytkowej, określona zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art.15 ustawy zdnia 29sierpnia 2014r. ocharakterystyce energetycznej budynków.4. Wymagania określone w§328 ust.2 uznaje się za spełnione, jeżeli okna oraz inne przegrody przeszklone iprzezroczyste odpowiadają przynajmniej wymaganiom określonym wpkt2.1.1. załącznika nr2 do rozporządzenia.”;
66)załącznik nr1 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr1 do niniejszego rozporządzenia;67)załącznik nr2 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr2 do niniejszego rozporządzenia;68)załącznik nr3 otrzymuje brzmienie określone wzałączniku nr3 do niniejszego rozporządzenia.

§2. 1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia wżycie rozporządzenia:1)został złożony wniosek opozwolenie na budowę, odrębny wniosek ozatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek ozmianę pozwolenia na budowę lub wniosek ozatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych wprzypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji opozwoleniu na budowę,3)została wydana decyzja opozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja ozatwierdzeniu projektu budowlanego– stosuje się przepisy dotychczasowe.2. Wprzypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia została wydana decyzja owarunkach zabudowy izagospodarowania terenu oraz dla którego przed dniem 1 stycznia 2020r.:1)został złożony wniosek opozwolenie na budowę, odrębny wniosek ozatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek ozmianę pozwolenia na budowę lub wniosek ozatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych wprzypadku, gdy nie jest wymagane uzyska-nie decyzji opozwoleniu na budowę,3)została wydana decyzja opozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego– na wniosek inwestora stosuje się §12 ust.2 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu dotychczasowym.3. Wprzypadku budynku innego niż budynek mieszkalny wielorodzinny, dla którego została wydana decyzja pozwolenia na budowę przed dniem 1 kwietnia 1995r. idla którego przed dniem wejście wżycie niniejszego rozporządzenia dokonano zmiany sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny, dopuszcza się stosowanie §55 ust.4 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu dotychczasowym.4. Przepisu §94 rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem nie stosuje się do przebudowy mieszkań opowierzchni użytkowej mniejszej niż 25 m2:1)powstałych wramach zamierzenia budowlanego, októrym mowa wust.1;2)które wdniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia spełniają warunki, októrych mowa wart.2 ust.2 zdanie pierwsze ustawy zdnia 24 czerwca 1994r. owłasności lokali (Dz.U. z2015r. poz.1892).5. Wprzypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed dniem 1 stycznia 2021r.:1)został złożony wniosek opozwolenie na budowę, odrębny wniosek ozatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek ozmianę pozwolenia na budowę lub wniosek ozatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,2)zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych wprzypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji opozwoleniu na budowę,3)została wydana decyzja opozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja ozatwierdzeniu projektu budowlanego– można stosować Polskie Normy wymienione wlp. 49 załącznika nr1 do rozporządzenia, októrym mowa w§1, wbrzmieniudotychczasowym.§3. Rozporządzenie wchodzi wżycie zdniem 1 stycznia 2018r. zwyjątkiem §1 pkt28, który wchodzi wżycie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury iBudownictwa zdnia 14 listopada 2017r. (poz.2285)
Załącznik nr1
WYKAZ POLSKICH NORM POWOŁANYCH W ROZPORZĄDZENIU
TABELA -sprawdzić
Załącznik nr 2
WYMAGANIA IZOLACYJNOŚCI CIEPLNEJ I INNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGII
1. Izolacyjność cieplna przegród1.1. Wartości współczynnika przenikania ciepła UC ścian, dachów, stropów i stropodachów dla wszystkich rodzajów budynków, uwzględniające poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacyjną oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw, obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła oraz przenoszenia ciepła przez grunt, nie mogą być większe niż wartości UC(max) określone w poniższej tabeli:
TABELA -sprawdzić
1.2. Wartości współczynnika przenikania ciepła U okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, dla wszystkich rodzajów budynków, nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w poniższej tabeli:
TABELA -sprawdzić
1.3. Dopuszcza się dla budynku produkcyjnego, magazynowego i gospodarczego większe wartości współczynnika U niż UC(max) oraz U(max) określone w pkt 1.1. i 1.2., jeżeli uzasadnia to rachunek efektywności ekonomicznej inwestycji, obejmujący koszty budowy i eksploatacji budynku. 1.4. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym podłoga na gruncie w ogrzewanym pomieszczeniu powinna mieć izolację cieplną obwodową z materiału izolacyjnego w postaci warstwy o oporze cieplnym co najmniej 2,0 (m2 · K) /W, przy czym opór cieplny warstw podłogowych oblicza się zgodnie z Polskimi Normami, o których mowa w pkt 1.1.
1.5. Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania powietrznego powinna spełniać następujące wymagania minimalne określone w poniższej tabeli:
TABELA -sprawdzić
2. Inne wymagania związane z oszczędnością energii2.1. Okna 2.1.1. We wszystkich rodzajach budynków współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g liczony według wzoru: g = fC · gngdzie: gn – współczynnik całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia, fC – współczynnik redukcji promieniowania, ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, w okresie letnim nie może być większy niż 0,35.
2.1.2. Wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego dla typu oszklenia gn należy przyjmować na podstawie deklaracji właściwości użytkowych okna. W przypadku braku danych wartość gn określa poniższa tabela:
TABELA -sprawdzić
2.1.3. Wartości współczynnika redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne fC określa poniższa tabela:
TABELA - sprawdzić
2.1.4. Pkt 2.1.1. nie stosuje się w odniesieniu do powierzchni pionowych oraz powierzchni nachylonych więcej niż 60 stopni do poziomu, skierowanych w kierunkach od północno-zachodniego do północno-wschodniego (kierunek północny +/- 45 stopni), okien chronionych przed promieniowaniem słonecznym elementem zacieniającym, spełniającym wymagania, o których mowa w pkt 2.1.1., oraz do okien o powierzchni mniejszej niż 0,5 m2.
2.2. Warunki spełnienia wymagań dotyczących powierzchniowej kondensacji pary wodnej 2.2.1. W celu zachowania warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do przegród zewnętrznych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, produkcyjnych, magazynowych i gospodarczych rozwiązania przegród zewnętrznych i ich węzłów konstrukcyjnych powinny charakteryzować się współczynnikiem temperaturowym fRsi o wartości nie mniejszej niż wymagana wartość krytyczna, obliczona zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody obliczania temperatury powierzchni wewnętrznej koniecznej do uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej. 2.2.2. Wymaganą wartość krytyczną współczynnika temperaturowego fRsi w pomieszczeniach ogrzewanych do temperatury co najmniej 20°C w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy określać według rozdziału 5 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1., przy założeniu, że średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza wewnętrznego jest równa φ = 50%, przy czym dopuszcza się przyjmowanie wymaganej wartości tego współczynnika równej 0,72. 2.2.3. Wartość współczynnika temperaturowego charakteryzującego zastosowane rozwiązanie konstrukcyjno-materiałowe należy obliczać: 1) dla przegrody – według Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1.; 2) dla mostków cieplnych przy zastosowaniu przestrzennego modelu przegrody – według Polskiej Normy dotyczącej obliczania strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. 2.2.4. Sprawdzenie warunku, o którym mowa w § 321 ust. 1 i 2 rozporządzenia, należy przeprowadzać według rozdziału 5 i 6 Polskiej Normy, o której mowa w pkt 2.2.1. 2.2.5. Dopuszcza się kondensację pary wodnej, o której mowa w § 321 ust. 2 rozporządzenia, wewnątrz przegrody w okresie zimowym, o ile struktura przegrody umożliwi wyparowanie kondensatu w okresie letnim i nie nastąpi przy tym degradacja materiałów budowlanych przegrody na skutek tej kondensacji. 2.3. Szczelność na przenikanie powietrza 2.3.1. W budynku mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjnym przegrody zewnętrzne nieprzezroczyste, złącza między przegrodami i częściami przegród (między innymi połączenie stropodachów lub dachów ze ścianami zewnętrznymi), przejścia elementów instalacji (takie jak kanały instalacji wentylacyjnej i spalinowej przez przegrody zewnętrzne) oraz połączenia okien z ościeżami należy projektować i wykonywać pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności na przenikanie powietrza. 2.3.2. W budynkach niskich, średniowysokich i wysokich przepuszczalność powietrza dla okien i drzwi balkonowych przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 2,25 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 9 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 3 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. Dla okien i drzwi balkonowych w budynkach wysokościowych przepuszczalność powietrza przy ciśnieniu równym 100 Pa wynosi nie więcej niż 0,75 m3/(m · h) w odniesieniu do długości linii stykowej lub 3 m3/(m2 · h) w odniesieniu do pola powierzchni, co odpowiada klasie 4 Polskiej Normy dotyczącej przepuszczalności powietrza okien i drzwi. 2.3.3. Zalecana szczelność powietrzna budynków wynosi: 1) w budynkach z wentylacją grawitacyjną lub wentylacją hybrydową – n50 < 3,0 1/h; 2) w budynkach z wentylacją mechaniczną lub klimatyzacją – n50 < 1,5 1/h. 2.3.4. Zalecane jest, by po zakończeniu budowy budynek mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i produkcyjny został poddany próbie szczelności przeprowadzonej zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków określonej w pkt 2.3.3.
Załączniknr3STOSOWANE W ROZPORZĄDZENIU OKREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNOŚCI I ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KLASY REAKCJI NA OGIEŃ ORAZ KLASY ODPORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZNYSOWANE W ROZPORZĄDZENIU KREŚLENIA DOTYCZĄCE PALNO ZPRZESTRZENIANIA OGNIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM KLASY REAKCJI NA OG AZ KLASY O PORNOŚCI DACHÓW NA OGIEŃ ZEWNĘTRZ 1. Palność wyrobów budowlanych 1.1. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Część 1: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”, zwaną dalej „Polską Normą PN-EN 13501-1”, podane w kolumnie 2 tabeli 1. Tabela 1
TABELA - sprawdzić
1.2. Stosowanym w rozporządzeniu określeniom: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, intensywnie dymiący dotyczącym posadzek (w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1, podane w kolumnie 2 tabeli 2. Tabela 2
TABELA - sprawdzić
Uwaga: Stosowane w pkt 1.1. i 1.2. określenia odnoszą się także do wyrobów (materiałów) budowlanych uznanych za spełniające wymagania w zakresie reakcji na ogień, bez potrzeby prowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Rozprzestrzenianie ognia przez elementy budynku z wyłączeniem ścian zewnętrznych przy działaniu ognia z zewnątrz budynku 2.1. Nierozprzestrzeniającym ognia elementom budynku odpowiadają elementy: − wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0 A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; Bs-2, d0 oraz Bs-3, d0; − stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1; A2-s1, d0; A2-s2, d0; A2-s3, d0; B-s1, d0; B-s2, d0 oraz B-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 2.2. Słabo rozprzestrzeniającym ogień elementom budynku odpowiadają elementy: − wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0; − stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: C-s1, d0; C-s2, d0; C-s3, d0 oraz D-s1, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 3. Rozprzestrzenianie ognia przez przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku Nierozprzestrzeniającym ognia przewodom wentylacyjnym, wodociągowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadają: − przewody i izolacje wykonane z wyrobów klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0; − przewody i izolacje stanowiące wyrób o klasie reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1: A1L; A2L-s1, d0; A2L-s2, d0; A2L-s3, d0; BL-s1, d0; BL-s2, d0 oraz BL-s3, d0, przy czym warstwa izolacyjna elementów warstwowych powinna mieć klasę reakcji na ogień co najmniej E. 4. Rozprzestrzenianie ognia przez przekrycia dachów4.1. Nierozprzestrzeniającym ognia przekryciom dachów odpowiadają przekrycia: 1) klasy BROOF (t1) badane zgodnie z Polską Normą PN-ENV 1187:2004 „Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy”; badanie 1. 2) klasy BROOF, uznane za spełniające wymagania w zakresie odporności wyrobów na działanie ognia zewnętrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badań, których wykazy zawarte są w decyzjach Komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Warunki i kryteria techniczne dla przekryć klasy BROOF (t1), o których mowa w pkt 1, podano w tabeli 3.
Tabela 3
TABELA - sprawdzić
4.2. Przekrycia dachów spełniające kryteria grupy b i niespełniające jednego lub więcej kryteriów grupy a klasyfikuje się jako słabo rozprzestrzeniające ogień. 4.3. Przekrycia dachów klasy FROOF (t1) klasyfikuje się jako przekrycia silnie rozprzestrzeniające ogień.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,
2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3. (uchylony).
3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na pod-stawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.
6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeżeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zabudowie śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta;
2) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
3) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
4) budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny;
5) budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
6) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
7) budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;
8) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
9) mieszkaniu – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
10) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
11) pomieszczeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
12) pomieszczeniu technicznym – należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
13) pomieszczeniu gospodarczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;
14) lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
15) poziomie terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej;
16) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m;
za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klima-tyzacyjna lub kotłownia;
17) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;
18) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną;
19) antresoli – należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona;
20) suterenie – należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku;
21) piwnicy – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu;
22) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
23) powierzchni wewnętrznej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli;
24) kubaturze brutto budynku – należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
§ 2.
1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeżeniem § 207 ust. 2.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania:
1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,
2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
– wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
3. (uchylony).
3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłączeniem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wskazań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub obszarów objętych ochroną konserwatorską na pod-stawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o której mowa w ust. 2, podlega również uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu.
6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa mieszkania stosuje się, z zastrzeżeniem § 217 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynków jednorodzinnych.
§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) zabudowie śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta;
2) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi;
3) zabudowie zagrodowej – należy przez to rozumieć w szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;
4) budynku mieszkalnym – należy przez to rozumieć:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny;
5) budynku zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;
6) budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
7) budynku rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku;
8) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych;
9) mieszkaniu – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego;
10) pomieszczeniu mieszkalnym – należy przez to rozumieć pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;
11) pomieszczeniu pomocniczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
12) pomieszczeniu technicznym – należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
13) pomieszczeniu gospodarczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;
14) lokalu użytkowym – należy przez to rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;
15) poziomie terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej;
16) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m;
za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klima-tyzacyjna lub kotłownia;
17) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;
18) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną;
19) antresoli – należy przez to rozumieć górną część kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona;
20) suterenie – należy przez to rozumieć kondygnację budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku;
21) piwnicy – należy przez to rozumieć kondygnację podziemną lub najniższą nadziemną bądź ich część, w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje się poniżej poziomu terenu;
22) terenie biologicznie czynnym – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie;
23) powierzchni wewnętrznej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, jeżeli występują one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem o powierzchnię antresoli;
24) kubaturze brutto budynku – należy przez to rozumieć sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku:
a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieużytkowych oraz przekrytych części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, podcienia, ganki, krużganki, werandy, a także kubaturę balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk ponad płaszczyzną dachu.

Chcesz być na bieżąco? Czytaj nasz newsletter!

Komentarze

(14)
Blanche | 10.07.2020, 22:12
viagra without a doctor prescription 100mg viagra where to buy viagra over the counter
Trisha | 11.07.2020, 07:03
Hey there! Do you know if they make any plugins to help
with Search Engine Optimization? I'm trying to
gett my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing vedry good results.
If you know of aany please share. Appreciate it!

ngan hang quoc dan (oja.rtarf.mi.th) ngân hàng nncb là ngân hàng gì
Rocco | 11.07.2020, 10:36
Hurrah, that's whaqt I was searching for, what a stuff! present
here at his blog, thanks admin of this web site.
игровой слот web site играть игровые автоматы бесплатно
Joni | 11.07.2020, 11:28
Thanks for sharing your thooughts about akty prawne.
Regards
web page sports betting ukraine
Lon | 11.07.2020, 11:46
I'd like to find out more? I'd love to find out sime additional
information.
web ite online bets
Ashton | 11.07.2020, 13:12
Howdy this is somewhat of off topic buut I was wanting
to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to
manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone
with experience. Any help would be greatly appreciated!


Пари ставки web page онлайн ставки
Dario | 11.07.2020, 17:23
When someone writeds an paragraph he/she maintains
the plan of a user in his/her mind that how a user can understand it.
So that's why this paragraph iis perfect. Thanks!
Online mobile casino games web page онлайн-казино
на реальные деньги без депозита
Sondra | 11.07.2020, 20:04
Thanks for every other informative site. Where else may just I am getfing that
type of info written in such a perfect manner? I have a project that
I'm simply nnow working on, and I have been on the
glance out for such info.
Online bbets web site sports betting
Ryan | 11.07.2020, 21:47
If you are going for most excellent contents like I do, only visit this site
every day for the reason that it givs quality contents,
thanks
web site bet match
https://welikebet.com/slot | 12.07.2020, 04:26
Fantastic pictures, the shade and depth of the photos are breath-taking, they attract
you in as though you are a part of the composition. https://welikebet.com/slot
   1 / 2    Następny »

Wybrane dla Ciebie


Przepis na idealnie gładkie i naturalnie białe ściany »


Szybko znajduj ukryte usterki i skracaj czas diagnostyki... ZOBACZ »


Szybki montaż stropu – jak to zrobić »

Jak dobrać optymalną elewację do budynku?

Różne wysokości konstrukcyjne stropów i różne rozstawy...
czytaj dalej »

Począwszy od wyboru rodzaju budynku, w pierwszym kroku, w kolejnych wskaż... czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Czego użyć do izolacji dachu?

Potrzebny Ci wysokiej jakości tynk?

Rozwiązaniem, które zapewnia optymalne zaizolowanie są... czytaj dalej » Tego typu materiałów poszukują najbardziej wymagający użytkownicy, ceniący estetykę, funkcjonalność, bezpieczeństwo oraz... czytaj dalej »

Fakty i mity na temat szarego styropianu »

Od kilku lat rośnie popyt na styropiany szare. W Niemczech i Szwajcarii większość spr...  czytaj dalej »


Na czym polegają prace uszczelniające?

Wszystko o izolacji instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych »

Prace uszczelniające mają na celu odcięcie niebezpiecznych materiałów, substancji lub po prostu... czytaj dalej » Produkty przeznaczone do instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, jak i... czytaj dalej »

Chemia budowlana - porady ekspertów »


Masz wątpliwości i pytania jak rozwiązać Twój problem techniczny? Dobierz stosowną technologię do Twoich potrzeb... ZOBACZ »


Jak zapewnić dobrą wibroakustykę budynku?

Wybierz najlepszy materiał do ociepleń »

Zapewnienie dobrej wibroakustyki dla budynku to coraz częściej wyzwanie dla świadomych i wymagających klientów. czytaj dalej » Czym różnią się materiały do izolacji poszczególnych elementów budynku? czytaj dalej »

Jak przygotować się do termomodernizacji domu?


Styropian jest praktycznie niezniszczalnym produktem, nie przepuszcza wody, a jeśli chodzi o zachowanie w obecności ognia, to... ZOBACZ »


Zarabiaj pieniądze sprzedając prąd

Jak zabezpieczyć budynek przed wilgocią?

Ilość energii jaką jest w stanie „wyprodukować” dany system fotowoltaiczny, zależy...
czytaj dalej »

Wilgoć pojawiająca się w budynku i związana z nią pleśń szkodzą naszemu zdrowiu, powodują wyższe rachunki za ogrzewanie i niszczą mury. czytaj dalej »

Planujesz wymianę dachu? Sprawdź »


Dzięki lekkości dachówek nie ma potrzeby wzmacniania Twojej starej struktury dachowej. W niektórych przypadkach jest nawet... ZOBACZ »


Żaluzje zewnętrzne - dlaczego warto je zamontować?

Szukasz pomysłu na wykończenie elewacji? Sprawdź

To doskonała inwestycja, która nie tylko podnosi wartość budynku mieszkalnego...
czytaj dalej »

Tynki cienkowarstwowe tworzą ochronno-dekoracyjną zewnętrzną warstwę o wysokiej odporności na... czytaj dalej »

Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Izolacje.com.pl... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Izolacje 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Tynki renowacyjne
  • - Potencjał i funkcje dachów zielonych w miastach
Zobacz szczegóły
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Flowcrete Polska Sp. z o.o.
Flowcrete Polska Sp. z o.o. Jesteśmy producentem i dystrybutorem materiałów do wykonywania bezspoinowch posadzek żywicznych -...
Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Dlaczego warto zadbać o balkon i taras?

Trudno wyobrazić sobie nowoczesny dom bez jego wizytówki, czyli balkonu lub tarasu. Elementy te stanowią dodatkową powierzchnię, która pozwala na chwilę oddechu na...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl

.